انگشت شست یا انگشت اول نام بیرونی‌ترین انگشت دست است که در انسان شامل یک انگشت در هر دست می‌شود (در مجموع ۲ انگشت). این انگشت ماهیچه‌ای‌ترین انگشت دست است و تنها انگشتی در انسان است که بند میان‌انگشتی ندارد، یعنی تنها از دو بند تشکیل شده‌است.

انگشت شست
Duim.jpg
انگشت شست دست چپ
جزئیات
لاتینpollex, digitus primus, digitus I
princeps pollicis artery
infraclavicular lymph nodes[۱]
شناسه‌ها
سرعنوان پزشکیA01.378.800.667.430.705
دورلندز
/السویر
p_27/۱۲۶۵۵۳۶۱
واژگان آناتومیA01.1.00.053
اف‌ام‌اِی24938
واژگان کالبدشناسی

انگشتان دست به جز شست دارای سه استخوان جدا هستند که میان‌شان مفصل و ته‌شان ناخن جای دارد. انگشت شست به دلیل جا گرفتن در روبه‌روی دیگر انگشتان، مهم‌ترین انگشت در انجام فعالیت‌های دست می‌باشد و بریدن آن بیش از دیگر انگشتان موجب ناتوانی می‌شود.

عصب‌دهی انگشت شست از عصب رادیال است.

انگشت بزرگ دست یا پا، یا انگشت سترگ که این انگشت در فرهنگ عامیانه معانی بسیار دارد. گاهی نشان دادن دوستی و پذیرش و گاهی دشنام است. گاهی گذاشتن انگشتری در این انگشت هم معنی ویژه‌ای دارد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • بهرام الهی (۱۳۷۷)، «اول»، آناتومی اندام فوقانی، تحتانی، مفاصل (ویراست ۴)، تهران: جیحون، ص. ۱
  • فرهنگ عمید