باز کردن منو اصلی

فهرست پرچم‌های ارمنستان

در زیر فهرست پرچم‌های مرتبط با ارمنستان و تاریخ ارمنستان آورده شده‌است:

تاریخیویرایش

پرچم تاریخ توضیحات
  ۱۸۹ پیش از میلاد - ۱ میلادی پرچم دودمان آرتاشسی.
  ۵۴ میلادی - ۴۲۸ میلادی پرچم سلسله اشکانی ارمنستان.
  ۸۸۵ – ۱۰۴۵ پرچم دودمان باگراتونی.
  ۱۱۹۸ – ۱۲۵۲? پرچم پادشاهی ارمنی کیلیکیه تحت تسلط دودمان روبنی.
  ۱۱۹۸ – ۱۲۵۲? پرچم جایگزین دودمان روبنی.
  ۱۲۱۴ – ۱۲۶۱ پرچم سلطنتی شاهزاده‌نشین خاچن.
  ۱۲۲۶? - ۱۳۴۱ پرچم پادشاهی ارمنی کیلیکیه تحت تسلط دودمان هتومی.
  ۱۳۴۱ - ۱۳۷۵ پرچم پادشاهی ارمنی کیلیکیه تحت تسلط دودمان لوزینیان.

معاصرویرایش

پرچم تاریخ توضیحات
  ۱۸۸۵ نخستین پرچم جماعت ارمنیان پراکندهی که توسط غوونت آلیشان، کشیش کلیسای کاتولیک ارمنی در فرانسه طراحی شده بود.
  اواخر سده ۱۹ام میلادی دومین پرچمی جماعت ارمنیان پراکندهی توسط غوونت آلیشان طراحی شده بود
  ۱۹۱۵ - ۱۹۱۸ پرچم واسپوراکان آزاد که بعدتر به حکومت ارمنستان غربی تغییر نام یافت.
  ۱۹۱۸ پرچم جمهوری فدرال دموکراتیک قفقاز جنوبی
  ۱۹۱۸ – فوریهٔ ۱۹۲۲ پرچم اولین جمهوری ارمنستان
  فوریهٔ ۱۹۲۲ – مارس ۱۹۲۲ پرچم جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی
  مارس ۱۹۲۲ - ۱۹۳۶ پرچم جمهوری سوسیالیستی ماورای قفقاز شوروی
  ۱۹۳۶–۱۹۴۰ پرچم جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی
  ۱۹۴۰–۱۹۵۲ پرچم جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی
  ۱۹۵۲-۱۹۹۰ پرچم جمهوری سوسیالیستی ارمنستان شوروی
  ۱۹۹۰ - تاکنون پرچم ارمنستان

شهرداریویرایش

پرچم تاریخ توضیحات
  پرچم ایروان
  پرچم واغارشاپات
  پرچم گیومری

غیررسمیویرایش

پرچم تاریخ توضیحات
  پرچم ارمنستان غربی

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش