فوجیوارا نو شونشی

فوجیوارا نو شونشی انگلیسی: Fujiwara no Shunshi؛ 1209 – ۱۲۳۳ (۲۳−۲۴ سال)) همسر اصلی امپراتور گو-هوریکاوا اهل ژاپن بود.

فوجیوارا نو شونشی
Empress consort of Japan
تصدی۱۲۳۰–۱۲۳۳
زاده۱۲۰۹
ژاپن
درگذشته۱۲۳۳ (۲۳−۲۴ سال)
ژاپن
همسر(ان)امپراتور گو-هوریکاوا
فرزند(ان)امپراتور شیجو
خانداندودمان یاماتو

منابع ویرایش