فیلتر

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

فیلتر، صافی یا پالایه کاربردهای گوناگونی دارد، از جمله:

رایانه ویرایش

شیمی و مهندسی ویرایش

اپتیک و عکاسی ویرایش

ارتباطات و موسیقی ویرایش