فهرست کدهای آی‌سی‌دی-۹

فهرست زیر حاوی کدهای طبقه‌بندی بین‌المللی آماری بیماری‌ها، ICD هستند. کدها مربوط به دامنه عمومی (Public Domain) هستند.

جستارهای وابسته ویرایش