یک فوت (ph) یا عکس واحد روشنایی یا شار نوری در یک ناحیه است، که واحد SI نیست. این است که SI واحد نیست، ولی در کنار سیستم واحدهای سانتیمتر، گرم و ثانیه پیوند دارد. این نام توسط آندره بلوندل در سال ۱۹۲۱ ابداع شد.[۱]

هم‌ارزی متریک:

مایش متریک:

روشنایی = شدت نور × زاویهٔ فضایی / طول2

منابعویرایش

  1. "سیستم مفاهیم نورشناسی"، در مجلهٔ جامعهٔ نوری آمریکا، جلد ۳۲، شمارهٔ ۶ (ژوئن ۱۹۴۲)، ص ۳۵۵. لومن توسط بلوندل در سال ۱۸۹۴ پیشنهاد شد و در حال حاضر در جهان پذیرفته شده‌است، با نام فوت، و stilb نیز توسط بلوندل (۱۹۲۱) ابداع شد و در این قاره استفاده می‌شود.
  • Knowledgedoor, LLC (2005).