فهرست (نوع داده انتزاعی)

در علوم رایانه، یک فهرست یا لیست یا دنباله، یک نوع دادهٔ انتزاعی است که نمایانگر تعداد شمارش‌پذیری از مقادیر مرتب است، به‌طوری که یک مقدار ممکن است بیش از یک بار مشاهده شود. یک فهرست نمایش کامپیوتری از مفهوم دنباله‌های متناهی در ریاضیات است.[۱] مفهوم نامتناهی قابل قیاس با فهرست، جریان (جریان داده) است. فهرست‌ها نمونهٔ ابتدایی از مخزن‌ها (به انگلیسی: Container) به‌شمار می‌رود، به این جهت که دربرگیرندهٔ دیگر مقادیر هستند. اگر مقدار مشخصی در فهرست بیش از یک بار رخ بدهد، هر تکرار به صورت مقدار مجزایی لحاظ می‌شود. عنوان فهرست برای چندین داده ساختار واقعی (غیرانتزاعی) که مفهوم انتزاعیِ فهرست را پیاده‌سازی کره اند، بکار گرفته شده‌است. مثلاً یک پیاده‌سازی معروف لیست‌های پیوندی است.

بسیاری از زبان‌های برنامه‌نویسی نوع دادهٔ فهرست را در کتابخانه خود دارند و استفاده از آن قوانین، دستورها و عملگرهای بخصوصی دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Abelson, Harold; Sussman, Gerald Jay (1996). Structure and Interpretation of Computer Programs. MIT Press.