فوکوبارا موتوتاکه

در این نام ژاپنی، «فوکوبارا» نام خانوادگی است.

فوکوبارا موتوتاکه (به ژاپنی: 福原元たけ) (۱۸۶۴ – ۱۸۱۵ میلادی) یک سامورایی در دوره باکوماتسو از اهالی قلمروی چوشو بود. عضو افراطی جناح طرفداران امپراتور بود. در تغییر سیاسی روز هیجدهم ماه هشت از کیوتو رانده شد. به همراه کیجیما ماتابی (مرگ ۲۰ اوت ۱۸۶۴) و کوساکا گنزوی (مرگ ۲۰ اوت ۱۸۶۴) یکی از رهبران شورش کینمون (۲۰ اوت ۱۸۶۴) بود. در ۱۰ ماه نوامبر ۱۸۶۴ وی به دستور سایگو تاکاموری هاراکیری کرد.

Fukubara Echigo.jpg

منابعویرایش