فیلیژیا

Fact-YPA-intent

فیلیژیا (به انگلیسی: Fylgja)

در اساطیر نورس، فیلیژیا یک روح ماورایی است که قدرت و سرنوشت فرد را در دست دارد.[۱]

منابع

  • نیل گیمن، اساطیر نورس، مترجم، رحیم قاسمیان، ناشر، پریان ۱۳۷۹
  1. هانری کربن، انسان نورانی در تصوف ایرانی، ترجمه فرامرز جواهری نیا – تهران: نشر آموزگار خرد ۱۳۸۷- صفحهٔ ۵۷