فینال ای‌اف‌سی کاپ ۲۰۱۲

فینال ای‌اف‌سی کاپ ۲۰۱۲ مسابقه فینال نهمین دوره ای‌اف‌سی کاپ بود که در سال ۲۰۱۲ برگزار شد و الکویت به مقام قهرمانی دست یافت.

فینال ای‌اف‌سی کاپ ۲۰۱۲
رویدادای‌اف‌سی کاپ ۲۰۱۲
تاریخ۳ نوامبر ۲۰۱۲
ورزشگاهورزشگاه فرانسو حریری، اربیل

مسابقهویرایش

اربیل  ۰–۴  الکویت
گزارش حمامی   '۳ (پنالتی)، '۹۰
روگرینهو   '۴۲
خمیس   '۸۳

منابعویرایش