قاشُقَک یا کاستانیـِت از سازهای کوبه‌ای است. قاشقک متشکل از یک جفت جام چوبی صدفی‌شکل و کوچک است که توسط تسمهٔ نازکی به انگشتان شست و سبابه نوازنده بسته می‌شود و او آن‌ها را به هم می‌زند تا به صدا درآید.

قاشقک (ساز)
قاشقک
سازهای کوبه‌ای
طبقه‌بندی کوبه‏ ای دستی
هورن‌بوستل-زاکس۱۱۱٫۱۴۱
(Directly struck concussive خودصداها)

در اواخر دورهٔ عثمانی در آناتولی رقاصه‌های مرد که کوچک[۱] نامیده می‌شدند در حال رقص معمولاً قاشقک‌هایی نیز می‌نواختند که چارپاره[۲] نام داشت. چارپاره در میان عثمانیان بعداً جای خود را به سنج‌های دستی به نام زل[۳] دارد. نوازنده‌های قاشقک در اروپا معمولاً همان رقاصه‌های سبک اسپانیولی هستند.

پانویس ویرایش

  1. köçek
  2. çarpare
  3. zill

منابع ویرایش

اسپات، زیگموند، چگونه از موسیقی لذت ببریم، ترجمه پرویز منصوری، تهران: انتشارات زمان، چاپ سوم، ۱۳۶۵.