فهرست کوه‌های استان تهران

فهرست کوه‌های استان تهران، فهرستی دارای نام‌ها و مختصات کوه‌های استان تهران ایران است، که از پایگاه ملی نام‌های جغرافیایی ایران در اردیبهشت ۱۳۹۷ دریافت شده‌اند.

نمایش مختصات در نقشهٔ: اوپن‌استریت‌مپ 
بارگیری مختصات: KML
کوه‌های استان تهران
نام مختصات ارتفاع منبع
آب دره ۳۵°۴۲′۴۹″شمالی ۵۳°۰۰′۲۵″شرقی / ۳۵٫۷۱۳۷°شمالی ۵۳٫۰۰۶۹°شرقی / 35.7137; 53.0069 (آب دره) ۱
آب صفرا ۳۵°۲۹′۰۹″شمالی ۵۲°۱۳′۴۹″شرقی / ۳۵٫۴۸۵۷°شمالی ۵۲٫۲۳۰۴°شرقی / 35.4857; 52.2304 (آب صفرا) ۲
آب کلا ۳۵°۴۱′۴۵″شمالی ۵۲°۰۸′۱۱″شرقی / ۳۵٫۶۹۵۸°شمالی ۵۲٫۱۳۶۳°شرقی / 35.6958; 52.1363 (آب کلا) ۳
ابراهیم بک ۳۵°۵۰′۴۷″شمالی ۵۱°۲۳′۳۱″شرقی / ۳۵٫۸۴۶۵°شمالی ۵۱٫۳۹۱۹°شرقی / 35.8465; 51.3919 (ابراهیم بک) ۴
آبک ۳۵°۵۸′۵۵″شمالی ۵۱°۲۹′۴۴″شرقی / ۳۵٫۹۸۲۰°شمالی ۵۱٫۴۹۵۶°شرقی / 35.9820; 51.4956 (آبک) ۵
آبک ۳۵°۵۸′۴۷″شمالی ۵۱°۳۰′۴۹″شرقی / ۳۵٫۹۷۹۷°شمالی ۵۱٫۵۱۳۵°شرقی / 35.9797; 51.5135 (آبک) ۶
آراد ۳۵°۲۳′۴۵″شمالی ۵۱°۲۱′۴۶″شرقی / ۳۵٫۳۹۵۹°شمالی ۵۱٫۳۶۲۹°شرقی / 35.3959; 51.3629 (آراد) ۷
آراد ۳۵°۲۲′۵۷″شمالی ۵۱°۲۲′۴۳″شرقی / ۳۵٫۳۸۲۵°شمالی ۵۱٫۳۷۸۶°شرقی / 35.3825; 51.3786 (آراد) ۸
آراد ۳۵°۲۲′۰۳″شمالی ۵۱°۲۳′۰۲″شرقی / ۳۵٫۳۶۷۴°شمالی ۵۱٫۳۸۴۰°شرقی / 35.3674; 51.3840 (آراد) ۹
اراکوه ۳۵°۴۷′۲۰″شمالی ۵۱°۴۶′۰۲″شرقی / ۳۵٫۷۸۸۸°شمالی ۵۱٫۷۶۷۲°شرقی / 35.7888; 51.7672 (اراکوه) ۱۰
اراکوه ۳۵°۴۷′۱۶″شمالی ۵۱°۴۳′۴۸″شرقی / ۳۵٫۷۸۷۹°شمالی ۵۱٫۷۲۹۹°شرقی / 35.7879; 51.7299 (اراکوه) ۱۱
آرز ۳۵°۴۶′۴۹″شمالی ۵۲°۵۴′۴۱″شرقی / ۳۵٫۷۸۰۳°شمالی ۵۲٫۹۱۱۳°شرقی / 35.7803; 52.9113 (آرز) ۱۲
ارمیان ۳۵°۳۵′۰۶″شمالی ۵۲°۰۱′۱۷″شرقی / ۳۵٫۵۸۵۱°شمالی ۵۲٫۰۲۱۴°شرقی / 35.5851; 52.0214 (ارمیان) ۱۳
اسب چال ۳۵°۲۹′۲۸″شمالی ۵۲°۱۶′۵۵″شرقی / ۳۵٫۴۹۱۱°شمالی ۵۲٫۲۸۲۰°شرقی / 35.4911; 52.2820 (اسب چال) ۱۴
اسب چال ۳۵°۳۹′۴۳″شمالی ۵۲°۲۳′۰۲″شرقی / ۳۵٫۶۶۲۰°شمالی ۵۲٫۳۸۴۰°شرقی / 35.6620; 52.3840 (اسب چال) ۱۵
اسب چال ۳۵°۵۷′۳۴″شمالی ۵۱°۲۷′۱۴″شرقی / ۳۵٫۹۵۹۵°شمالی ۵۱٫۴۵۳۹°شرقی / 35.9595; 51.4539 (اسب چال) ۱۶
اسب چال ۳۵°۳۹′۲۱″شمالی ۵۲°۱۶′۵۳″شرقی / ۳۵٫۶۵۵۹°شمالی ۵۲٫۲۸۱۳°شرقی / 35.6559; 52.2813 (اسب چال) ۱۷
اسب چال ۳۵°۴۶′۵۹″شمالی ۵۳°۰۲′۴۶″شرقی / ۳۵٫۷۸۳۰°شمالی ۵۳٫۰۴۶۲°شرقی / 35.7830; 53.0462 (اسب چال) ۱۸
اسب چران ۳۵°۴۳′۴۳″شمالی ۵۲°۰۱′۲۹″شرقی / ۳۵٫۷۲۸۶°شمالی ۵۲٫۰۲۴۸°شرقی / 35.7286; 52.0248 (اسب چران) ۱۹
اسب دشت ۳۵°۵۳′۲۴″شمالی ۵۲°۳۲′۱۳″شرقی / ۳۵٫۸۹۰۰°شمالی ۵۲٫۵۳۶۹°شرقی / 35.8900; 52.5369 (اسب دشت) ۲۰
اسپی خواست ۳۵°۵۵′۴۰″شمالی ۵۱°۳۴′۵۱″شرقی / ۳۵٫۹۲۷۹°شمالی ۵۱٫۵۸۰۷°شرقی / 35.9279; 51.5807 (اسپی خواست) ۲۱
اسپی لت ۳۵°۳۹′۱۸″شمالی ۵۲°۴۵′۱۷″شرقی / ۳۵٫۶۵۵۰°شمالی ۵۲٫۷۵۴۸°شرقی / 35.6550; 52.7548 (اسپی لت) ۲۲
اسپیه ۳۵°۴۶′۴۹″شمالی ۵۲°۲۹′۳۷″شرقی / ۳۵٫۷۸۰۲°شمالی ۵۲٫۴۹۳۶°شرقی / 35.7802; 52.4936 (اسپیه) ۲۳
اسماعیل طول ۳۵°۳۴′۳۰″شمالی ۵۲°۴۵′۳۶″شرقی / ۳۵٫۵۷۵۱°شمالی ۵۲٫۷۶۰۰°شرقی / 35.5751; 52.7600 (اسماعیل طول) ۲۴
آسمان ۳۵°۵۶′۵۰″شمالی ۵۱°۳۷′۱۴″شرقی / ۳۵٫۹۴۷۱°شمالی ۵۱٫۶۲۰۶°شرقی / 35.9471; 51.6206 (آسمان) ۲۵
آسمان کوه ۳۵°۵۶′۵۶″شمالی ۵۱°۳۸′۲۵″شرقی / ۳۵٫۹۴۸۸°شمالی ۵۱٫۶۴۰۲°شرقی / 35.9488; 51.6402 (آسمان کوه) ۲۶
آسمان لو ۳۵°۴۶′۵۹″شمالی ۵۲°۵۷′۳۵″شرقی / ۳۵٫۷۸۳۱°شمالی ۵۲٫۹۵۹۸°شرقی / 35.7831; 52.9598 (آسمان لو) ۲۷
اشتر ۳۶°۰۱′۱۲″شمالی ۵۱°۳۹′۰۱″شرقی / ۳۶٫۰۱۹۹°شمالی ۵۱٫۶۵۰۳°شرقی / 36.0199; 51.6503 (اشتر) ۲۸
آشغریز ۳۵°۲۹′۱۶″شمالی ۵۲°۰۹′۳۹″شرقی / ۳۵٫۴۸۷۹°شمالی ۵۲٫۱۶۰۸°شرقی / 35.4879; 52.1608 (آشغریز) ۲۹
اشک ریزه ۳۵°۴۸′۳۰″شمالی ۵۱°۵۴′۳۵″شرقی / ۳۵٫۸۰۸۴°شمالی ۵۱٫۹۰۹۷°شرقی / 35.8084; 51.9097 (اشک ریزه) ۳۰
اشکارتنگه ۳۵°۴۴′۴۱″شمالی ۵۲°۴۹′۴۱″شرقی / ۳۵٫۷۴۴۶°شمالی ۵۲٫۸۲۸۰°شرقی / 35.7446; 52.8280 (اشکارتنگه) ۳۱
اشکارتنگه ۳۵°۴۵′۱۴″شمالی ۵۲°۴۹′۴۸″شرقی / ۳۵٫۷۵۴۰°شمالی ۵۲٫۸۲۹۹°شرقی / 35.7540; 52.8299 (اشکارتنگه) ۳۲
اشکلی ۳۵°۳۶′۰۲″شمالی ۵۲°۴۴′۰۴″شرقی / ۳۵٫۶۰۰۶°شمالی ۵۲٫۷۳۴۵°شرقی / 35.6006; 52.7345 (اشکلی) ۳۳
اشل ۳۵°۵۰′۴۱″شمالی ۵۲°۳۶′۱۰″شرقی / ۳۵٫۸۴۴۷°شمالی ۵۲٫۶۰۲۹°شرقی / 35.8447; 52.6029 (اشل) ۳۴
اشل ۳۵°۵۰′۴۶″شمالی ۵۲°۳۷′۴۴″شرقی / ۳۵٫۸۴۶۰°شمالی ۵۲٫۶۲۸۸°شرقی / 35.8460; 52.6288 (اشل) ۳۵
آشنائون ۳۵°۳۴′۲۱″شمالی ۵۲°۲۷′۵۳″شرقی / ۳۵٫۵۷۲۵°شمالی ۵۲٫۴۶۴۶°شرقی / 35.5725; 52.4646 (آشنائون) ۳۶
آغلک ۳۵°۳۰′۳۲″شمالی ۵۲°۰۹′۰۷″شرقی / ۳۵٫۵۰۹۰°شمالی ۵۲٫۱۵۲۰°شرقی / 35.5090; 52.1520 (آغلک) ۳۷
الاس ۳۵°۴۰′۲۲″شمالی ۵۲°۴۱′۵۴″شرقی / ۳۵٫۶۷۲۷°شمالی ۵۲٫۶۹۸۲°شرقی / 35.6727; 52.6982 (الاس) ۳۸
آلاسر ۳۵°۴۶′۵۶″شمالی ۵۱°۱۰′۲۸″شرقی / ۳۵٫۷۸۲۱°شمالی ۵۱٫۱۷۴۴°شرقی / 35.7821; 51.1744 (آلاسر) ۳۹
آلاورد ۳۵°۳۸′۰۱″شمالی ۵۲°۰۲′۱۴″شرقی / ۳۵٫۶۳۳۶°شمالی ۵۲٫۰۳۷۱°شرقی / 35.6336; 52.0371 (آلاورد) ۴۰
امامزاده اسماعیل ۳۵°۴۴′۱۵″شمالی ۵۳°۰۳′۵۴″شرقی / ۳۵٫۷۳۷۶°شمالی ۵۳٫۰۶۵۰°شرقی / 35.7376; 53.0650 (امامزاده اسماعیل) ۴۱
امیرخانی ۳۵°۴۰′۳۹″شمالی ۵۲°۱۹′۳۵″شرقی / ۳۵٫۶۷۷۴°شمالی ۵۲٫۳۲۶۴°شرقی / 35.6774; 52.3264 (امیرخانی) ۴۲
اندار ۳۵°۵۲′۴۹″شمالی ۵۱°۴۳′۰۳″شرقی / ۳۵٫۸۸۰۲°شمالی ۵۱٫۷۱۷۴°شرقی / 35.8802; 51.7174 (اندار) ۴۳
انزاکیچال ۳۵°۴۷′۵۰″شمالی ۵۲°۲۸′۰۰″شرقی / ۳۵٫۷۹۷۳°شمالی ۵۲٫۴۶۶۷°شرقی / 35.7973; 52.4667 (انزاکیچال) ۴۴
آهاردر ۳۵°۳۵′۳۷″شمالی ۵۲°۲۷′۰۴″شرقی / ۳۵٫۵۹۳۶°شمالی ۵۲٫۴۵۱۰°شرقی / 35.5936; 52.4510 (آهاردر) ۴۵
اهرک ۳۵°۴۰′۰۸″شمالی ۵۲°۲۶′۵۲″شرقی / ۳۵٫۶۶۹۰°شمالی ۵۲٫۴۴۷۹°شرقی / 35.6690; 52.4479 (اهرک) ۴۶
اوشان ۳۵°۵۴′۰۴″شمالی ۵۱°۳۲′۵۵″شرقی / ۳۵٫۹۰۱۲°شمالی ۵۱٫۵۴۸۵°شرقی / 35.9012; 51.5485 (اوشان) ۴۷
ایوان محمد ۳۵°۳۷′۵۰″شمالی ۵۲°۳۰′۳۷″شرقی / ۳۵٫۶۳۰۶°شمالی ۵۲٫۵۱۰۳°شرقی / 35.6306; 52.5103 (ایوان محمد) ۴۸
آئینه ورزان ۳۵°۴۱′۰۵″شمالی ۵۲°۱۲′۲۸″شرقی / ۳۵٫۶۸۴۶°شمالی ۵۲٫۲۰۷۷°شرقی / 35.6846; 52.2077 (آئینه ورزان) ۴۹
باب علی ۳۵°۴۲′۱۰″شمالی ۵۱°۳۳′۳۳″شرقی / ۳۵٫۷۰۲۸°شمالی ۵۱٫۵۵۹۳°شرقی / 35.7028; 51.5593 (باب علی) ۵۰
باغک ۳۵°۳۹′۱۰″شمالی ۵۲°۳۷′۱۲″شرقی / ۳۵٫۶۵۲۹°شمالی ۵۲٫۶۲۰۱°شرقی / 35.6529; 52.6201 (باغک) ۵۱
باغک ۳۵°۳۹′۱۰″شمالی ۵۲°۳۷′۳۶″شرقی / ۳۵٫۶۵۲۷°شمالی ۵۲٫۶۲۶۶°شرقی / 35.6527; 52.6266 (باغک) ۵۲
بالارجه ۳۵°۲۴′۰۱″شمالی ۵۲°۱۹′۱۸″شرقی / ۳۵٫۴۰۰۲°شمالی ۵۲٫۳۲۱۸°شرقی / 35.4002; 52.3218 (بالارجه) ۵۳
بایری ۳۵°۱۹′۳۰″شمالی ۵۱°۱۴′۲۱″شرقی / ۳۵٫۳۲۴۹°شمالی ۵۱٫۲۳۹۲°شرقی / 35.3249; 51.2392 (بایری) ۵۴
بایری ۳۵°۱۹′۰۴″شمالی ۵۱°۱۶′۰۷″شرقی / ۳۵٫۳۱۷۸°شمالی ۵۱٫۲۶۸۵°شرقی / 35.3178; 51.2685 (بایری) ۵۵
بایورت ۳۵°۴۸′۵۸″شمالی ۵۲°۵۵′۵۹″شرقی / ۳۵٫۸۱۶۰°شمالی ۵۲٫۹۳۳۰°شرقی / 35.8160; 52.9330 (بایورت) ۵۶
بزرگ ۳۵°۳۶′۳۹″شمالی ۵۱°۵۶′۳۹″شرقی / ۳۵٫۶۱۰۷°شمالی ۵۱٫۹۴۴۲°شرقی / 35.6107; 51.9442 (بزرگ) ۵۷
بزه تول ۳۵°۳۲′۳۷″شمالی ۵۲°۲۶′۴۵″شرقی / ۳۵٫۵۴۳۵°شمالی ۵۲٫۴۴۵۹°شرقی / 35.5435; 52.4459 (بزه تول) ۵۸
بزه نو ۳۵°۴۸′۵۶″شمالی ۵۳°۰۶′۱۲″شرقی / ۳۵٫۸۱۵۶°شمالی ۵۳٫۱۰۳۲°شرقی / 35.8156; 53.1032 (بزه نو) ۵۹
بلند ۳۵°۴۱′۲۵″شمالی ۵۲°۰۹′۵۱″شرقی / ۳۵٫۶۹۰۴°شمالی ۵۲٫۱۶۴۱°شرقی / 35.6904; 52.1641 (بلند) ۶۰
بلندرو ۳۵°۴۲′۰۵″شمالی ۵۲°۳۴′۴۳″شرقی / ۳۵٫۷۰۱۵°شمالی ۵۲٫۵۷۸۵°شرقی / 35.7015; 52.5785 (بلندرو) ۶۱
بنداسبول ۳۵°۵۹′۱۱″شمالی ۵۱°۳۳′۳۳″شرقی / ۳۵٫۹۸۶۳°شمالی ۵۱٫۵۵۹۲°شرقی / 35.9863; 51.5592 (بنداسبول) ۶۲
بندراهرو ۳۵°۳۶′۱۸″شمالی ۵۱°۳۶′۱۹″شرقی / ۳۵٫۶۰۵۱°شمالی ۵۱٫۶۰۵۴°شرقی / 35.6051; 51.6054 (بندراهرو) ۶۳
بندسبز ۳۴°۵۶′۳۰″شمالی ۵۱°۵۳′۲۴″شرقی / ۳۴٫۹۴۱۷°شمالی ۵۱٫۸۹۰۱°شرقی / 34.9417; 51.8901 (بندسبز) ۶۴
بندسبز ۳۴°۵۷′۲۰″شمالی ۵۱°۵۲′۰۶″شرقی / ۳۴٫۹۵۵۶°شمالی ۵۱٫۸۶۸۳°شرقی / 34.9556; 51.8683 (بندسبز) ۶۵
بندسمکوه ۳۵°۴۷′۳۵″شمالی ۵۱°۰۹′۱۳″شرقی / ۳۵٫۷۹۳۱°شمالی ۵۱٫۱۵۳۶°شرقی / 35.7931; 51.1536 (بندسمکوه) ۶۶
بندعیش ۳۵°۵۰′۲۳″شمالی ۵۱°۱۷′۵۴″شرقی / ۳۵٫۸۳۹۸°شمالی ۵۱٫۲۹۸۲°شرقی / 35.8398; 51.2982 (بندعیش) ۶۷
بندقادر ۳۵°۴۳′۳۳″شمالی ۵۲°۳۵′۲۹″شرقی / ۳۵٫۷۲۵۸°شمالی ۵۲٫۵۹۱۳°شرقی / 35.7258; 52.5913 (بندقادر) ۶۸
بندلارکرور ۳۵°۵۲′۰۵″شمالی ۵۱°۲۸′۰۹″شرقی / ۳۵٫۸۶۸۱°شمالی ۵۱٫۴۶۹۲°شرقی / 35.8681; 51.4692 (بندلارکرور) ۶۹
بندلارکرور ۳۵°۵۲′۳۹″شمالی ۵۱°۲۸′۲۶″شرقی / ۳۵٫۸۷۷۶°شمالی ۵۱٫۴۷۳۹°شرقی / 35.8776; 51.4739 (بندلارکرور) ۷۰
بنک ۳۵°۵۱′۳۹″شمالی ۵۱°۱۵′۵۱″شرقی / ۳۵٫۸۶۰۸°شمالی ۵۱٫۲۶۴۳°شرقی / 35.8608; 51.2643 (بنک) ۷۱
بورنیک ۳۵°۴۱′۳۵″شمالی ۵۲°۴۰′۴۹″شرقی / ۳۵٫۶۹۳۰°شمالی ۵۲٫۶۸۰۳°شرقی / 35.6930; 52.6803 (بورنیک) ۷۲
بومک ۳۶°۰۳′۱۵″شمالی ۵۱°۲۸′۰۴″شرقی / ۳۶٫۰۵۴۳°شمالی ۵۱٫۴۶۷۸°شرقی / 36.0543; 51.4678 (بومک) ۷۳
بی بی شهربانو ۳۵°۳۵′۵۷″شمالی ۵۱°۲۹′۱۳″شرقی / ۳۵٫۵۹۹۱°شمالی ۵۱٫۴۸۶۹°شرقی / 35.5991; 51.4869 (بی بی شهربانو) ۷۴
پالون گردن ۳۶°۰۴′۴۵″شمالی ۵۱°۲۹′۱۴″شرقی / ۳۶٫۰۷۹۲°شمالی ۵۱٫۴۸۷۳°شرقی / 36.0792; 51.4873 (پالون گردن) ۷۵
پالون گردن ۳۶°۰۵′۰۳″شمالی ۵۱°۳۴′۲۰″شرقی / ۳۶٫۰۸۴۱°شمالی ۵۱٫۵۷۲۱°شرقی / 36.0841; 51.5721 (پالون گردن) ۷۶
پالون گردن ۳۶°۰۳′۵۱″شمالی ۵۱°۳۰′۳۴″شرقی / ۳۶٫۰۶۴۱°شمالی ۵۱٫۵۰۹۵°شرقی / 36.0641; 51.5095 (پالون گردن) ۷۷
پاوش ۳۵°۵۳′۳۴″شمالی ۵۱°۲۰′۵۵″شرقی / ۳۵٫۸۹۲۹°شمالی ۵۱٫۳۴۸۵°شرقی / 35.8929; 51.3485 (پاوش) ۷۸
پایین کوه ۳۵°۴۰′۱۸″شمالی ۵۲°۳۱′۵۰″شرقی / ۳۵٫۶۷۱۸°شمالی ۵۲٫۵۳۰۶°شرقی / 35.6718; 52.5306 (پایین کوه) ۷۹
پباروک ۳۵°۵۴′۴۹″شمالی ۵۱°۲۶′۴۵″شرقی / ۳۵٫۹۱۳۵°شمالی ۵۱٫۴۴۵۸°شرقی / 35.9135; 51.4458 (پباروک) ۸۰
پشت آبشور ۳۵°۴۲′۴۳″شمالی ۵۲°۱۱′۲۹″شرقی / ۳۵٫۷۱۱۹°شمالی ۵۲٫۱۹۱۵°شرقی / 35.7119; 52.1915 (پشت آبشور) ۸۱
پشت بالابا ۳۵°۵۱′۲۶″شمالی ۵۱°۴۳′۴۴″شرقی / ۳۵٫۸۵۷۲°شمالی ۵۱٫۷۲۸۸°شرقی / 35.8572; 51.7288 (پشت بالابا) ۸۲
پشتگان ۳۵°۲۹′۳۹″شمالی ۵۲°۱۳′۰۷″شرقی / ۳۵٫۴۹۴۱°شمالی ۵۲٫۲۱۸۶°شرقی / 35.4941; 52.2186 (پشتگان) ۸۳
پشتو ۳۵°۵۰′۵۰″شمالی ۵۱°۱۰′۵۴″شرقی / ۳۵٫۸۴۷۱°شمالی ۵۱٫۱۸۱۶°شرقی / 35.8471; 51.1816 (پشتو) ۸۴
پشدرگ ۳۵°۴۵′۰۸″شمالی ۵۲°۲۱′۳۱″شرقی / ۳۵٫۷۵۲۲°شمالی ۵۲٫۳۵۸۵°شرقی / 35.7522; 52.3585 (پشدرگ) ۸۵
پل در ۳۵°۴۴′۳۶″شمالی ۵۲°۴۷′۳۸″شرقی / ۳۵٫۷۴۳۲°شمالی ۵۲٫۷۹۴۰°شرقی / 35.7432; 52.7940 (پل در) ۸۶
پلک ۳۵°۵۵′۳۵″شمالی ۵۱°۳۶′۰۵″شرقی / ۳۵٫۹۲۶۳°شمالی ۵۱٫۶۰۱۴°شرقی / 35.9263; 51.6014 (پلک) ۸۷
پلنگ دره ۳۵°۲۹′۴۹″شمالی ۵۲°۰۸′۱۹″شرقی / ۳۵٫۴۹۷۰°شمالی ۵۲٫۱۳۸۷°شرقی / 35.4970; 52.1387 (پلنگ دره) ۸۸
پلنگ دره ۳۵°۳۰′۳۳″شمالی ۵۲°۰۶′۳۹″شرقی / ۳۵٫۵۰۹۱°شمالی ۵۲٫۱۱۰۸°شرقی / 35.5091; 52.1108 (پلنگ دره) ۸۹
پلنگی ۳۵°۳۶′۵۸″شمالی ۵۲°۳۷′۱۱″شرقی / ۳۵٫۶۱۶۲°شمالی ۵۲٫۶۱۹۸°شرقی / 35.6162; 52.6198 (پلنگی) ۹۰
پلنگی ۳۵°۳۶′۳۲″شمالی ۵۲°۳۷′۳۴″شرقی / ۳۵٫۶۰۹۰°شمالی ۵۲٫۶۲۶۲°شرقی / 35.6090; 52.6262 (پلنگی) ۹۱
پهنه دره ۳۵°۵۲′۳۱″شمالی ۵۱°۴۲′۳۷″شرقی / ۳۵٫۸۷۵۴°شمالی ۵۱٫۷۱۰۲°شرقی / 35.8754; 51.7102 (پهنه دره) ۹۲
پهنه دره ۳۵°۵۱′۵۷″شمالی ۵۱°۴۳′۰۲″شرقی / ۳۵٫۸۶۵۹°شمالی ۵۱٫۷۱۷۳°شرقی / 35.8659; 51.7173 (پهنه دره) ۹۳
پیازچال ۳۵°۵۱′۲۶″شمالی ۵۱°۲۷′۱۹″شرقی / ۳۵٫۸۵۷۱°شمالی ۵۱٫۴۵۵۳°شرقی / 35.8571; 51.4553 (پیازچال) ۹۴
پیرزن قلعه ۳۵°۳۰′۴۱″شمالی ۵۲°۲۶′۴۰″شرقی / ۳۵٫۵۱۱۴°شمالی ۵۲٫۴۴۴۴°شرقی / 35.5114; 52.4444 (پیرزن قلعه) ۹۵
پیرگ ۳۵°۵۷′۲۶″شمالی ۵۱°۲۵′۲۵″شرقی / ۳۵٫۹۵۷۳°شمالی ۵۱٫۴۲۳۷°شرقی / 35.9573; 51.4237 (پیرگ) ۹۶
پیمو ۳۵°۴۵′۲۰″شمالی ۵۲°۲۴′۰۳″شرقی / ۳۵٫۷۵۵۶°شمالی ۵۲٫۴۰۰۹°شرقی / 35.7556; 52.4009 (پیمو) ۹۷
پینسوم ۳۵°۵۹′۳۰″شمالی ۵۱°۳۰′۵۱″شرقی / ۳۵٫۹۹۱۶°شمالی ۵۱٫۵۱۴۱°شرقی / 35.9916; 51.5141 (پینسوم) ۹۸
پینسوم ۳۵°۵۹′۴۵″شمالی ۵۱°۲۹′۴۵″شرقی / ۳۵٫۹۹۵۹°شمالی ۵۱٫۴۹۵۷°شرقی / 35.9959; 51.4957 (پینسوم) ۹۹
تاختالیق ۳۵°۴۱′۲۹″شمالی ۵۱°۳۴′۵۶″شرقی / ۳۵٫۶۹۱۵°شمالی ۵۱٫۵۸۲۲°شرقی / 35.6915; 51.5822 (تاختالیق) ۱۰۰
تازی آب ۳۵°۴۷′۲۷″شمالی ۵۲°۵۳′۵۷″شرقی / ۳۵٫۷۹۰۹°شمالی ۵۲٫۸۹۹۲°شرقی / 35.7909; 52.8992 (تازی آب) ۱۰۱
تخت چالیزون ۳۵°۵۰′۴۴″شمالی ۵۱°۲۶′۰۳″شرقی / ۳۵٫۸۴۵۶°شمالی ۵۱٫۴۳۴۲°شرقی / 35.8456; 51.4342 (تخت چالیزون) ۱۰۲
تخت چنار ۳۵°۴۱′۰۴″شمالی ۵۱°۴۴′۲۰″شرقی / ۳۵٫۶۸۴۵°شمالی ۵۱٫۷۳۸۹°شرقی / 35.6845; 51.7389 (تخت چنار) ۱۰۳
تخت حسن ۳۵°۳۴′۱۵″شمالی ۵۲°۲۰′۰۵″شرقی / ۳۵٫۵۷۰۸°شمالی ۵۲٫۳۳۴۶°شرقی / 35.5708; 52.3346 (تخت حسن) ۱۰۴
تخت رستم ۳۵°۳۴′۲۴″شمالی ۵۰°۵۵′۵۸″شرقی / ۳۵٫۵۷۳۲°شمالی ۵۰٫۹۳۲۷°شرقی / 35.5732; 50.9327 (تخت رستم) ۱۰۵
تخت سرخه ده ۳۵°۳۴′۴۸″شمالی ۵۲°۱۷′۵۱″شرقی / ۳۵٫۵۸۰۰°شمالی ۵۲٫۲۹۷۵°شرقی / 35.5800; 52.2975 (تخت سرخه ده) ۱۰۶
تخت علی ۳۵°۴۲′۲۳″شمالی ۵۲°۳۰′۵۳″شرقی / ۳۵٫۷۰۶۴°شمالی ۵۲٫۵۱۴۸°شرقی / 35.7064; 52.5148 (تخت علی) ۱۰۷
تختی خشک چال ۳۵°۵۰′۳۸″شمالی ۵۱°۲۸′۲۸″شرقی / ۳۵٫۸۴۳۹°شمالی ۵۱٫۴۷۴۵°شرقی / 35.8439; 51.4745 (تختی خشک چال) ۱۰۸
تختی زردبند ۳۵°۴۹′۳۵″شمالی ۵۱°۳۰′۰۷″شرقی / ۳۵٫۸۲۶۳°شمالی ۵۱٫۵۰۲۰°شرقی / 35.8263; 51.5020 (تختی زردبند) ۱۰۹
تخشه ۳۵°۳۵′۰۴″شمالی ۵۱°۳۶′۴۴″شرقی / ۳۵٫۵۸۴۴°شمالی ۵۱٫۶۱۲۱°شرقی / 35.5844; 51.6121 (تخشه) ۱۱۰
ترسنگ ۳۵°۵۲′۴۱″شمالی ۵۱°۱۵′۳۳″شرقی / ۳۵٫۸۷۸۱°شمالی ۵۱٫۲۵۹۲°شرقی / 35.8781; 51.2592 (ترسنگ) ۱۱۱
تکی ۳۵°۳۸′۲۸″شمالی ۵۲°۳۱′۴۶″شرقی / ۳۵٫۶۴۱۰°شمالی ۵۲٫۵۲۹۴°شرقی / 35.6410; 52.5294 (تکی) ۱۱۲
تلی باغ ۳۵°۵۴′۲۹″شمالی ۵۲°۲۹′۱۸″شرقی / ۳۵٫۹۰۸۱°شمالی ۵۲٫۴۸۸۳°شرقی / 35.9081; 52.4883 (تلی باغ) ۱۱۳
توتک ۳۵°۳۵′۳۷″شمالی ۵۱°۳۷′۰۴″شرقی / ۳۵٫۵۹۳۷°شمالی ۵۱٫۶۱۷۸°شرقی / 35.5937; 51.6178 (توتک) ۱۱۴
توچال ۳۵°۵۲′۱۵″شمالی ۵۱°۲۷′۰۹″شرقی / ۳۵٫۸۷۰۸°شمالی ۵۱٫۴۵۲۵°شرقی / 35.8708; 51.4525 (توچال) ۱۱۵
توچال ۳۵°۵۲′۴۸″شمالی ۵۱°۲۵′۲۶″شرقی / ۳۵٫۸۸۰۰°شمالی ۵۱٫۴۲۳۹°شرقی / 35.8800; 51.4239 (توچال) ۱۱۶
توچال ۳۵°۳۶′۵۹″شمالی ۵۱°۴۰′۰۲″شرقی / ۳۵٫۶۱۶۴°شمالی ۵۱٫۶۶۷۱°شرقی / 35.6164; 51.6671 (توچال) ۱۱۷
توره ۳۵°۳۶′۲۳″شمالی ۵۰°۴۳′۲۶″شرقی / ۳۵٫۶۰۶۵°شمالی ۵۰٫۷۲۳۸°شرقی / 35.6065; 50.7238 (توره) ۱۱۸
توفیق ۳۵°۵۳′۰۲″شمالی ۵۱°۴۵′۵۵″شرقی / ۳۵٫۸۸۳۸°شمالی ۵۱٫۷۶۵۲°شرقی / 35.8838; 51.7652 (توفیق) ۱۱۹
توفیق ۳۵°۵۲′۰۵″شمالی ۵۱°۴۵′۳۲″شرقی / ۳۵٫۸۶۸۱°شمالی ۵۱٫۷۵۸۹°شرقی / 35.8681; 51.7589 (توفیق) ۱۲۰
تیرچوب ۳۵°۳۱′۱۸″شمالی ۵۲°۱۴′۱۹″شرقی / ۳۵٫۵۲۱۸°شمالی ۵۲٫۲۳۸۶°شرقی / 35.5218; 52.2386 (تیرچوب) ۱۲۱
تیرچوب ۳۵°۳۱′۲۶″شمالی ۵۲°۱۶′۰۸″شرقی / ۳۵٫۵۲۴۰°شمالی ۵۲٫۲۶۹۰°شرقی / 35.5240; 52.2690 (تیرچوب) ۱۲۲
تیغه قرمز ۳۵°۲۵′۰۴″شمالی ۵۲°۲۸′۱۱″شرقی / ۳۵٫۴۱۷۹°شمالی ۵۲٫۴۶۹۸°شرقی / 35.4179; 52.4698 (تیغه قرمز) ۱۲۳
تیغه‌های نی دره ۳۵°۴۰′۴۰″شمالی ۵۱°۳۳′۵۸″شرقی / ۳۵٫۶۷۷۸°شمالی ۵۱٫۵۶۶۱°شرقی / 35.6778; 51.5661 (تیغه‌های نی دره) ۱۲۴
جان علی کوه ۳۵°۴۶′۳۴″شمالی ۵۲°۵۹′۳۲″شرقی / ۳۵٫۷۷۶۲°شمالی ۵۲٫۹۹۲۲°شرقی / 35.7762; 52.9922 (جان علی کوه) ۱۲۵
جل یک ۳۵°۳۳′۳۷″شمالی ۵۱°۴۰′۲۱″شرقی / ۳۵٫۵۶۰۳°شمالی ۵۱٫۶۷۲۵°شرقی / 35.5603; 51.6725 (جل یک) ۱۲۶
چارزگرد ۳۵°۵۸′۴۷″شمالی ۵۱°۳۷′۵۲″شرقی / ۳۵٫۹۷۹۸°شمالی ۵۱٫۶۳۱۲°شرقی / 35.9798; 51.6312 (چارزگرد) ۱۲۷
چال ۳۵°۵۹′۳۲″شمالی ۵۱°۳۵′۵۶″شرقی / ۳۵٫۹۹۲۳°شمالی ۵۱٫۵۹۸۹°شرقی / 35.9923; 51.5989 (چال) ۱۲۸
چال ۳۶°۰۰′۱۵″شمالی ۵۱°۳۵′۵۰″شرقی / ۳۶٫۰۰۴۲°شمالی ۵۱٫۵۹۷۲°شرقی / 36.0042; 51.5972 (چال) ۱۲۹
چال آسیاب ۳۵°۳۳′۳۷″شمالی ۵۲°۱۵′۰۷″شرقی / ۳۵٫۵۶۰۲°شمالی ۵۲٫۲۵۲۰°شرقی / 35.5602; 52.2520 (چال آسیاب) ۱۳۰
چال مهرعلی ۳۵°۳۶′۵۴″شمالی ۵۱°۴۲′۱۱″شرقی / ۳۵٫۶۱۵۰°شمالی ۵۱٫۷۰۳۰°شرقی / 35.6150; 51.7030 (چال مهرعلی) ۱۳۱
چال مینه ۳۵°۴۸′۱۴″شمالی ۵۱°۱۲′۲۳″شرقی / ۳۵٫۸۰۳۸°شمالی ۵۱٫۲۰۶۵°شرقی / 35.8038; 51.2065 (چال مینه) ۱۳۲
چاه سر ۳۵°۴۲′۱۳″شمالی ۵۲°۵۰′۱۵″شرقی / ۳۵٫۷۰۳۶°شمالی ۵۲٫۸۳۷۵°شرقی / 35.7036; 52.8375 (چاه سر) ۱۳۳
چراغعلی ۳۵°۳۸′۲۶″شمالی ۵۰°۴۶′۵۷″شرقی / ۳۵٫۶۴۰۶°شمالی ۵۰٫۷۸۲۶°شرقی / 35.6406; 50.7826 (چراغعلی) ۱۳۴
چرخرک ۳۵°۴۸′۳۷″شمالی ۵۱°۱۸′۵۵″شرقی / ۳۵٫۸۱۰۳°شمالی ۵۱٫۳۱۵۲°شرقی / 35.8103; 51.3152 (چرخرک) ۱۳۵
چرخی بالا ۳۵°۳۲′۲۰″شمالی ۵۰°۳۹′۲۲″شرقی / ۳۵٫۵۳۸۹°شمالی ۵۰٫۶۵۶۱°شرقی / 35.5389; 50.6561 (چرخی بالا) ۱۳۶
چرخی پائین ۳۵°۳۲′۲۸″شمالی ۵۰°۴۰′۴۰″شرقی / ۳۵٫۵۴۱۱°شمالی ۵۰٫۶۷۷۷°شرقی / 35.5411; 50.6777 (چرخی پائین) ۱۳۷
چشمه دوبرار ۳۵°۵۸′۲۵″شمالی ۵۱°۴۵′۰۸″شرقی / ۳۵٫۹۷۳۷°شمالی ۵۱٫۷۵۲۲°شرقی / 35.9737; 51.7522 (چشمه دوبرار) ۱۳۸
چشمه دوبرار ۳۵°۵۹′۰۰″شمالی ۵۱°۴۳′۵۵″شرقی / ۳۵٫۹۸۳۲°شمالی ۵۱٫۷۳۱۹°شرقی / 35.9832; 51.7319 (چشمه دوبرار) ۱۳۹
چکزوره ۳۵°۳۵′۰۵″شمالی ۵۱°۳۵′۳۴″شرقی / ۳۵٫۵۸۴۷°شمالی ۵۱٫۵۹۲۷°شرقی / 35.5847; 51.5927 (چکزوره) ۱۴۰
چل بکینک ۳۵°۴۱′۵۹″شمالی ۵۲°۰۵′۰۵″شرقی / ۳۵٫۶۹۹۸°شمالی ۵۲٫۰۸۴۷°شرقی / 35.6998; 52.0847 (چل بکینک) ۱۴۱
چل قز ۳۵°۳۵′۳۴″شمالی ۵۱°۳۸′۱۴″شرقی / ۳۵٫۵۹۲۸°شمالی ۵۱٫۶۳۷۲°شرقی / 35.5928; 51.6372 (چل قز) ۱۴۲
چلون تخته ۳۵°۴۶′۴۴″شمالی ۵۲°۵۱′۳۲″شرقی / ۳۵٫۷۷۹۰°شمالی ۵۲٫۸۵۸۸°شرقی / 35.7790; 52.8588 (چلون تخته) ۱۴۳
چلون تخته ۳۵°۴۶′۳۱″شمالی ۵۲°۵۲′۴۲″شرقی / ۳۵٫۷۷۵۲°شمالی ۵۲٫۸۷۸۳°شرقی / 35.7752; 52.8783 (چلون تخته) ۱۴۴
چنگچال ۳۵°۴۲′۵۷″شمالی ۵۲°۴۱′۴۸″شرقی / ۳۵٫۷۱۵۷°شمالی ۵۲٫۶۹۶۷°شرقی / 35.7157; 52.6967 (چنگچال) ۱۴۵
چنگی ۳۵°۳۱′۲۰″شمالی ۵۱°۴۴′۲۱″شرقی / ۳۵٫۵۲۲۳°شمالی ۵۱٫۷۳۹۲°شرقی / 35.5223; 51.7392 (چنگی) ۱۴۶
چنگی ۳۵°۳۰′۵۷″شمالی ۵۱°۴۵′۱۱″شرقی / ۳۵٫۵۱۵۸°شمالی ۵۱٫۷۵۳۱°شرقی / 35.5158; 51.7531 (چنگی) ۱۴۷
چهارقاش ۳۵°۲۸′۵۰″شمالی ۵۲°۱۸′۴۶″شرقی / ۳۵٫۴۸۰۵°شمالی ۵۲٫۳۱۲۹°شرقی / 35.4805; 52.3129 (چهارقاش) ۱۴۸
چهل بره ۳۵°۵۳′۰۰″شمالی ۵۱°۵۰′۳۲″شرقی / ۳۵٫۸۸۳۳°شمالی ۵۱٫۸۴۲۲°شرقی / 35.8833; 51.8422 (چهل بره) ۱۴۹
حاج دمیجار ۳۵°۳۶′۴۴″شمالی ۵۲°۴۳′۴۸″شرقی / ۳۵٫۶۱۲۳°شمالی ۵۲٫۷۳۰۰°شرقی / 35.6123; 52.7300 (حاج دمیجار) ۱۵۰
حاجی‌ها ۳۵°۲۵′۰۵″شمالی ۵۱°۵۴′۲۶″شرقی / ۳۵٫۴۱۸۱°شمالی ۵۱٫۹۰۷۲°شرقی / 35.4181; 51.9072 (حاجی ها) ۱۵۱
حمروئک ۳۵°۳۷′۲۳″شمالی ۵۱°۳۳′۳۸″شرقی / ۳۵٫۶۲۳۰°شمالی ۵۱٫۵۶۰۶°شرقی / 35.6230; 51.5606 (حمروئک) ۱۵۲
حمروئک ۳۵°۳۸′۱۸″شمالی ۵۱°۳۲′۵۸″شرقی / ۳۵٫۶۳۸۴°شمالی ۵۱٫۵۴۹۴°شرقی / 35.6384; 51.5494 (حمروئک) ۱۵۳
خاتون برگاه ۳۵°۵۹′۳۳″شمالی ۵۱°۴۱′۳۷″شرقی / ۳۵٫۹۹۲۶°شمالی ۵۱٫۶۹۳۷°شرقی / 35.9926; 51.6937 (خاتون برگاه) ۱۵۴
خاتون چال ۳۵°۵۲′۵۰″شمالی ۵۲°۴۱′۰۳″شرقی / ۳۵٫۸۸۰۶°شمالی ۵۲٫۶۸۴۳°شرقی / 35.8806; 52.6843 (خاتون چال) ۱۵۵
خانیک ۳۵°۵۸′۳۹″شمالی ۵۱°۲۷′۱۰″شرقی / ۳۵٫۹۷۷۴°شمالی ۵۱٫۴۵۲۸°شرقی / 35.9774; 51.4528 (خانیک) ۱۵۶
خرپران ۳۵°۴۰′۵۴″شمالی ۵۲°۱۸′۳۵″شرقی / ۳۵٫۶۸۱۸°شمالی ۵۲٫۳۰۹۸°شرقی / 35.6818; 52.3098 (خرپران) ۱۵۷
خرتو ۳۵°۴۷′۵۸″شمالی ۵۲°۲۵′۲۵″شرقی / ۳۵٫۷۹۹۵°شمالی ۵۲٫۴۲۳۶°شرقی / 35.7995; 52.4236 (خرتو) ۱۵۸
خرسنگ ۳۵°۵۹′۴۷″شمالی ۵۱°۴۲′۵۲″شرقی / ۳۵٫۹۹۶۵°شمالی ۵۱٫۷۱۴۴°شرقی / 35.9965; 51.7144 (خرسنگ) ۱۵۹
خرسنگ ۳۶°۰۶′۲۴″شمالی ۵۱°۳۱′۱۳″شرقی / ۳۶٫۱۰۶۸°شمالی ۵۱٫۵۲۰۳°شرقی / 36.1068; 51.5203 (خرسنگ) ۱۶۰
خرسنگ ۳۶°۰۰′۳۰″شمالی ۵۱°۴۱′۳۴″شرقی / ۳۶٫۰۰۸۳°شمالی ۵۱٫۶۹۲۹°شرقی / 36.0083; 51.6929 (خرسنگ) ۱۶۱
خرمدون ۳۵°۵۰′۵۸″شمالی ۵۱°۴۵′۵۷″شرقی / ۳۵٫۸۴۹۵°شمالی ۵۱٫۷۶۵۸°شرقی / 35.8495; 51.7658 (خرمدون) ۱۶۲
خطو ۳۵°۴۰′۰۲″شمالی ۵۲°۳۳′۰۰″شرقی / ۳۵٫۶۶۷۱°شمالی ۵۲٫۵۵۰۰°شرقی / 35.6671; 52.5500 (خطو) ۱۶۳
خلنو ۳۶°۰۳′۱۵″شمالی ۵۱°۳۳′۲۱″شرقی / ۳۶٫۰۵۴۳°شمالی ۵۱٫۵۵۵۸°شرقی / 36.0543; 51.5558 (خلنو) ۱۶۴
خورده دندلی ۳۵°۴۸′۰۰″شمالی ۵۲°۳۳′۰۸″شرقی / ۳۵٫۸۰۰۱°شمالی ۵۲٫۵۵۲۳°شرقی / 35.8001; 52.5523 (خورده دندلی) ۱۶۵
دال خونه بزرگ ۳۵°۳۸′۱۰″شمالی ۵۱°۳۱′۲۴″شرقی / ۳۵٫۶۳۶۲°شمالی ۵۱٫۵۲۳۴°شرقی / 35.6362; 51.5234 (دال خونه بزرگ) ۱۶۶
دال خونه کوچک ۳۵°۳۸′۱۸″شمالی ۵۱°۳۰′۴۶″شرقی / ۳۵٫۶۳۸۴°شمالی ۵۱٫۵۱۲۷°شرقی / 35.6384; 51.5127 (دال خونه کوچک) ۱۶۷
دخترک ۳۵°۵۲′۰۱″شمالی ۵۱°۱۲′۳۱″شرقی / ۳۵٫۸۶۷۰°شمالی ۵۱٫۲۰۸۷°شرقی / 35.8670; 51.2087 (دخترک) ۱۶۸
درازین ۳۵°۳۱′۴۹″شمالی ۵۲°۱۱′۲۸″شرقی / ۳۵٫۵۳۰۲°شمالی ۵۲٫۱۹۱۲°شرقی / 35.5302; 52.1912 (درازین) ۱۶۹
دربند ۳۵°۲۸′۲۷″شمالی ۵۲°۱۵′۱۳″شرقی / ۳۵٫۴۷۴۲°شمالی ۵۲٫۲۵۳۶°شرقی / 35.4742; 52.2536 (دربند) ۱۷۰
درشک ۳۵°۵۰′۵۲″شمالی ۵۱°۴۹′۲۵″شرقی / ۳۵٫۸۴۷۹°شمالی ۵۱٫۸۲۳۶°شرقی / 35.8479; 51.8236 (درشک) ۱۷۱
دره بزرگ ۳۵°۳۳′۰۰″شمالی ۵۲°۱۳′۱۵″شرقی / ۳۵٫۵۵۰۰°شمالی ۵۲٫۲۲۰۷°شرقی / 35.5500; 52.2207 (دره بزرگ) ۱۷۲
درویش علی ۳۵°۴۵′۵۸″شمالی ۵۱°۵۰′۰۳″شرقی / ۳۵٫۷۶۶۱°شمالی ۵۱٫۸۳۴۱°شرقی / 35.7661; 51.8341 (درویش علی) ۱۷۳
دریوک ۳۵°۵۸′۵۷″شمالی ۵۱°۴۰′۲۳″شرقی / ۳۵٫۹۸۲۵°شمالی ۵۱٫۶۷۳۰°شرقی / 35.9825; 51.6730 (دریوک) ۱۷۴
دز ۳۵°۳۱′۳۹″شمالی ۵۲°۰۶′۵۵″شرقی / ۳۵٫۵۲۷۵°شمالی ۵۲٫۱۱۵۲°شرقی / 35.5275; 52.1152 (دز) ۱۷۵
دزدک ۳۵°۵۸′۳۴″شمالی ۵۱°۳۳′۴۵″شرقی / ۳۵٫۹۷۶۱°شمالی ۵۱٫۵۶۲۴°شرقی / 35.9761; 51.5624 (دزدک) ۱۷۶
دشته ۳۵°۴۷′۵۳″شمالی ۵۱°۰۵′۳۷″شرقی / ۳۵٫۷۹۸۱°شمالی ۵۱٫۰۹۳۵°شرقی / 35.7981; 51.0935 (دشته) ۱۷۷
دهک ۳۵°۳۶′۵۵″شمالی ۵۱°۳۸′۵۵″شرقی / ۳۵٫۶۱۵۳°شمالی ۵۱٫۶۴۸۷°شرقی / 35.6153; 51.6487 (دهک) ۱۷۸
دوازده امام ۳۴°۵۹′۰۰″شمالی ۵۱°۴۵′۴۸″شرقی / ۳۴٫۹۸۳۳°شمالی ۵۱٫۷۶۳۳°شرقی / 34.9833; 51.7633 (دوازده امام) ۱۷۹
دوبرار ۳۵°۴۵′۴۹″شمالی ۵۲°۱۳′۵۳″شرقی / ۳۵٫۷۶۳۷°شمالی ۵۲٫۲۳۱۴°شرقی / 35.7637; 52.2314 (دوبرار) ۱۸۰
دودارون ۳۵°۳۹′۵۴″شمالی ۵۲°۳۰′۰۵″شرقی / ۳۵٫۶۶۵۰°شمالی ۵۲٫۵۰۱۳°شرقی / 35.6650; 52.5013 (دودارون) ۱۸۱
دیم دیم شلو ۳۵°۴۸′۱۲″شمالی ۵۱°۱۱′۰۱″شرقی / ۳۵٫۸۰۳۳°شمالی ۵۱٫۱۸۳۷°شرقی / 35.8033; 51.1837 (دیم دیم شلو) ۱۸۲
دیمدرسیاب ۳۵°۴۸′۱۹″شمالی ۵۱°۱۳′۰۸″شرقی / ۳۵٫۸۰۵۳°شمالی ۵۱٫۲۱۸۸°شرقی / 35.8053; 51.2188 (دیمدرسیاب) ۱۸۳
ذوب فلزغنی آباد ۳۵°۳۴′۵۹″شمالی ۵۱°۲۹′۲۵″شرقی / ۳۵٫۵۸۳۰°شمالی ۵۱٫۴۹۰۴°شرقی / 35.5830; 51.4904 (ذوب فلزغنی آباد) ۱۸۴
رخش ۳۵°۴۵′۴۷″شمالی ۵۲°۱۷′۳۸″شرقی / ۳۵٫۷۶۳۰°شمالی ۵۲٫۲۹۴۰°شرقی / 35.7630; 52.2940 (رخش) ۱۸۵
رنج گنج دهکان ۳۵°۴۸′۳۶″شمالی ۵۲°۲۲′۳۱″شرقی / ۳۵٫۸۱۰۱°شمالی ۵۲٫۳۷۵۴°شرقی / 35.8101; 52.3754 (رنج گنج دهکان) ۱۸۶
ریزقرمز ۳۵°۳۳′۳۶″شمالی ۵۱°۳۹′۰۵″شرقی / ۳۵٫۵۶۰۱°شمالی ۵۱٫۶۵۱۵°شرقی / 35.5601; 51.6515 (ریزقرمز) ۱۸۷
ریگ چال ۳۶°۰۱′۰۵″شمالی ۵۱°۳۳′۴۱″شرقی / ۳۶٫۰۱۸۰°شمالی ۵۱٫۵۶۱۳°شرقی / 36.0180; 51.5613 (ریگ چال) ۱۸۸
زارع ۳۵°۵۰′۳۴″شمالی ۵۱°۴۷′۱۶″شرقی / ۳۵٫۸۴۲۷°شمالی ۵۱٫۷۸۷۷°شرقی / 35.8427; 51.7877 (زارع) ۱۸۹
زاغ ۳۵°۳۳′۴۰″شمالی ۵۲°۰۰′۲۰″شرقی / ۳۵٫۵۶۱۲°شمالی ۵۲٫۰۰۵۶°شرقی / 35.5612; 52.0056 (زاغ) ۱۹۰
زربند ۳۵°۵۹′۰۰″شمالی ۵۱°۳۲′۴۵″شرقی / ۳۵٫۹۸۳۳°شمالی ۵۱٫۵۴۵۷°شرقی / 35.9833; 51.5457 (زربند) ۱۹۱
زرد ۳۵°۳۰′۵۷″شمالی ۵۲°۱۰′۳۷″شرقی / ۳۵٫۵۱۵۹°شمالی ۵۲٫۱۷۶۹°شرقی / 35.5159; 52.1769 (زرد) ۱۹۲
زرد ۳۶°۰۰′۵۵″شمالی ۵۱°۳۶′۰۹″شرقی / ۳۶٫۰۱۵۳°شمالی ۵۱٫۶۰۲۴°شرقی / 36.0153; 51.6024 (زرد) ۱۹۳
زردبند ۳۵°۴۵′۴۱″شمالی ۵۱°۵۸′۳۰″شرقی / ۳۵٫۷۶۱۳°شمالی ۵۱٫۹۷۵۰°شرقی / 35.7613; 51.9750 (زردبند) ۱۹۴
زردبند ۳۵°۴۷′۲۸″شمالی ۵۱°۵۱′۵۰″شرقی / ۳۵٫۷۹۱۱°شمالی ۵۱٫۸۶۳۹°شرقی / 35.7911; 51.8639 (زردبند) ۱۹۵
زردزال پری ۳۵°۵۰′۱۱″شمالی ۵۲°۳۱′۲۰″شرقی / ۳۵٫۸۳۶۴°شمالی ۵۲٫۵۲۲۱°شرقی / 35.8364; 52.5221 (زردزال پری) ۱۹۶
زردکوچک ۳۵°۴۵′۵۰″شمالی ۵۱°۵۲′۳۷″شرقی / ۳۵٫۷۶۴۰°شمالی ۵۱٫۸۷۶۹°شرقی / 35.7640; 51.8769 (زردکوچک) ۱۹۷
زردنو ۳۵°۳۱′۰۸″شمالی ۵۲°۰۲′۰۷″شرقی / ۳۵٫۵۱۸۹°شمالی ۵۲٫۰۳۵۲°شرقی / 35.5189; 52.0352 (زردنو) ۱۹۸
زرکلی بزرگ ۳۵°۴۰′۳۱″شمالی ۵۱°۳۵′۳۴″شرقی / ۳۵٫۶۷۵۴°شمالی ۵۱٫۵۹۲۷°شرقی / 35.6754; 51.5927 (زرکلی بزرگ) ۱۹۹
زرین چال ۳۵°۴۷′۰۳″شمالی ۵۳°۰۱′۰۸″شرقی / ۳۵٫۷۸۴۱°شمالی ۵۳٫۰۱۹۰°شرقی / 35.7841; 53.0190 (زرین چال) ۲۰۰
زرین طور ۳۵°۴۵′۴۲″شمالی ۵۲°۲۷′۳۵″شرقی / ۳۵٫۷۶۱۷°شمالی ۵۲٫۴۵۹۸°شرقی / 35.7617; 52.4598 (زرین طور) ۲۰۱
زرین‌کوه ۳۵°۴۲′۳۰″شمالی ۵۲°۱۳′۴۴″شرقی / ۳۵٫۷۰۸۲°شمالی ۵۲٫۲۲۹۰°شرقی / 35.7082; 52.2290 (زرین‌کوه) ۲۰۲
زرین کوه ۳۵°۴۱′۵۴″شمالی ۵۲°۱۶′۱۵″شرقی / ۳۵٫۶۹۸۳°شمالی ۵۲٫۲۷۰۸°شرقی / 35.6983; 52.2708 (زرین کوه) ۲۰۳
زنگلمار ۳۵°۲۶′۲۴″شمالی ۵۱°۵۱′۵۵″شرقی / ۳۵٫۴۴۰۱°شمالی ۵۱٫۸۶۵۳°شرقی / 35.4401; 51.8653 (زنگلمار) ۲۰۴
زنگه چال ۳۵°۳۴′۲۸″شمالی ۵۲°۴۶′۱۰″شرقی / ۳۵٫۵۷۴۴°شمالی ۵۲٫۷۶۹۵°شرقی / 35.5744; 52.7695 (زنگه چال) ۲۰۵
زیرک چال ۳۵°۳۸′۰۰″شمالی ۵۱°۴۰′۴۱″شرقی / ۳۵٫۶۳۳۴°شمالی ۵۱٫۶۷۸۱°شرقی / 35.6334; 51.6781 (زیرک چال) ۲۰۶
زیرکمر ۳۵°۳۵′۲۳″شمالی ۵۱°۳۶′۱۱″شرقی / ۳۵٫۵۸۹۸°شمالی ۵۱٫۶۰۳۱°شرقی / 35.5898; 51.6031 (زیرکمر) ۲۰۷
ساکا ۳۵°۵۳′۰۴″شمالی ۵۱°۴۱′۰۰″شرقی / ۳۵٫۸۸۴۵°شمالی ۵۱٫۶۸۳۳°شرقی / 35.8845; 51.6833 (ساکا) ۲۰۸
سبزه چمن ۳۵°۵۰′۳۲″شمالی ۵۲°۳۸′۵۸″شرقی / ۳۵٫۸۴۲۱°شمالی ۵۲٫۶۴۹۵°شرقی / 35.8421; 52.6495 (سبزه چمن) ۲۰۹
سپاه ۳۵°۳۹′۰۱″شمالی ۵۱°۳۶′۵۱″شرقی / ۳۵٫۶۵۰۲°شمالی ۵۱٫۶۱۴۳°شرقی / 35.6502; 51.6143 (سپاه) ۲۱۰
سرباریکو ۳۵°۵۱′۵۸″شمالی ۵۲°۲۵′۰۳″شرقی / ۳۵٫۸۶۶۲°شمالی ۵۲٫۴۱۷۶°شرقی / 35.8662; 52.4176 (سرباریکو) ۲۱۱
سربان قز ۳۵°۴۸′۱۱″شمالی ۵۳°۰۴′۲۴″شرقی / ۳۵٫۸۰۳۱°شمالی ۵۳٫۰۷۳۲°شرقی / 35.8031; 53.0732 (سربان قز) ۲۱۲
سربکرده چشمه ۳۵°۵۱′۱۴″شمالی ۵۲°۳۹′۱۱″شرقی / ۳۵٫۸۵۳۸°شمالی ۵۲٫۶۵۳۱°شرقی / 35.8538; 52.6531 (سربکرده چشمه) ۲۱۳
سرچال بزرگ ۳۵°۴۹′۳۴″شمالی ۵۱°۲۶′۳۶″شرقی / ۳۵٫۸۲۶۰°شمالی ۵۱٫۴۴۳۴°شرقی / 35.8260; 51.4434 (سرچال بزرگ) ۲۱۴
سرچشمه ۳۵°۴۲′۴۴″شمالی ۵۲°۴۸′۲۱″شرقی / ۳۵٫۷۱۲۱°شمالی ۵۲٫۸۰۵۹°شرقی / 35.7121; 52.8059 (سرچشمه) ۲۱۵
سرخ قلعه ۳۵°۴۵′۰۷″شمالی ۵۲°۵۱′۲۸″شرقی / ۳۵٫۷۵۲۰°شمالی ۵۲٫۸۵۷۸°شرقی / 35.7520; 52.8578 (سرخ قلعه) ۲۱۶
سرخاص گرچک ۳۵°۵۵′۱۳″شمالی ۵۱°۳۰′۰۴″شرقی / ۳۵٫۹۲۰۲°شمالی ۵۱٫۵۰۱۰°شرقی / 35.9202; 51.5010 (سرخاص گرچک) ۲۱۷
سرخه ۳۵°۳۵′۲۰″شمالی ۵۲°۳۰′۴۰″شرقی / ۳۵٫۵۸۸۹°شمالی ۵۲٫۵۱۱۲°شرقی / 35.5889; 52.5112 (سرخه) ۲۱۸
سرخه باغ صندلی ۳۵°۴۶′۵۱″شمالی ۵۱°۳۹′۳۵″شرقی / ۳۵٫۷۸۰۷°شمالی ۵۱٫۶۵۹۶°شرقی / 35.7807; 51.6596 (سرخه باغ صندلی) ۲۱۹
سرخه حصار ۳۵°۴۲′۰۰″شمالی ۵۱°۳۵′۴۸″شرقی / ۳۵٫۷۰۰۰°شمالی ۵۱٫۵۹۶۸°شرقی / 35.7000; 51.5968 (سرخه حصار) ۲۲۰
سرخه ده ۳۵°۳۴′۴۳″شمالی ۵۲°۱۶′۰۰″شرقی / ۳۵٫۵۷۸۷°شمالی ۵۲٫۲۶۶۸°شرقی / 35.5787; 52.2668 (سرخه ده) ۲۲۱
سرخه سرخه ۳۵°۳۸′۱۹″شمالی ۵۲°۴۲′۰۱″شرقی / ۳۵٫۶۳۸۵°شمالی ۵۲٫۷۰۰۲°شرقی / 35.6385; 52.7002 (سرخه سرخه) ۲۲۲
سرخه کوه ۳۵°۴۹′۵۱″شمالی ۵۳°۰۰′۵۲″شرقی / ۳۵٫۸۳۰۹°شمالی ۵۳٫۰۱۴۴°شرقی / 35.8309; 53.0144 (سرخه کوه) ۲۲۳
سرسی ۳۵°۴۱′۱۹″شمالی ۵۲°۲۸′۰۲″شرقی / ۳۵٫۶۸۸۷°شمالی ۵۲٫۴۶۷۳°شرقی / 35.6887; 52.4673 (سرسی) ۲۲۴
سرکچال ۳۶°۰۱′۲۵″شمالی ۵۱°۳۲′۳۷″شرقی / ۳۶٫۰۲۳۵°شمالی ۵۱٫۵۴۳۶°شرقی / 36.0235; 51.5436 (سرکچال) ۲۲۵
سرنر ۳۵°۳۶′۱۹″شمالی ۵۲°۴۳′۰۷″شرقی / ۳۵٫۶۰۵۴°شمالی ۵۲٫۷۱۸۶°شرقی / 35.6054; 52.7186 (سرنر) ۲۲۶
سرهمند ۳۵°۳۷′۴۶″شمالی ۵۲°۳۷′۳۶″شرقی / ۳۵٫۶۲۹۴°شمالی ۵۲٫۶۲۶۷°شرقی / 35.6294; 52.6267 (سرهمند) ۲۲۷
سرهمند ۳۵°۳۷′۳۷″شمالی ۵۲°۳۷′۰۳″شرقی / ۳۵٫۶۲۶۹°شمالی ۵۲٫۶۱۷۴°شرقی / 35.6269; 52.6174 (سرهمند) ۲۲۸
سفید ۳۵°۳۹′۳۹″شمالی ۵۰°۵۲′۴۷″شرقی / ۳۵٫۶۶۰۹°شمالی ۵۰٫۸۷۹۸°شرقی / 35.6609; 50.8798 (سفید) ۲۲۹
سفید ۳۵°۲۷′۱۰″شمالی ۵۲°۲۲′۳۳″شرقی / ۳۵٫۴۵۲۹°شمالی ۵۲٫۳۷۵۸°شرقی / 35.4529; 52.3758 (سفید) ۲۳۰
سفید ۳۵°۲۷′۱۷″شمالی ۵۲°۲۰′۳۸″شرقی / ۳۵٫۴۵۴۷°شمالی ۵۲٫۳۴۳۸°شرقی / 35.4547; 52.3438 (سفید) ۲۳۱
سفید ۳۵°۳۴′۰۳″شمالی ۵۱°۳۵′۱۱″شرقی / ۳۵٫۵۶۷۶°شمالی ۵۱٫۵۸۶۳°شرقی / 35.5676; 51.5863 (سفید) ۲۳۲
سفیدآب ۳۵°۴۵′۵۵″شمالی ۵۲°۱۵′۵۵″شرقی / ۳۵٫۷۶۵۴°شمالی ۵۲٫۲۶۵۲°شرقی / 35.7654; 52.2652 (سفیدآب) ۲۳۳
سفیدبند ۳۵°۲۹′۵۳″شمالی ۵۲°۰۹′۳۹″شرقی / ۳۵٫۴۹۸۱°شمالی ۵۲٫۱۶۰۷°شرقی / 35.4981; 52.1607 (سفیدبند) ۲۳۴
سفیدکوه ۳۵°۳۵′۵۹″شمالی ۵۲°۲۶′۲۱″شرقی / ۳۵٫۵۹۹۶°شمالی ۵۲٫۴۳۹۳°شرقی / 35.5996; 52.4393 (سفیدکوه) ۲۳۵
سگلوئه ۳۵°۴۷′۳۷″شمالی ۵۱°۵۸′۵۸″شرقی / ۳۵٫۷۹۳۶°شمالی ۵۱٫۹۸۲۷°شرقی / 35.7936; 51.9827 (سگلوئه) ۲۳۶
سلو ۳۵°۳۶′۵۷″شمالی ۵۲°۴۰′۱۲″شرقی / ۳۵٫۶۱۵۸°شمالی ۵۲٫۶۶۹۹°شرقی / 35.6158; 52.6699 (سلو) ۲۳۷
سمند ۳۵°۳۶′۲۰″شمالی ۵۱°۳۵′۳۴″شرقی / ۳۵٫۶۰۵۶°شمالی ۵۱٫۵۹۲۷°شرقی / 35.6056; 51.5927 (سمند) ۲۳۸
سمندتوتک ۳۵°۳۴′۱۳″شمالی ۵۱°۳۷′۳۹″شرقی / ۳۵٫۵۷۰۳°شمالی ۵۱٫۶۲۷۶°شرقی / 35.5703; 51.6276 (سمندتوتک) ۲۳۹
سنگ چال ۳۵°۵۰′۳۰″شمالی ۵۲°۴۰′۴۵″شرقی / ۳۵٫۸۴۱۷°شمالی ۵۲٫۶۷۹۲°شرقی / 35.8417; 52.6792 (سنگ چال) ۲۴۰
سنگان ۳۵°۵۳′۵۶″شمالی ۵۱°۱۴′۲۲″شرقی / ۳۵٫۸۹۸۹°شمالی ۵۱٫۲۳۹۵°شرقی / 35.8989; 51.2395 (سنگان) ۲۴۱
سنگی ۳۵°۳۹′۰۶″شمالی ۵۲°۳۶′۳۴″شرقی / ۳۵٫۶۵۱۶°شمالی ۵۲٫۶۰۹۴°شرقی / 35.6516; 52.6094 (سنگی) ۲۴۲
سه دره بزرگ ۳۵°۳۶′۴۴″شمالی ۵۱°۳۴′۰۷″شرقی / ۳۵٫۶۱۲۳°شمالی ۵۱٫۵۶۸۵°شرقی / 35.6123; 51.5685 (سه دره بزرگ) ۲۴۳
سه دره کوچک ۳۵°۳۶′۱۷″شمالی ۵۱°۳۴′۲۴″شرقی / ۳۵٫۶۰۴۸°شمالی ۵۱٫۵۷۳۳°شرقی / 35.6048; 51.5733 (سه دره کوچک) ۲۴۴
سوته ۳۵°۴۳′۰۹″شمالی ۵۲°۴۰′۴۸″شرقی / ۳۵٫۷۱۹۱°شمالی ۵۲٫۶۷۹۹°شرقی / 35.7191; 52.6799 (سوته) ۲۴۵
سورکه ۳۵°۴۹′۵۴″شمالی ۵۱°۴۰′۰۸″شرقی / ۳۵٫۸۳۱۶°شمالی ۵۱٫۶۶۸۹°شرقی / 35.8316; 51.6689 (سورکه) ۲۴۶
سوسن ۳۵°۲۷′۳۰″شمالی ۵۲°۱۶′۵۴″شرقی / ۳۵٫۴۵۸۲°شمالی ۵۲٫۲۸۱۷°شرقی / 35.4582; 52.2817 (سوسن) ۲۴۷
سولک ۳۵°۳۰′۱۴″شمالی ۵۲°۱۵′۰۰″شرقی / ۳۵٫۵۰۴۰°شمالی ۵۲٫۲۵۰۰°شرقی / 35.5040; 52.2500 (سولک) ۲۴۸
سولک ۳۵°۳۰′۱۳″شمالی ۵۲°۱۴′۱۰″شرقی / ۳۵٫۵۰۳۷°شمالی ۵۲٫۲۳۶۲°شرقی / 35.5037; 52.2362 (سولک) ۲۴۹
سولک ۳۵°۲۹′۴۹″شمالی ۵۲°۱۴′۴۰″شرقی / ۳۵٫۴۹۷۰°شمالی ۵۲٫۲۴۴۵°شرقی / 35.4970; 52.2445 (سولک) ۲۵۰
سومبلا ۳۵°۴۹′۵۷″شمالی ۵۱°۱۳′۴۴″شرقی / ۳۵٫۸۳۲۴°شمالی ۵۱٫۲۲۸۸°شرقی / 35.8324; 51.2288 (سومبلا) ۲۵۱
سی ۳۵°۳۳′۲۶″شمالی ۵۲°۱۰′۰۲″شرقی / ۳۵٫۵۵۷۲°شمالی ۵۲٫۱۶۷۲°شرقی / 35.5572; 52.1672 (سی) ۲۵۲
سی یک چشمه ۳۵°۵۲′۲۱″شمالی ۵۲°۴۰′۱۷″شرقی / ۳۵٫۸۷۲۴°شمالی ۵۲٫۶۷۱۴°شرقی / 35.8724; 52.6714 (سی یک چشمه) ۲۵۳
سی یک چشمه ۳۵°۵۲′۳۸″شمالی ۵۲°۴۰′۰۶″شرقی / ۳۵٫۸۷۷۳°شمالی ۵۲٫۶۶۸۲°شرقی / 35.8773; 52.6682 (سی یک چشمه) ۲۵۴
سیاه ۳۵°۳۱′۰۵″شمالی ۵۰°۵۶′۴۶″شرقی / ۳۵٫۵۱۸۰°شمالی ۵۰٫۹۴۶۲°شرقی / 35.5180; 50.9462 (سیاه) ۲۵۵
سیاه ۳۵°۳۱′۴۱″شمالی ۵۰°۵۵′۵۳″شرقی / ۳۵٫۵۲۸۰°شمالی ۵۰٫۹۳۱۳°شرقی / 35.5280; 50.9313 (سیاه) ۲۵۶
سیاه بند ۳۵°۵۲′۵۸″شمالی ۵۱°۲۹′۲۷″شرقی / ۳۵٫۸۸۲۷°شمالی ۵۱٫۴۹۰۸°شرقی / 35.8827; 51.4908 (سیاه بند) ۲۵۷
سیاه بند ۳۵°۴۰′۲۵″شمالی ۵۲°۱۶′۱۶″شرقی / ۳۵٫۶۷۳۵°شمالی ۵۲٫۲۷۱۱°شرقی / 35.6735; 52.2711 (سیاه بند) ۲۵۸
سیاه بنه ۳۵°۴۳′۲۲″شمالی ۵۲°۴۳′۵۲″شرقی / ۳۵٫۷۲۲۸°شمالی ۵۲٫۷۳۱۲°شرقی / 35.7228; 52.7312 (سیاه بنه) ۲۵۹
سیاه پلاس ۳۵°۵۱′۳۴″شمالی ۵۱°۵۲′۰۸″شرقی / ۳۵٫۸۵۹۴°شمالی ۵۱٫۸۶۸۹°شرقی / 35.8594; 51.8689 (سیاه پلاس) ۲۶۰
سیاه چال ۳۵°۴۲′۱۹″شمالی ۵۲°۰۹′۵۶″شرقی / ۳۵٫۷۰۵۲°شمالی ۵۲٫۱۶۵۵°شرقی / 35.7052; 52.1655 (سیاه چال) ۲۶۱
سیاه دره ۳۵°۳۴′۱۷″شمالی ۵۱°۳۹′۰۶″شرقی / ۳۵٫۵۷۱۴°شمالی ۵۱٫۶۵۱۶°شرقی / 35.5714; 51.6516 (سیاه دره) ۲۶۲
سیاه رود ۳۵°۴۶′۳۶″شمالی ۵۲°۲۱′۴۴″شرقی / ۳۵٫۷۷۶۶°شمالی ۵۲٫۳۶۲۳°شرقی / 35.7766; 52.3623 (سیاه رود) ۲۶۳
سیاه ریز ۳۵°۳۱′۲۷″شمالی ۵۲°۱۰′۵۱″شرقی / ۳۵٫۵۲۴۲°شمالی ۵۲٫۱۸۰۷°شرقی / 35.5242; 52.1807 (سیاه ریز) ۲۶۴
سیاه سر ۳۵°۵۰′۳۰″شمالی ۵۱°۱۴′۰۸″شرقی / ۳۵٫۸۴۱۶°شمالی ۵۱٫۲۳۵۶°شرقی / 35.8416; 51.2356 (سیاه سر) ۲۶۵
سیاه سر ۳۵°۴۰′۵۷″شمالی ۵۲°۵۹′۴۳″شرقی / ۳۵٫۶۸۲۶°شمالی ۵۲٫۹۹۵۴°شرقی / 35.6826; 52.9954 (سیاه سر) ۲۶۶
سیاه سنگ ۳۵°۳۳′۰۳″شمالی ۵۲°۱۴′۱۰″شرقی / ۳۵٫۵۵۰۸°شمالی ۵۲٫۲۳۶۰°شرقی / 35.5508; 52.2360 (سیاه سنگ) ۲۶۷
سیاه غار ۳۵°۴۱′۰۷″شمالی ۵۱°۳۲′۴۰″شرقی / ۳۵٫۶۸۵۲°شمالی ۵۱٫۵۴۴۵°شرقی / 35.6852; 51.5445 (سیاه غار) ۲۶۸
سیاه لیز ۳۵°۵۹′۴۴″شمالی ۵۱°۳۷′۳۳″شرقی / ۳۵٫۹۹۵۵°شمالی ۵۱٫۶۲۵۷°شرقی / 35.9955; 51.6257 (سیاه لیز) ۲۶۹
سیاه ماق ۳۵°۳۱′۲۰″شمالی ۵۲°۱۲′۴۸″شرقی / ۳۵٫۵۲۲۱°شمالی ۵۲٫۲۱۳۳°شرقی / 35.5221; 52.2133 (سیاه ماق) ۲۷۰
سیاهده ۳۵°۴۶′۳۹″شمالی ۵۲°۵۰′۵۰″شرقی / ۳۵٫۷۷۷۵°شمالی ۵۲٫۸۴۷۱°شرقی / 35.7775; 52.8471 (سیاهده) ۲۷۱
سیاهکوه ۳۵°۰۰′۳۷″شمالی ۵۱°۴۲′۱۸″شرقی / ۳۵٫۰۱۰۴°شمالی ۵۱٫۷۰۵۰°شرقی / 35.0104; 51.7050 (سیاهکوه) ۲۷۲
سیاهکوه ۳۵°۰۰′۱۱″شمالی ۵۱°۵۳′۱۱″شرقی / ۳۵٫۰۰۳۰°شمالی ۵۱٫۸۸۶۵°شرقی / 35.0030; 51.8865 (سیاهکوه) ۲۷۳
سیاهکوه ۳۵°۰۰′۱۹″شمالی ۵۱°۴۶′۴۰″شرقی / ۳۵٫۰۰۵۴°شمالی ۵۱٫۷۷۷۹°شرقی / 35.0054; 51.7779 (سیاهکوه) ۲۷۴
سیرکوه ۳۵°۵۰′۲۳″شمالی ۵۲°۵۲′۱۰″شرقی / ۳۵٫۸۳۹۸°شمالی ۵۲٫۸۶۹۵°شرقی / 35.8398; 52.8695 (سیرکوه) ۲۷۵
سیمان ۳۵°۳۶′۳۶″شمالی ۵۱°۲۷′۳۶″شرقی / ۳۵٫۶۱۰۰°شمالی ۵۱٫۴۵۹۹°شرقی / 35.6100; 51.4599 (سیمان) ۲۷۶
سینه کل نو ۳۵°۵۱′۱۸″شمالی ۵۱°۲۹′۳۵″شرقی / ۳۵٫۸۵۴۹°شمالی ۵۱٫۴۹۳۰°شرقی / 35.8549; 51.4930 (سینه کل نو) ۲۷۷
سینه کل نو ۳۵°۵۱′۱۸″شمالی ۵۱°۳۰′۰۹″شرقی / ۳۵٫۸۵۵۱°شمالی ۵۱٫۵۰۲۵°شرقی / 35.8551; 51.5025 (سینه کل نو) ۲۷۸
شاه تول ۳۵°۴۸′۵۹″شمالی ۵۳°۰۰′۱۴″شرقی / ۳۵٫۸۱۶۳°شمالی ۵۳٫۰۰۳۹°شرقی / 35.8163; 53.0039 (شاه تول) ۲۷۹
شاه محمدقله ۳۵°۴۷′۵۳″شمالی ۵۳°۰۹′۰۴″شرقی / ۳۵٫۷۹۸۱°شمالی ۵۳٫۱۵۱۰°شرقی / 35.7981; 53.1510 (شاه محمدقله) ۲۸۰
شاهکوه یهر ۳۵°۴۳′۵۸″شمالی ۵۲°۲۵′۲۹″شرقی / ۳۵٫۷۳۲۷°شمالی ۵۲٫۴۲۴۷°شرقی / 35.7327; 52.4247 (شاهکوه یهر) ۲۸۱
شبان علی کوه ۳۵°۳۲′۵۷″شمالی ۵۲°۴۱′۱۹″شرقی / ۳۵٫۵۴۹۱°شمالی ۵۲٫۶۸۸۷°شرقی / 35.5491; 52.6887 (شبان علی کوه) ۲۸۲
شرشره ۳۵°۳۴′۵۰″شمالی ۵۱°۳۵′۴۲″شرقی / ۳۵٫۵۸۰۵°شمالی ۵۱٫۵۹۴۹°شرقی / 35.5805; 51.5949 (شرشره) ۲۸۳
شکارگاه ۳۵°۲۷′۲۶″شمالی ۵۲°۲۵′۱۱″شرقی / ۳۵٫۴۵۷۲°شمالی ۵۲٫۴۱۹۷°شرقی / 35.4572; 52.4197 (شکارگاه) ۲۸۴
شنبل ۳۵°۵۳′۲۶″شمالی ۵۲°۴۳′۵۷″شرقی / ۳۵٫۸۹۰۵°شمالی ۵۲٫۷۳۲۵°شرقی / 35.8905; 52.7325 (شنبل) ۲۸۵
شهربانو ۳۵°۳۵′۴۱″شمالی ۵۱°۳۰′۰۲″شرقی / ۳۵٫۵۹۴۶°شمالی ۵۱٫۵۰۰۵°شرقی / 35.5946; 51.5005 (شهربانو) ۲۸۶
شورمهل ۳۵°۳۲′۵۲″شمالی ۵۲°۱۱′۵۷″شرقی / ۳۵٫۵۴۷۸°شمالی ۵۲٫۱۹۹۳°شرقی / 35.5478; 52.1993 (شورمهل) ۲۸۷
شوش تپه ۳۵°۳۵′۰۵″شمالی ۵۰°۳۸′۱۴″شرقی / ۳۵٫۵۸۴۸°شمالی ۵۰٫۶۳۷۱°شرقی / 35.5848; 50.6371 (شوش تپه) ۲۸۸
شیخون سر ۳۵°۳۹′۳۶″شمالی ۵۲°۳۹′۳۱″شرقی / ۳۵٫۶۵۹۹°شمالی ۵۲٫۶۵۸۷°شرقی / 35.6599; 52.6587 (شیخون سر) ۲۸۹
شیورکش ۳۵°۵۷′۲۴″شمالی ۵۱°۴۱′۱۲″شرقی / ۳۵٫۹۵۶۶°شمالی ۵۱٫۶۸۶۷°شرقی / 35.9566; 51.6867 (شیورکش) ۲۹۰
صفائیه ۳۵°۳۶′۴۵″شمالی ۵۱°۲۸′۱۰″شرقی / ۳۵٫۶۱۲۵°شمالی ۵۱٫۴۶۹۵°شرقی / 35.6125; 51.4695 (صفائیه) ۲۹۱
ظهررو ۳۵°۳۴′۴۰″شمالی ۵۱°۳۶′۲۸″شرقی / ۳۵٫۵۷۷۷°شمالی ۵۱٫۶۰۷۷°شرقی / 35.5777; 51.6077 (ظهررو) ۲۹۲
عالی آخور ۳۵°۴۸′۱۴″شمالی ۵۲°۲۶′۲۴″شرقی / ۳۵٫۸۰۳۸°شمالی ۵۲٫۴۳۹۹°شرقی / 35.8038; 52.4399 (عالی آخور) ۲۹۳
عروس پران ۳۵°۲۲′۳۹″شمالی ۵۲°۲۲′۳۸″شرقی / ۳۵٫۳۷۷۴°شمالی ۵۲٫۳۷۷۱°شرقی / 35.3774; 52.3771 (عروس پران) ۲۹۴
عروس پران ۳۵°۲۲′۴۷″شمالی ۵۲°۲۱′۵۷″شرقی / ۳۵٫۳۷۹۶°شمالی ۵۲٫۳۶۵۹°شرقی / 35.3796; 52.3659 (عروس پران) ۲۹۵
علی‌آباد ۳۵°۴۷′۴۰″شمالی ۵۲°۳۱′۲۵″شرقی / ۳۵٫۷۹۴۵°شمالی ۵۲٫۵۲۳۶°شرقی / 35.7945; 52.5236 (علی‌آباد) ۲۹۶
علی محمدخانی ۳۵°۵۰′۳۰″شمالی ۵۲°۲۷′۰۲″شرقی / ۳۵٫۸۴۱۷°شمالی ۵۲٫۴۵۰۶°شرقی / 35.8417; 52.4506 (علی محمدخانی) ۲۹۷
عمارت ۳۵°۲۲′۳۴″شمالی ۵۲°۲۶′۲۷″شرقی / ۳۵٫۳۷۶۲°شمالی ۵۲٫۴۴۰۸°شرقی / 35.3762; 52.4408 (عمارت) ۲۹۸
غارگردن ۳۵°۴۰′۳۶″شمالی ۵۲°۴۷′۵۵″شرقی / ۳۵٫۶۷۶۸°شمالی ۵۲٫۷۹۸۷°شرقی / 35.6768; 52.7987 (غارگردن) ۲۹۹
غبار ۳۵°۳۵′۲۳″شمالی ۵۰°۲۴′۳۶″شرقی / ۳۵٫۵۸۹۸°شمالی ۵۰٫۴۱۰۱°شرقی / 35.5898; 50.4101 (غبار) ۳۰۰
غرقولت ۳۵°۴۷′۵۰″شمالی ۵۲°۵۹′۴۲″شرقی / ۳۵٫۷۹۷۱°شمالی ۵۲٫۹۹۵۰°شرقی / 35.7971; 52.9950 (غرقولت) ۳۰۱
غورقک ۳۵°۵۴′۲۹″شمالی ۵۱°۳۶′۵۱″شرقی / ۳۵٫۹۰۸۰°شمالی ۵۱٫۶۱۴۲°شرقی / 35.9080; 51.6142 (غورقک) ۳۰۲
فراخ سینه ۳۵°۵۰′۵۰″شمالی ۵۱°۳۰′۲۱″شرقی / ۳۵٫۸۴۷۱°شمالی ۵۱٫۵۰۵۹°شرقی / 35.8471; 51.5059 (فراخ سینه) ۳۰۳
فراخ کش ۳۵°۵۰′۵۹″شمالی ۵۱°۲۱′۲۴″شرقی / ۳۵٫۸۴۹۷°شمالی ۵۱٫۳۵۶۸°شرقی / 35.8497; 51.3568 (فراخ کش) ۳۰۴
فراخ کش ۳۵°۵۳′۱۱″شمالی ۵۱°۴۵′۰۱″شرقی / ۳۵٫۸۸۶۵°شمالی ۵۱٫۷۵۰۴°شرقی / 35.8865; 51.7504 (فراخ کش) ۳۰۵
فیلون ۳۵°۳۶′۳۵″شمالی ۵۲°۰۹′۵۲″شرقی / ۳۵٫۶۰۹۸°شمالی ۵۲٫۱۶۴۴°شرقی / 35.6098; 52.1644 (فیلون) ۳۰۶
قاچلبان ۳۵°۲۵′۵۱″شمالی ۵۲°۲۲′۴۱″شرقی / ۳۵٫۴۳۰۸°شمالی ۵۲٫۳۷۸۱°شرقی / 35.4308; 52.3781 (قاچلبان) ۳۰۷
قاراداغ ۳۵°۳۹′۰۹″شمالی ۵۰°۴۹′۴۵″شرقی / ۳۵٫۶۵۲۶°شمالی ۵۰٫۸۲۹۲°شرقی / 35.6526; 50.8292 (قاراداغ) ۳۰۸
قاسم دره ۳۵°۲۷′۳۵″شمالی ۵۲°۰۹′۳۶″شرقی / ۳۵٫۴۵۹۷°شمالی ۵۲٫۱۶۰۰°شرقی / 35.4597; 52.1600 (قاسم دره) ۳۰۹
قپاق تپه ۳۵°۳۱′۵۸″شمالی ۵۲°۲۰′۰۱″شرقی / ۳۵٫۵۳۲۷°شمالی ۵۲٫۳۳۳۷°شرقی / 35.5327; 52.3337 (قپاق تپه) ۳۱۰
قرمز ۳۵°۱۳′۲۶″شمالی ۵۰°۵۹′۲۵″شرقی / ۳۵٫۲۲۴۰°شمالی ۵۰٫۹۹۰۳°شرقی / 35.2240; 50.9903 (قرمز) ۳۱۱
قرمزی ۳۵°۳۶′۲۴″شمالی ۵۰°۳۶′۴۶″شرقی / ۳۵٫۶۰۶۸°شمالی ۵۰٫۶۱۲۷°شرقی / 35.6068; 50.6127 (قرمزی) ۳۱۲
قرمزی بلند ۳۵°۲۶′۰۱″شمالی ۵۲°۱۹′۱۵″شرقی / ۳۵٫۴۳۳۶°شمالی ۵۲٫۳۲۰۹°شرقی / 35.4336; 52.3209 (قرمزی بلند) ۳۱۳
قرمزیا ۳۵°۳۳′۵۷″شمالی ۵۱°۳۶′۵۷″شرقی / ۳۵٫۵۶۵۷°شمالی ۵۱٫۶۱۵۹°شرقی / 35.5657; 51.6159 (قرمزیا) ۳۱۴
قره تپه ۳۵°۳۸′۲۹″شمالی ۵۰°۳۰′۴۶″شرقی / ۳۵٫۶۴۱۵°شمالی ۵۰٫۵۱۲۹°شرقی / 35.6415; 50.5129 (قره تپه) ۳۱۵
قره چشمه ۳۵°۳۷′۲۲″شمالی ۵۱°۳۸′۰۳″شرقی / ۳۵٫۶۲۲۷°شمالی ۵۱٫۶۳۴۳°شرقی / 35.6227; 51.6343 (قره چشمه) ۳۱۶
قره چولی ۳۵°۳۰′۴۶″شمالی ۵۲°۱۸′۵۸″شرقی / ۳۵٫۵۱۲۸°شمالی ۵۲٫۳۱۶۱°شرقی / 35.5128; 52.3161 (قره چولی) ۳۱۷
قره چینه ۳۵°۳۳′۲۲″شمالی ۵۲°۱۴′۱۵″شرقی / ۳۵٫۵۵۶۱°شمالی ۵۲٫۲۳۷۶°شرقی / 35.5561; 52.2376 (قره چینه) ۳۱۸
قره داغ ۳۵°۴۴′۲۲″شمالی ۵۲°۲۴′۱۳″شرقی / ۳۵٫۷۳۹۵°شمالی ۵۲٫۴۰۳۵°شرقی / 35.7395; 52.4035 (قره داغ) ۳۱۹
قره قاج ۳۵°۳۴′۲۲″شمالی ۵۲°۰۹′۵۸″شرقی / ۳۵٫۵۷۲۹°شمالی ۵۲٫۱۶۶۲°شرقی / 35.5729; 52.1662 (قره قاج) ۳۲۰
قره گجیک ۳۵°۳۸′۳۰″شمالی ۵۰°۴۴′۰۳″شرقی / ۳۵٫۶۴۱۷°شمالی ۵۰٫۷۳۴۲°شرقی / 35.6417; 50.7342 (قره گجیک) ۳۲۱
قره گچیک ۳۵°۳۸′۳۲″شمالی ۵۰°۴۵′۲۲″شرقی / ۳۵٫۶۴۲۳°شمالی ۵۰٫۷۵۶۰°شرقی / 35.6423; 50.7560 (قره گچیک) ۳۲۲
قزل قره ۳۵°۴۵′۲۲″شمالی ۵۲°۱۹′۴۸″شرقی / ۳۵٫۷۵۶۱°شمالی ۵۲٫۳۲۹۹°شرقی / 35.7561; 52.3299 (قزل قره) ۳۲۳
قلخلی داغ ۳۵°۳۹′۴۵″شمالی ۵۰°۵۱′۵۵″شرقی / ۳۵٫۶۶۲۶°شمالی ۵۰٫۸۶۵۴°شرقی / 35.6626; 50.8654 (قلخلی داغ) ۳۲۴
قلعه ۳۵°۳۵′۳۸″شمالی ۵۲°۱۱′۲۳″شرقی / ۳۵٫۵۹۳۸°شمالی ۵۲٫۱۸۹۶°شرقی / 35.5938; 52.1896 (قلعه) ۳۲۵
قلعه ۳۵°۲۸′۴۸″شمالی ۵۲°۲۳′۰۳″شرقی / ۳۵٫۴۷۹۹°شمالی ۵۲٫۳۸۴۳°شرقی / 35.4799; 52.3843 (قلعه) ۳۲۶
قلعه بور ۳۵°۳۳′۰۹″شمالی ۵۲°۱۶′۱۷″شرقی / ۳۵٫۵۵۲۴°شمالی ۵۲٫۲۷۱۵°شرقی / 35.5524; 52.2715 (قلعه بور) ۳۲۷
قلفک ۳۵°۳۴′۲۷″شمالی ۵۲°۲۳′۴۷″شرقی / ۳۵٫۵۷۴۲°شمالی ۵۲٫۳۹۶۴°شرقی / 35.5742; 52.3964 (قلفک) ۳۲۸
قله توچال ۳۵°۵۳′۱۰″شمالی ۵۱°۲۵′۰۴″شرقی / ۳۵٫۸۸۶۲°شمالی ۵۱٫۴۱۷۷°شرقی / 35.8862; 51.4177 (قله توچال) ۳۲۹
قله چم ۳۵°۵۱′۴۱″شمالی ۵۱°۲۳′۳۵″شرقی / ۳۵٫۸۶۱۴°شمالی ۵۱٫۳۹۳۱°شرقی / 35.8614; 51.3931 (قله چم) ۳۳۰
قله دارآباد ۳۵°۵۲′۱۰″شمالی ۵۱°۲۹′۲۸″شرقی / ۳۵٫۸۶۹۵°شمالی ۵۱٫۴۹۱۲°شرقی / 35.8695; 51.4912 (قله دارآباد) ۳۳۱
قنبررج ۳۵°۴۱′۴۲″شمالی ۵۲°۵۱′۳۲″شرقی / ۳۵٫۶۹۴۹°شمالی ۵۲٫۸۵۸۸°شرقی / 35.6949; 52.8588 (قنبررج) ۳۳۲
قوچ ۳۵°۳۱′۴۳″شمالی ۵۰°۵۲′۱۳″شرقی / ۳۵٫۵۲۸۶°شمالی ۵۰٫۸۷۰۳°شرقی / 35.5286; 50.8703 (قوچ) ۳۳۳
قوچ ۳۵°۳۴′۰۳″شمالی ۵۱°۵۶′۱۸″شرقی / ۳۵٫۵۶۷۴°شمالی ۵۱٫۹۳۸۳°شرقی / 35.5674; 51.9383 (قوچ) ۳۳۴
کاچلون ۳۵°۴۰′۰۴″شمالی ۵۱°۴۸′۵۷″شرقی / ۳۵٫۶۶۷۹°شمالی ۵۱٫۸۱۵۸°شرقی / 35.6679; 51.8158 (کاچلون) ۳۳۵
کاسونک ۳۵°۵۷′۰۴″شمالی ۵۱°۴۳′۴۷″شرقی / ۳۵٫۹۵۱۱°شمالی ۵۱٫۷۲۹۷°شرقی / 35.9511; 51.7297 (کاسونک) ۳۳۶
کاسونک ۳۵°۵۷′۲۲″شمالی ۵۱°۴۵′۰۹″شرقی / ۳۵٫۹۵۶۲°شمالی ۵۱٫۷۵۲۴°شرقی / 35.9562; 51.7524 (کاسونک) ۳۳۷
کافرراه ۳۵°۵۸′۱۳″شمالی ۵۱°۴۳′۰۷″شرقی / ۳۵٫۹۷۰۴°شمالی ۵۱٫۷۱۸۷°شرقی / 35.9704; 51.7187 (کافرراه) ۳۳۸
کافرقلعه ۳۵°۴۶′۰۵″شمالی ۵۱°۵۳′۱۹″شرقی / ۳۵٫۷۶۸۱°شمالی ۵۱٫۸۸۸۶°شرقی / 35.7681; 51.8886 (کافرقلعه) ۳۳۹
کبود ۳۵°۵۰′۲۸″شمالی ۵۱°۵۱′۳۷″شرقی / ۳۵٫۸۴۱۱°شمالی ۵۱٫۸۶۰۴°شرقی / 35.8411; 51.8604 (کبود) ۳۴۰
کبود ۳۵°۳۵′۲۳″شمالی ۵۲°۱۵′۰۳″شرقی / ۳۵٫۵۸۹۷°شمالی ۵۲٫۲۵۰۹°شرقی / 35.5897; 52.2509 (کبود) ۳۴۱
کبود ۳۵°۳۵′۱۱″شمالی ۵۲°۱۴′۵۴″شرقی / ۳۵٫۵۸۶۳°شمالی ۵۲٫۲۴۸۳°شرقی / 35.5863; 52.2483 (کبود) ۳۴۲
کبود ۳۵°۳۲′۴۳″شمالی ۵۲°۳۰′۵۹″شرقی / ۳۵٫۵۴۵۲°شمالی ۵۲٫۵۱۶۴°شرقی / 35.5452; 52.5164 (کبود) ۳۴۳
کبودملک ۳۵°۲۹′۵۹″شمالی ۵۲°۱۲′۱۳″شرقی / ۳۵٫۴۹۹۶°شمالی ۵۲٫۲۰۳۵°شرقی / 35.4996; 52.2035 (کبودملک) ۳۴۴
کتل خاکی ۳۵°۵۱′۵۹″شمالی ۵۱°۲۰′۱۳″شرقی / ۳۵٫۸۶۶۴°شمالی ۵۱٫۳۳۷۰°شرقی / 35.8664; 51.3370 (کتل خاکی) ۳۴۵
کرچاشون ۳۵°۵۱′۴۸″شمالی ۵۲°۵۰′۴۳″شرقی / ۳۵٫۸۶۳۳°شمالی ۵۲٫۸۴۵۴°شرقی / 35.8633; 52.8454 (کرچاشون) ۳۴۶
کرکس‌نشین ۳۵°۵۰′۰۲″شمالی ۵۲°۲۴′۲۹″شرقی / ۳۵٫۸۳۳۸°شمالی ۵۲٫۴۰۸۱°شرقی / 35.8338; 52.4081 (کرکس نشین) ۳۴۷
کفترلی ۳۵°۳۶′۵۵″شمالی ۵۰°۳۷′۴۹″شرقی / ۳۵٫۶۱۵۲°شمالی ۵۰٫۶۳۰۲°شرقی / 35.6152; 50.6302 (کفترلی) ۳۴۸
ککجار ۳۵°۴۹′۲۹″شمالی ۵۲°۳۴′۴۳″شرقی / ۳۵٫۸۲۴۷°شمالی ۵۲٫۵۷۸۷°شرقی / 35.8247; 52.5787 (ککجار) ۳۴۹
کل عمر ۳۵°۱۶′۲۵″شمالی ۵۱°۵۰′۳۱″شرقی / ۳۵٫۲۷۳۶°شمالی ۵۱٫۸۴۱۹°شرقی / 35.2736; 51.8419 (کل عمر) ۳۵۰
کلاک ۳۵°۳۸′۲۳″شمالی ۵۲°۲۴′۲۳″شرقی / ۳۵٫۶۳۹۸°شمالی ۵۲٫۴۰۶۵°شرقی / 35.6398; 52.4065 (کلاک) ۳۵۱
کلک ۳۵°۴۸′۴۳″شمالی ۵۲°۲۴′۰۶″شرقی / ۳۵٫۸۱۱۹°شمالی ۵۲٫۴۰۱۸°شرقی / 35.8119; 52.4018 (کلک) ۳۵۲
کلنگ ۳۴°۵۷′۳۶″شمالی ۵۱°۴۸′۰۰″شرقی / ۳۴٫۹۶۰۱°شمالی ۵۱٫۸۰۰۰°شرقی / 34.9601; 51.8000 (کلنگ) ۳۵۳
کلوک ۳۵°۴۳′۳۷″شمالی ۵۲°۵۰′۴۱″شرقی / ۳۵٫۷۲۶۹°شمالی ۵۲٫۸۴۴۶°شرقی / 35.7269; 52.8446 (کلوک) ۳۵۴
کلوک ۳۵°۴۵′۲۹″شمالی ۵۲°۴۸′۰۵″شرقی / ۳۵٫۷۵۸۱°شمالی ۵۲٫۸۰۱۴°شرقی / 35.7581; 52.8014 (کلوک) ۳۵۵
کلوک ۳۵°۴۴′۵۵″شمالی ۵۲°۴۷′۱۴″شرقی / ۳۵٫۷۴۸۵°شمالی ۵۲٫۷۸۷۱°شرقی / 35.7485; 52.7871 (کلوک) ۳۵۶
کلون بستک ۳۶°۰۲′۰۲″شمالی ۵۱°۳۱′۳۶″شرقی / ۳۶٫۰۳۳۸°شمالی ۵۱٫۵۲۶۶°شرقی / 36.0338; 51.5266 (کلون بستک) ۳۵۷
کلون‌بستک ۳۶°۰۲′۵۵″شمالی ۵۱°۲۹′۱۸″شرقی / ۳۶٫۰۴۸۶°شمالی ۵۱٫۴۸۸۲°شرقی / 36.0486; 51.4882 (کلون‌بستک) ۳۵۸
کمربن ۳۵°۳۶′۳۴″شمالی ۵۲°۳۸′۱۵″شرقی / ۳۵٫۶۰۹۵°شمالی ۵۲٫۶۳۷۴°شرقی / 35.6095; 52.6374 (کمربن) ۳۵۹
کمربنک ۳۵°۵۲′۳۸″شمالی ۵۲°۳۹′۲۷″شرقی / ۳۵٫۸۷۷۳°شمالی ۵۲٫۶۵۷۵°شرقی / 35.8773; 52.6575 (کمربنک) ۳۶۰
کمربنک ۳۵°۵۲′۱۲″شمالی ۵۲°۳۸′۴۰″شرقی / ۳۵٫۸۶۹۹°شمالی ۵۲٫۶۴۴۵°شرقی / 35.8699; 52.6445 (کمربنک) ۳۶۱
کمرپیازی ۳۵°۳۵′۴۱″شمالی ۵۱°۵۳′۲۷″شرقی / ۳۵٫۵۹۴۶°شمالی ۵۱٫۸۹۰۷°شرقی / 35.5946; 51.8907 (کمرپیازی) ۳۶۲
کمردشت ۳۵°۵۶′۲۲″شمالی ۵۱°۴۹′۰۷″شرقی / ۳۵٫۹۳۹۴°شمالی ۵۱٫۸۱۸۶°شرقی / 35.9394; 51.8186 (کمردشت) ۳۶۳
کمرزیارت ۳۵°۲۸′۱۴″شمالی ۵۲°۱۳′۵۸″شرقی / ۳۵٫۴۷۰۶°شمالی ۵۲٫۲۳۲۸°شرقی / 35.4706; 52.2328 (کمرزیارت) ۳۶۴
کمون ۳۶°۰۷′۴۲″شمالی ۵۱°۲۷′۴۹″شرقی / ۳۶٫۱۲۸۲°شمالی ۵۱٫۴۶۳۶°شرقی / 36.1282; 51.4636 (کمون) ۳۶۵
کندوی خوک چال ۳۵°۳۲′۱۵″شمالی ۵۲°۳۱′۲۵″شرقی / ۳۵٫۵۳۷۴°شمالی ۵۲٫۵۲۳۶°شرقی / 35.5374; 52.5236 (کندوی خوک چال) ۳۶۶
کهو ۳۵°۵۵′۰۲″شمالی ۵۱°۳۷′۴۵″شرقی / ۳۵٫۹۱۷۱°شمالی ۵۱٫۶۲۹۳°شرقی / 35.9171; 51.6293 (کهو) ۳۶۷
کهوبر ۳۵°۳۹′۳۹″شمالی ۵۲°۴۱′۳۷″شرقی / ۳۵٫۶۶۰۸°شمالی ۵۲٫۶۹۳۵°شرقی / 35.6608; 52.6935 (کهوبر) ۳۶۸
کوشکک ۳۵°۵۲′۵۴″شمالی ۵۱°۳۲′۳۶″شرقی / ۳۵٫۸۸۱۷°شمالی ۵۱٫۵۴۳۴°شرقی / 35.8817; 51.5434 (کوشکک) ۳۶۹
کیاکتل ۳۵°۴۷′۴۵″شمالی ۵۲°۱۷′۳۰″شرقی / ۳۵٫۷۹۵۸°شمالی ۵۲٫۲۹۱۸°شرقی / 35.7958; 52.2918 (کیاکتل) ۳۷۰
گاوبینی ۳۵°۵۲′۵۳″شمالی ۵۱°۴۶′۵۹″شرقی / ۳۵٫۸۸۱۳°شمالی ۵۱٫۷۸۳۰°شرقی / 35.8813; 51.7830 (گاوبینی) ۳۷۱
گاوبینی ۳۵°۵۱′۵۳″شمالی ۵۱°۴۶′۲۹″شرقی / ۳۵٫۸۶۴۶°شمالی ۵۱٫۷۷۴۷°شرقی / 35.8646; 51.7747 (گاوبینی) ۳۷۲
گتلو ۳۵°۴۶′۳۳″شمالی ۵۲°۲۶′۱۸″شرقی / ۳۵٫۷۷۵۷°شمالی ۵۲٫۴۳۸۳°شرقی / 35.7757; 52.4383 (گتلو) ۳۷۳
گتی ریز ۳۵°۴۸′۰۵″شمالی ۵۲°۳۵′۰۷″شرقی / ۳۵٫۸۰۱۳°شمالی ۵۲٫۵۸۵۲°شرقی / 35.8013; 52.5852 (گتی ریز) ۳۷۴
گچ ۳۵°۱۲′۳۶″شمالی ۵۱°۵۰′۱۶″شرقی / ۳۵٫۲۱۰۰°شمالی ۵۱٫۸۳۷۹°شرقی / 35.2100; 51.8379 (گچ) ۳۷۵
گچ ۳۵°۲۴′۲۱″شمالی ۵۲°۲۹′۲۶″شرقی / ۳۵٫۴۰۵۹°شمالی ۵۲٫۴۹۰۶°شرقی / 35.4059; 52.4906 (گچ) ۳۷۶
گدبلند ۳۵°۳۴′۱۳″شمالی ۵۲°۱۳′۱۲″شرقی / ۳۵٫۵۷۰۳°شمالی ۵۲٫۲۱۹۹°شرقی / 35.5703; 52.2199 (گدبلند) ۳۷۷
گدوک ۳۵°۳۲′۴۰″شمالی ۵۲°۴۷′۰۰″شرقی / ۳۵٫۵۴۴۴°شمالی ۵۲٫۷۸۳۳°شرقی / 35.5444; 52.7833 (گدوک) ۳۷۸
گردچال ۳۵°۴۲′۲۰″شمالی ۵۲°۲۸′۲۶″شرقی / ۳۵٫۷۰۵۵°شمالی ۵۲٫۴۷۳۹°شرقی / 35.7055; 52.4739 (گردچال) ۳۷۹
گردکوه ۳۵°۳۷′۲۰″شمالی ۵۱°۵۵′۵۶″شرقی / ۳۵٫۶۲۲۱°شمالی ۵۱٫۹۳۲۱°شرقی / 35.6221; 51.9321 (گردکوه) ۳۸۰
گردنه چل قز ۳۵°۳۵′۳۰″شمالی ۵۱°۳۹′۵۷″شرقی / ۳۵٫۵۹۱۸°شمالی ۵۱٫۶۶۵۷°شرقی / 35.5918; 51.6657 (گردنه چل قز) ۳۸۱
گردنه خرگردن ۳۵°۳۷′۰۴″شمالی ۵۱°۳۲′۵۱″شرقی / ۳۵٫۶۱۷۹°شمالی ۵۱٫۵۴۷۴°شرقی / 35.6179; 51.5474 (گردنه خرگردن) ۳۸۲
گردنه گریوه ۳۵°۳۷′۱۵″شمالی ۵۱°۳۲′۱۹″شرقی / ۳۵٫۶۲۰۹°شمالی ۵۱٫۵۳۸۷°شرقی / 35.6209; 51.5387 (گردنه گریوه) ۳۸۳
گردنه لپه زنک ۳۵°۳۶′۱۵″شمالی ۵۱°۳۶′۵۴″شرقی / ۳۵٫۶۰۴۳°شمالی ۵۱٫۶۱۴۹°شرقی / 35.6043; 51.6149 (گردنه لپه زنک) ۳۸۴
گرده بله ۳۵°۵۱′۲۶″شمالی ۵۲°۲۸′۴۶″شرقی / ۳۵٫۸۵۷۱°شمالی ۵۲٫۴۷۹۵°شرقی / 35.8571; 52.4795 (گرده بله) ۳۸۵
گرده رگ ۳۵°۴۹′۱۸″شمالی ۵۱°۲۳′۰۸″شرقی / ۳۵٫۸۲۱۸°شمالی ۵۱٫۳۸۵۵°شرقی / 35.8218; 51.3855 (گرده رگ) ۳۸۶
گرده رگ ۳۵°۴۹′۳۴″شمالی ۵۱°۲۰′۴۸″شرقی / ۳۵٫۸۲۶۰°شمالی ۵۱٫۳۴۶۸°شرقی / 35.8260; 51.3468 (گرده رگ) ۳۸۷
گرده میل ۳۵°۵۵′۱۳″شمالی ۵۲°۳۷′۰۰″شرقی / ۳۵٫۹۲۰۳°شمالی ۵۲٫۶۱۶۶°شرقی / 35.9203; 52.6166 (گرده میل) ۳۸۸
گرده ورس ۳۵°۳۹′۰۰″شمالی ۵۲°۴۴′۲۰″شرقی / ۳۵٫۶۵۰۱°شمالی ۵۲٫۷۳۸۸°شرقی / 35.6501; 52.7388 (گرده ورس) ۳۸۹
گرنتول ۳۵°۳۹′۱۹″شمالی ۵۲°۵۲′۲۹″شرقی / ۳۵٫۶۵۵۳°شمالی ۵۲٫۸۷۴۸°شرقی / 35.6553; 52.8748 (گرنتول) ۳۹۰
گرنتول ۳۵°۳۹′۱۷″شمالی ۵۲°۵۱′۵۸″شرقی / ۳۵٫۶۵۴۷°شمالی ۵۲٫۸۶۶۱°شرقی / 35.6547; 52.8661 (گرنتول) ۳۹۱
گرنتول ۳۵°۴۲′۲۲″شمالی ۵۲°۵۱′۵۹″شرقی / ۳۵٫۷۰۶۲°شمالی ۵۲٫۸۶۶۴°شرقی / 35.7062; 52.8664 (گرنتول) ۳۹۲
گرنتول ۳۵°۴۲′۱۹″شمالی ۵۲°۵۲′۳۶″شرقی / ۳۵٫۷۰۵۴°شمالی ۵۲٫۸۷۶۶°شرقی / 35.7054; 52.8766 (گرنتول) ۳۹۳
گزبن ۳۵°۵۶′۰۱″شمالی ۵۱°۱۶′۱۴″شرقی / ۳۵٫۹۳۳۶°شمالی ۵۱٫۲۷۰۶°شرقی / 35.9336; 51.2706 (گزبن) ۳۹۴
گزواره ۳۵°۵۲′۰۴″شمالی ۵۱°۴۴′۰۷″شرقی / ۳۵٫۸۶۷۹°شمالی ۵۱٫۷۳۵۲°شرقی / 35.8679; 51.7352 (گزواره) ۳۹۵
گل چال ۳۵°۴۱′۰۷″شمالی ۵۲°۴۶′۳۵″شرقی / ۳۵٫۶۸۵۲°شمالی ۵۲٫۷۷۶۴°شرقی / 35.6852; 52.7764 (گل چال) ۳۹۶
گل چه دره ۳۵°۳۲′۲۴″شمالی ۵۲°۱۰′۴۰″شرقی / ۳۵٫۵۴۰۰°شمالی ۵۲٫۱۷۷۹°شرقی / 35.5400; 52.1779 (گل چه دره) ۳۹۷
گل خوش او ۳۵°۳۱′۳۲″شمالی ۵۲°۰۹′۲۲″شرقی / ۳۵٫۵۲۵۵°شمالی ۵۲٫۱۵۶۲°شرقی / 35.5255; 52.1562 (گل خوش او) ۳۹۸
گلاردن ۳۵°۴۸′۴۰″شمالی ۵۲°۳۵′۲۲″شرقی / ۳۵٫۸۱۱۱°شمالی ۵۲٫۵۸۹۵°شرقی / 35.8111; 52.5895 (گلاردن) ۳۹۹
گلرد ۳۵°۵۳′۳۰″شمالی ۵۱°۱۹′۵۲″شرقی / ۳۵٫۸۹۱۶°شمالی ۵۱٫۳۳۱۰°شرقی / 35.8916; 51.3310 (گلرد) ۴۰۰
گلک ۳۵°۴۳′۱۱″شمالی ۵۱°۵۸′۵۰″شرقی / ۳۵٫۷۱۹۸°شمالی ۵۱٫۹۸۰۵°شرقی / 35.7198; 51.9805 (گلک) ۴۰۱
گندک ۳۵°۴۹′۴۱″شمالی ۵۲°۲۷′۳۱″شرقی / ۳۵٫۸۲۸۱°شمالی ۵۲٫۴۵۸۵°شرقی / 35.8281; 52.4585 (گندک) ۴۰۲
گندم کول ۳۵°۵۳′۳۰″شمالی ۵۱°۱۹′۰۳″شرقی / ۳۵٫۸۹۱۶°شمالی ۵۱٫۳۱۷۵°شرقی / 35.8916; 51.3175 (گندم کول) ۴۰۳
گنی ۳۵°۴۱′۰۳″شمالی ۵۱°۳۷′۰۸″شرقی / ۳۵٫۶۸۴۱°شمالی ۵۱٫۶۱۹۰°شرقی / 35.6841; 51.6190 (گنی) ۴۰۴
گوران ۳۵°۲۹′۵۳″شمالی ۵۲°۳۳′۴۰″شرقی / ۳۵٫۴۹۸۱°شمالی ۵۲٫۵۶۱۰°شرقی / 35.4981; 52.5610 (گوران) ۴۰۵
گوران ۳۵°۳۰′۱۵″شمالی ۵۲°۳۳′۳۲″شرقی / ۳۵٫۵۰۴۲°شمالی ۵۲٫۵۵۹۰°شرقی / 35.5042; 52.5590 (گوران) ۴۰۶
گورشیخ ۳۵°۴۹′۵۲″شمالی ۵۲°۵۳′۳۵″شرقی / ۳۵٫۸۳۱۱°شمالی ۵۲٫۸۹۳۰°شرقی / 35.8311; 52.8930 (گورشیخ) ۴۰۷
گوی داغ ۳۵°۱۰′۰۳″شمالی ۵۰°۵۳′۱۳″شرقی / ۳۵٫۱۶۷۵°شمالی ۵۰٫۸۸۷۰°شرقی / 35.1675; 50.8870 (گوی داغ) ۴۰۸
گوی داغ ۳۵°۰۹′۲۷″شمالی ۵۰°۵۲′۵۱″شرقی / ۳۵٫۱۵۷۴°شمالی ۵۰٫۸۸۰۷°شرقی / 35.1574; 50.8807 (گوی داغ) ۴۰۹
گوی داغ ۳۵°۱۰′۰۵″شمالی ۵۰°۵۱′۳۹″شرقی / ۳۵٫۱۶۸۱°شمالی ۵۰٫۸۶۰۷°شرقی / 35.1681; 50.8607 (گوی داغ) ۴۱۰
گیران تپه ۳۵°۳۴′۲۶″شمالی ۵۰°۳۹′۲۱″شرقی / ۳۵٫۵۷۳۸°شمالی ۵۰٫۶۵۵۷°شرقی / 35.5738; 50.6557 (گیران تپه) ۴۱۱
لار ۳۵°۵۳′۵۹″شمالی ۵۱°۴۱′۰۲″شرقی / ۳۵٫۸۹۹۷°شمالی ۵۱٫۶۸۴۰°شرقی / 35.8997; 51.6840 (لار) ۴۱۲
لارک ۳۵°۴۵′۰۸″شمالی ۵۲°۲۵′۱۸″شرقی / ۳۵٫۷۵۲۳°شمالی ۵۲٫۴۲۱۶°شرقی / 35.7523; 52.4216 (لارک) ۴۱۳
لارک ۳۵°۴۴′۳۹″شمالی ۵۲°۲۵′۴۸″شرقی / ۳۵٫۷۴۴۳°شمالی ۵۲٫۴۲۹۹°شرقی / 35.7443; 52.4299 (لارک) ۴۱۴
لارک ۳۵°۵۷′۳۸″شمالی ۵۱°۳۶′۵۳″شرقی / ۳۵٫۹۶۰۶°شمالی ۵۱٫۶۱۴۸°شرقی / 35.9606; 51.6148 (لارک) ۴۱۵
لپه زنک ۳۵°۳۵′۵۵″شمالی ۵۱°۳۶′۱۲″شرقی / ۳۵٫۵۹۸۶°شمالی ۵۱٫۶۰۳۳°شرقی / 35.5986; 51.6033 (لپه زنک) ۴۱۶
لپه زنک ۳۵°۳۵′۵۳″شمالی ۵۱°۳۹′۰۴″شرقی / ۳۵٫۵۹۸۱°شمالی ۵۱٫۶۵۱۲°شرقی / 35.5981; 51.6512 (لپه زنک) ۴۱۷
لت ۳۵°۴۰′۰۳″شمالی ۵۲°۴۶′۲۹″شرقی / ۳۵٫۶۶۷۴°شمالی ۵۲٫۷۷۴۷°شرقی / 35.6674; 52.7747 (لت) ۴۱۸
لت ۳۵°۴۳′۱۷″شمالی ۵۲°۳۴′۳۱″شرقی / ۳۵٫۷۲۱۳°شمالی ۵۲٫۵۷۵۳°شرقی / 35.7213; 52.5753 (لت) ۴۱۹
لرمنده ۳۵°۳۵′۴۶″شمالی ۵۲°۳۹′۳۲″شرقی / ۳۵٫۵۹۶۰°شمالی ۵۲٫۶۵۹۰°شرقی / 35.5960; 52.6590 (لرمنده) ۴۲۰
لشارک ۳۵°۵۳′۰۴″شمالی ۵۲°۴۶′۱۵″شرقی / ۳۵٫۸۸۴۴°شمالی ۵۲٫۷۷۰۹°شرقی / 35.8844; 52.7709 (لشارک) ۴۲۱
لوت کوه ۳۵°۲۲′۰۹″شمالی ۵۲°۲۴′۴۲″شرقی / ۳۵٫۳۶۹۱°شمالی ۵۲٫۴۱۱۷°شرقی / 35.3691; 52.4117 (لوت کوه) ۴۲۲
لونه پلنگ ۳۵°۴۴′۲۳″شمالی ۵۱°۵۸′۴۴″شرقی / ۳۵٫۷۳۹۸°شمالی ۵۱٫۹۷۸۹°شرقی / 35.7398; 51.9789 (لونه پلنگ) ۴۲۳
لیلی ۳۵°۲۶′۴۹″شمالی ۵۲°۳۰′۵۰″شرقی / ۳۵٫۴۴۶۹°شمالی ۵۲٫۵۱۳۸°شرقی / 35.4469; 52.5138 (لیلی) ۴۲۴
لین کوه ۳۵°۴۴′۰۲″شمالی ۵۱°۵۷′۰۱″شرقی / ۳۵٫۷۳۳۸°شمالی ۵۱٫۹۵۰۳°شرقی / 35.7338; 51.9503 (لین کوه) ۴۲۵
ماز ۳۵°۴۴′۳۷″شمالی ۵۲°۱۰′۱۶″شرقی / ۳۵٫۷۴۳۵°شمالی ۵۲٫۱۷۱۰°شرقی / 35.7435; 52.1710 (ماز) ۴۲۶
مال دبریشان ۳۵°۳۴′۳۵″شمالی ۵۱°۳۵′۲۶″شرقی / ۳۵٫۵۷۶۵°شمالی ۵۱٫۵۹۰۶°شرقی / 35.5765; 51.5906 (مال دبریشان) ۴۲۷
ماهورسیاه ۳۵°۳۶′۱۷″شمالی ۵۱°۳۰′۵۸″شرقی / ۳۵٫۶۰۴۸°شمالی ۵۱٫۵۱۶۲°شرقی / 35.6048; 51.5162 (ماهورسیاه) ۴۲۸
مرا ۳۵°۳۹′۰۷″شمالی ۵۱°۵۹′۱۸″شرقی / ۳۵٫۶۵۲۰°شمالی ۵۱٫۹۸۸۲°شرقی / 35.6520; 51.9882 (مرا) ۴۲۹
مرق سر ۳۵°۵۶′۱۷″شمالی ۵۱°۴۴′۱۷″شرقی / ۳۵٫۹۳۸۱°شمالی ۵۱٫۷۳۸۱°شرقی / 35.9381; 51.7381 (مرق سر) ۴۳۰
مرق سر ۳۵°۵۷′۰۰″شمالی ۵۱°۴۵′۳۵″شرقی / ۳۵٫۹۵۰۰°شمالی ۵۱٫۷۵۹۸°شرقی / 35.9500; 51.7598 (مرق سر) ۴۳۱
مرگ روح ۳۵°۵۲′۳۱″شمالی ۵۱°۲۱′۴۰″شرقی / ۳۵٫۸۷۵۳°شمالی ۵۱٫۳۶۱۱°شرقی / 35.8753; 51.3611 (مرگ روح) ۴۳۲
مس سائو ۳۵°۴۷′۱۴″شمالی ۵۳°۰۶′۵۳″شرقی / ۳۵٫۷۸۷۳°شمالی ۵۳٫۱۱۴۶°شرقی / 35.7873; 53.1146 (مس سائو) ۴۳۳
مس سائو ۳۵°۴۷′۲۰″شمالی ۵۳°۰۷′۳۹″شرقی / ۳۵٫۷۸۸۸°شمالی ۵۳٫۱۲۷۶°شرقی / 35.7888; 53.1276 (مس سائو) ۴۳۴
ملک چشمه ۳۵°۵۸′۰۸″شمالی ۵۱°۴۵′۴۶″شرقی / ۳۵٫۹۶۸۸°شمالی ۵۱٫۷۶۲۷°شرقی / 35.9688; 51.7627 (ملک چشمه) ۴۳۵
می یر ۳۵°۳۶′۰۲″شمالی ۵۱°۵۷′۰۱″شرقی / ۳۵٫۶۰۰۵°شمالی ۵۱٫۹۵۰۳°شرقی / 35.6005; 51.9503 (می یر) ۴۳۶
میان پشته کوه ۳۵°۳۳′۴۱″شمالی ۵۲°۱۰′۱۶″شرقی / ۳۵٫۵۶۱۴°شمالی ۵۲٫۱۷۱۱°شرقی / 35.5614; 52.1711 (میان پشته کوه) ۴۳۷
میان چنار ۳۵°۵۴′۵۸″شمالی ۵۲°۲۸′۳۱″شرقی / ۳۵٫۹۱۶۲°شمالی ۵۲٫۴۷۵۳°شرقی / 35.9162; 52.4753 (میان چنار) ۴۳۸
میان گاو ۳۵°۴۸′۳۳″شمالی ۵۲°۵۵′۴۸″شرقی / ۳۵٫۸۰۹۲°شمالی ۵۲٫۹۳۰۰°شرقی / 35.8092; 52.9300 (میان گاو) ۴۳۹
میانکوه ۳۵°۵۲′۱۱″شمالی ۵۲°۳۸′۲۰″شرقی / ۳۵٫۸۶۹۸°شمالی ۵۲٫۶۳۸۹°شرقی / 35.8698; 52.6389 (میانکوه) ۴۴۰
میانکوه ۳۵°۳۸′۴۳″شمالی ۵۲°۳۳′۰۹″شرقی / ۳۵٫۶۴۵۳°شمالی ۵۲٫۵۵۲۵°شرقی / 35.6453; 52.5525 (میانکوه) ۴۴۱
میانکوه ۳۵°۵۳′۱۰″شمالی ۵۲°۳۸′۲۱″شرقی / ۳۵٫۸۸۶۲°شمالی ۵۲٫۶۳۹۱°شرقی / 35.8862; 52.6391 (میانکوه) ۴۴۲
میچکاچشمه ۳۵°۵۲′۲۲″شمالی ۵۲°۴۱′۰۹″شرقی / ۳۵٫۸۷۲۹°شمالی ۵۲٫۶۸۵۸°شرقی / 35.8729; 52.6858 (میچکاچشمه) ۴۴۳
میدونک ۳۵°۵۶′۱۷″شمالی ۵۲°۳۵′۳۰″شرقی / ۳۵٫۹۳۸۱°شمالی ۵۲٫۵۹۱۸°شرقی / 35.9381; 52.5918 (میدونک) ۴۴۴
میش چال ۳۶°۰۴′۰۰″شمالی ۵۱°۳۳′۱۷″شرقی / ۳۶٫۰۶۶۶°شمالی ۵۱٫۵۵۴۶°شرقی / 36.0666; 51.5546 (میش چال) ۴۴۵
میل ۳۵°۴۲′۱۷″شمالی ۵۲°۳۳′۰۴″شرقی / ۳۵٫۷۰۴۸°شمالی ۵۲٫۵۵۱۰°شرقی / 35.7048; 52.5510 (میل) ۴۴۶
میل سر ۳۵°۲۶′۰۲″شمالی ۵۲°۳۰′۱۵″شرقی / ۳۵٫۴۳۳۸°شمالی ۵۲٫۵۰۴۳°شرقی / 35.4338; 52.5043 (میل سر) ۴۴۷
میله سر ۳۵°۲۷′۰۸″شمالی ۵۲°۲۸′۵۴″شرقی / ۳۵٫۴۵۲۱°شمالی ۵۲٫۴۸۱۶°شرقی / 35.4521; 52.4816 (میله سر) ۴۴۸
ناهی ۳۵°۳۰′۲۸″شمالی ۵۲°۱۱′۳۶″شرقی / ۳۵٫۵۰۷۸°شمالی ۵۲٫۱۹۳۴°شرقی / 35.5078; 52.1934 (ناهی) ۴۴۹
نبردبان ۳۵°۲۶′۰۰″شمالی ۵۲°۳۳′۵۴″شرقی / ۳۵٫۴۳۳۴°شمالی ۵۲٫۵۶۴۹°شرقی / 35.4334; 52.5649 (نبردبان) ۴۵۰
نچرستان ۳۵°۴۴′۰۴″شمالی ۵۲°۳۷′۰۲″شرقی / ۳۵٫۷۳۴۵°شمالی ۵۲٫۶۱۷۳°شرقی / 35.7345; 52.6173 (نچرستان) ۴۵۱
نچرستان ۳۵°۴۴′۴۴″شمالی ۵۲°۳۷′۴۷″شرقی / ۳۵٫۷۴۵۵°شمالی ۵۲٫۶۲۹۶°شرقی / 35.7455; 52.6296 (نچرستان) ۴۵۲
نرکش ۳۵°۴۹′۱۸″شمالی ۵۲°۲۱′۵۷″شرقی / ۳۵٫۸۲۱۶°شمالی ۵۲٫۳۶۵۹°شرقی / 35.8216; 52.3659 (نرکش) ۴۵۳
نرکش ۳۵°۴۹′۱۵″شمالی ۵۲°۲۲′۳۲″شرقی / ۳۵٫۸۲۰۹°شمالی ۵۲٫۳۷۵۶°شرقی / 35.8209; 52.3756 (نرکش) ۴۵۴
نره خرکوه ۳۴°۵۳′۰۰″شمالی ۵۱°۵۷′۲۵″شرقی / ۳۴٫۸۸۳۳°شمالی ۵۱٫۹۵۷۰°شرقی / 34.8833; 51.9570 (نره خرکوه) ۴۵۵
نسا ۳۵°۲۹′۴۵″شمالی ۵۱°۴۸′۲۱″شرقی / ۳۵٫۴۹۵۸°شمالی ۵۱٫۸۰۵۹°شرقی / 35.4958; 51.8059 (نسا) ۴۵۶
نسام ۳۵°۵۱′۰۳″شمالی ۵۲°۳۳′۴۲″شرقی / ۳۵٫۸۵۰۸°شمالی ۵۲٫۵۶۱۸°شرقی / 35.8508; 52.5618 (نسام) ۴۵۷
نستوم ۳۵°۳۷′۱۳″شمالی ۵۲°۲۹′۴۰″شرقی / ۳۵٫۶۲۰۴°شمالی ۵۲٫۴۹۴۵°شرقی / 35.6204; 52.4945 (نستوم) ۴۵۸
نظرداغی ۳۵°۳۹′۴۱″شمالی ۵۰°۴۰′۳۰″شرقی / ۳۵٫۶۶۱۴°شمالی ۵۰٫۶۷۵۱°شرقی / 35.6614; 50.6751 (نظرداغی) ۴۵۹
نظرگاه ۳۵°۴۹′۰۸″شمالی ۵۱°۴۷′۱۹″شرقی / ۳۵٫۸۱۸۸°شمالی ۵۱٫۷۸۸۷°شرقی / 35.8188; 51.7887 (نظرگاه) ۴۶۰
نم ۳۵°۴۴′۲۳″شمالی ۵۲°۳۹′۲۷″شرقی / ۳۵٫۷۳۹۷°شمالی ۵۲٫۶۵۷۶°شرقی / 35.7397; 52.6576 (نم) ۴۶۱
نمه ۳۵°۵۲′۱۳″شمالی ۵۱°۱۷′۴۷″شرقی / ۳۵٫۸۷۰۴°شمالی ۵۱٫۲۹۶۵°شرقی / 35.8704; 51.2965 (نمه) ۴۶۲
نه گردن ۳۵°۳۷′۱۴″شمالی ۵۲°۳۷′۴۸″شرقی / ۳۵٫۶۲۰۵°شمالی ۵۲٫۶۳۰۰°شرقی / 35.6205; 52.6300 (نه گردن) ۴۶۳
نوق شیرین ۳۵°۵۷′۲۸″شمالی ۵۱°۳۲′۰۵″شرقی / ۳۵٫۹۵۷۸°شمالی ۵۱٫۵۳۴۷°شرقی / 35.9578; 51.5347 (نوق شیرین) ۴۶۴
نولته ۳۵°۴۷′۲۴″شمالی ۵۱°۰۷′۵۷″شرقی / ۳۵٫۷۸۹۹°شمالی ۵۱٫۱۳۲۴°شرقی / 35.7899; 51.1324 (نولته) ۴۶۵
نیل ۳۵°۴۳′۰۱″شمالی ۵۲°۰۵′۱۰″شرقی / ۳۵٫۷۱۶۹°شمالی ۵۲٫۰۸۶۲°شرقی / 35.7169; 52.0862 (نیل) ۴۶۶
نیمرو ۳۵°۴۹′۳۷″شمالی ۵۱°۱۷′۰۲″شرقی / ۳۵٫۸۲۷۰°شمالی ۵۱٫۲۸۴۰°شرقی / 35.8270; 51.2840 (نیمرو) ۴۶۷
هاشم ۳۵°۲۷′۱۸″شمالی ۵۲°۱۰′۳۹″شرقی / ۳۵٫۴۵۵۱°شمالی ۵۲٫۱۷۷۵°شرقی / 35.4551; 52.1775 (هاشم) ۴۶۸
هریاس ۳۵°۴۷′۱۸″شمالی ۵۱°۱۳′۳۲″شرقی / ۳۵٫۷۸۸۲°شمالی ۵۱٫۲۲۵۵°شرقی / 35.7882; 51.2255 (هریاس) ۴۶۹
هفت بند ۳۵°۳۵′۱۹″شمالی ۵۱°۳۴′۵۹″شرقی / ۳۵٫۵۸۸۵°شمالی ۵۱٫۵۸۳۱°شرقی / 35.5885; 51.5831 (هفت بند) ۴۷۰
هفته خانی ۳۵°۴۴′۴۹″شمالی ۵۲°۱۳′۲۵″شرقی / ۳۵٫۷۴۶۹°شمالی ۵۲٫۲۲۳۶°شرقی / 35.7469; 52.2236 (هفته خانی) ۴۷۱
هل دره ۳۵°۴۸′۵۰″شمالی ۵۲°۵۶′۴۷″شرقی / ۳۵٫۸۱۳۹°شمالی ۵۲٫۹۴۶۴°شرقی / 35.8139; 52.9464 (هل دره) ۴۷۲
هلنگ در ۳۵°۳۱′۳۲″شمالی ۵۲°۳۸′۰۵″شرقی / ۳۵٫۵۲۵۶°شمالی ۵۲٫۶۳۴۶°شرقی / 35.5256; 52.6346 (هلنگ در) ۴۷۳
هلنگ در ۳۵°۳۲′۰۷″شمالی ۵۲°۳۷′۱۰″شرقی / ۳۵٫۵۳۵۴°شمالی ۵۲٫۶۱۹۵°شرقی / 35.5354; 52.6195 (هلنگ در) ۴۷۴
هماخاتون ۳۵°۴۶′۵۳″شمالی ۵۳°۰۳′۴۵″شرقی / ۳۵٫۷۸۱۴°شمالی ۵۳٫۰۶۲۶°شرقی / 35.7814; 53.0626 (هماخاتون) ۴۷۵
همهن ۳۵°۵۶′۲۳″شمالی ۵۱°۳۶′۲۹″شرقی / ۳۵٫۹۳۹۶°شمالی ۵۱٫۶۰۸۱°شرقی / 35.9396; 51.6081 (همهن) ۴۷۶
هیلوک ۳۵°۵۱′۵۱″شمالی ۵۲°۴۷′۴۱″شرقی / ۳۵٫۸۶۴۳°شمالی ۵۲٫۷۹۴۷°شرقی / 35.8643; 52.7947 (هیلوک) ۴۷۷
واری ۳۵°۵۲′۲۹″شمالی ۵۱°۴۱′۳۵″شرقی / ۳۵٫۸۷۴۶°شمالی ۵۱٫۶۹۳۱°شرقی / 35.8746; 51.6931 (واری) ۴۷۸
واشی ۳۵°۵۲′۰۹″شمالی ۵۲°۴۴′۰۶″شرقی / ۳۵٫۸۶۹۱°شمالی ۵۲٫۷۳۵۰°شرقی / 35.8691; 52.7350 (واشی) ۴۷۹
واشی ۳۵°۵۲′۳۵″شمالی ۵۲°۴۴′۴۷″شرقی / ۳۵٫۸۷۶۴°شمالی ۵۲٫۷۴۶۵°شرقی / 35.8764; 52.7465 (واشی) ۴۸۰
واولک ۳۵°۴۳′۳۱″شمالی ۵۲°۴۹′۲۵″شرقی / ۳۵٫۷۲۵۳°شمالی ۵۲٫۸۲۳۷°شرقی / 35.7253; 52.8237 (واولک) ۴۸۱
ورجین ۳۵°۵۱′۱۴″شمالی ۵۱°۳۵′۱۷″شرقی / ۳۵٫۸۵۳۸°شمالی ۵۱٫۵۸۸۰°شرقی / 35.8538; 51.5880 (ورجین) ۴۸۲
ورجین ۳۵°۵۰′۴۳″شمالی ۵۱°۳۷′۳۵″شرقی / ۳۵٫۸۴۵۲°شمالی ۵۱٫۶۲۶۵°شرقی / 35.8452; 51.6265 (ورجین) ۴۸۳
ورزآب ۳۶°۰۲′۲۳″شمالی ۵۱°۳۵′۴۹″شرقی / ۳۶٫۰۳۹۸°شمالی ۵۱٫۵۹۷۰°شرقی / 36.0398; 51.5970 (ورزآب) ۴۸۴
ورسان ۳۵°۵۰′۰۹″شمالی ۵۲°۳۳′۴۲″شرقی / ۳۵٫۸۳۵۷°شمالی ۵۲٫۵۶۱۷°شرقی / 35.8357; 52.5617 (ورسان) ۴۸۵
ورنه ۳۵°۲۸′۵۸″شمالی ۵۲°۳۵′۵۹″شرقی / ۳۵٫۴۸۲۹°شمالی ۵۲٫۵۹۹۷°شرقی / 35.4829; 52.5997 (ورنه) ۴۸۶
وشتون ۳۵°۴۴′۵۴″شمالی ۵۲°۳۰′۱۸″شرقی / ۳۵٫۷۴۸۳°شمالی ۵۲٫۵۰۵۱°شرقی / 35.7483; 52.5051 (وشتون) ۴۸۷
وکه چال ۳۵°۳۴′۲۱″شمالی ۵۲°۴۴′۳۶″شرقی / ۳۵٫۵۷۲۶°شمالی ۵۲٫۷۴۳۳°شرقی / 35.5726; 52.7433 (وکه چال) ۴۸۸
ول چره ۳۵°۵۱′۲۴″شمالی ۵۲°۴۸′۱۵″شرقی / ۳۵٫۸۵۶۸°شمالی ۵۲٫۸۰۴۳°شرقی / 35.8568; 52.8043 (ول چره) ۴۸۹
ولاخه توک ۳۵°۴۶′۲۴″شمالی ۵۱°۵۲′۲۵″شرقی / ۳۵٫۷۷۳۴°شمالی ۵۱٫۸۷۳۷°شرقی / 35.7734; 51.8737 (ولاخه توک) ۴۹۰
ولاخه توک ۳۵°۴۶′۳۵″شمالی ۵۱°۵۱′۴۶″شرقی / ۳۵٫۷۷۶۵°شمالی ۵۱٫۸۶۲۷°شرقی / 35.7765; 51.8627 (ولاخه توک) ۴۹۱
ولازور ۳۵°۵۰′۴۲″شمالی ۵۱°۳۸′۴۳″شرقی / ۳۵٫۸۴۴۹°شمالی ۵۱٫۶۴۵۳°شرقی / 35.8449; 51.6453 (ولازور) ۴۹۲
ولدربالدر ۳۶°۰۳′۱۰″شمالی ۵۱°۳۲′۱۸″شرقی / ۳۶٫۰۵۲۹°شمالی ۵۱٫۵۳۸۳°شرقی / 36.0529; 51.5383 (ولدربالدر) ۴۹۳
ولدربالدر ۳۶°۰۵′۰۰″شمالی ۵۱°۲۸′۱۵″شرقی / ۳۶٫۰۸۳۳°شمالی ۵۱٫۴۷۰۹°شرقی / 36.0833; 51.4709 (ولدربالدر) ۴۹۴
ولی آباد ۳۵°۳۸′۰۰″شمالی ۵۱°۵۲′۳۶″شرقی / ۳۵٫۶۳۳۳°شمالی ۵۱٫۸۷۶۷°شرقی / 35.6333; 51.8767 (ولی آباد) ۴۹۵
ولی آباد ۳۵°۳۸′۱۶″شمالی ۵۱°۵۱′۵۶″شرقی / ۳۵٫۶۳۷۸°شمالی ۵۱٫۸۶۵۶°شرقی / 35.6378; 51.8656 (ولی آباد) ۴۹۶
ویرانه ۳۵°۲۸′۴۱″شمالی ۵۲°۱۱′۳۱″شرقی / ۳۵٫۴۷۸۱°شمالی ۵۲٫۱۹۲۰°شرقی / 35.4781; 52.1920 (ویرانه) ۴۹۷
ویلی ۳۵°۳۳′۴۸″شمالی ۵۲°۰۴′۵۶″شرقی / ۳۵٫۵۶۳۲°شمالی ۵۲٫۰۸۲۳°شرقی / 35.5632; 52.0823 (ویلی) ۴۹۸
ویین ۳۵°۳۳′۱۵″شمالی ۵۲°۴۴′۰۲″شرقی / ۳۵٫۵۵۴۳°شمالی ۵۲٫۷۳۳۹°شرقی / 35.5543; 52.7339 (ویین) ۴۹۹
یابوچال ۳۵°۵۴′۱۱″شمالی ۵۱°۴۲′۰۵″شرقی / ۳۵٫۹۰۳۰°شمالی ۵۱٫۷۰۱۳°شرقی / 35.9030; 51.7013 (یابوچال) ۵۰۰
یاحیدر ۳۵°۵۵′۱۶″شمالی ۵۱°۱۷′۱۷″شرقی / ۳۵٫۹۲۱۰°شمالی ۵۱٫۲۸۸۰°شرقی / 35.9210; 51.2880 (یاحیدر) ۵۰۱
یاش ۳۵°۴۶′۴۷″شمالی ۵۱°۱۱′۳۷″شرقی / ۳۵٫۷۷۹۶°شمالی ۵۱٫۱۹۳۶°شرقی / 35.7796; 51.1936 (یاش) ۵۰۲
یال بلند ۳۵°۲۸′۴۴″شمالی ۵۲°۲۱′۱۹″شرقی / ۳۵٫۴۷۹۰°شمالی ۵۲٫۳۵۵۲°شرقی / 35.4790; 52.3552 (یال بلند) ۵۰۳
یخچال ۳۵°۵۰′۴۱″شمالی ۵۲°۲۲′۵۰″شرقی / ۳۵٫۸۴۴۸°شمالی ۵۲٫۳۸۰۶°شرقی / 35.8448; 52.3806 (یخچال) ۵۰۴
یخچال ۳۵°۲۵′۴۱″شمالی ۵۱°۵۲′۵۶″شرقی / ۳۵٫۴۲۸۱°شمالی ۵۱٫۸۸۲۲°شرقی / 35.4281; 51.8822 (یخچال) ۵۰۵
یخچال ۳۵°۵۳′۴۳″شمالی ۵۲°۳۴′۲۰″شرقی / ۳۵٫۸۹۵۲°شمالی ۵۲٫۵۷۲۳°شرقی / 35.8952; 52.5723 (یخچال) ۵۰۶
یزدگرد ۳۵°۳۵′۲۳″شمالی ۵۱°۲۸′۱۸″شرقی / ۳۵٫۵۸۹۷°شمالی ۵۱٫۴۷۱۶°شرقی / 35.5897; 51.4716 (یزدگرد) ۵۰۷
یورت شاه ۳۵°۳۴′۳۹″شمالی ۵۱°۴۹′۵۱″شرقی / ۳۵٫۵۷۷۵°شمالی ۵۱٫۸۳۰۹°شرقی / 35.5775; 51.8309 (یورت شاه) ۵۰۸
یوردحاجی ۳۵°۳۰′۲۹″شمالی ۵۲°۲۳′۱۳″شرقی / ۳۵٫۵۰۸۱°شمالی ۵۲٫۳۸۶۹°شرقی / 35.5081; 52.3869 (یوردحاجی) ۵۰۹
یوردشریف ۳۵°۲۷′۴۰″شمالی ۵۲°۳۴′۲۰″شرقی / ۳۵٫۴۶۱۰°شمالی ۵۲٫۵۷۲۳°شرقی / 35.4610; 52.5723 (یوردشریف) ۵۱۰
یوردقنبر ۳۵°۵۴′۵۹″شمالی ۵۱°۳۷′۱۷″شرقی / ۳۵٫۹۱۶۵°شمالی ۵۱٫۶۲۱۵°شرقی / 35.9165; 51.6215 (یوردقنبر) ۵۱۱
یوردقیدر ۳۵°۵۶′۴۳″شمالی ۵۱°۴۸′۲۱″شرقی / ۳۵٫۹۴۵۲°شمالی ۵۱٫۸۰۵۹°شرقی / 35.9452; 51.8059 (یوردقیدر) ۵۱۲
یورسمبلی ۳۵°۳۷′۱۰″شمالی ۵۲°۰۱′۴۵″شرقی / ۳۵٫۶۱۹۵°شمالی ۵۲٫۰۲۹۳°شرقی / 35.6195; 52.0293 (یورسمبلی) ۵۱۳
ییلاق پنجعلی ۳۵°۲۵′۲۱″شمالی ۵۲°۳۳′۰۶″شرقی / ۳۵٫۴۲۲۶°شمالی ۵۲٫۵۵۱۸°شرقی / 35.4226; 52.5518 (ییلاق پنجعلی) ۵۱۴

عکس ویرایش

منابع ویرایش

  • «پایگاه ملی نام‌های جغرافیایی ایران». سازمان نقشه‌برداری کشور. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۷ مه ۲۰۱۸. دریافت‌شده در ۱۹ مه ۲۰۱۸.