باز کردن منو اصلی

فیزیک یک از علوم پایه است.

همچنین فیزیک ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد:

علومویرایش

آثارویرایش

مکانویرایش

  • فیزیک (درمیان)، روستایی در دهستان فخررود بخش قهستان شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی