فیدیما، به نوشته هرودوت دختر هوتن و همسر کمبوجیه دوم بود که نقاب از روی گئومات برداشته و هویت وی را فاش کرده‌بود. او بعد از به قتل رسیدن گئومات به ازدواج داریوش بزرگ درآمد.[۱] او هم‌چنین خواهر بزرگتر آمستریس همسر خشایارشا بود.

فیدیما
شهبانوی ایران
همسران
دودمانهخامنشیان
پدرهوتن

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. تاریخ هرودوت، ص ۱۱۲

منابعویرایش

هرودوت. تواریخ. تهران: انتشارات فرهنگستان ادب و هنر ایران، ۱۳۵۶