قانون صفرم ترمودینامیک

قانون صفرم ترمودینامیک(به انگلیسی: Zeroth law of thermodynamics) بیان می‌کند که اگر دو سیستم با سیستم سومی در حال تعادل گرمایی باشند، با یکدیگر در حال تعادلند.

قانون صفرم ترمودینامیک در زبان یونانی Thermos به معنای “گرما و حرات” و Dynamic به معنای “تغییرات” می‌باشد و لغت Thermodynamic بیانگر شاخه‌ای از علم فیزیک می‌باشد که به بررسی رفتار خواص کلی سیستم‌ها مانند فشار، دما، انرژی داخلی، حجم، آنتروپی و … می‌پردازد. از جمله مسایل مورد علاقه این علم می‌توان به بررسی قوانین حاکم بر تبدیل انرژی گرمایی به کار اشاره کرد. قوانین اصلی حاکم بر این علم بسیار جالب بوده و مصادیق بسیاری در سایر علوم تجربی و نظری نیز دارند.

دلیل نام گذاریویرایش

در ابتدا دو قانون نخست و دوم ترمودینامیک وضع شد و بعدها پی برده شد که باید به این قوانین قانون دیگری نیز افزوده شود و چون این قانون به نوعی پایه‌ای از دو قانون پیشین بود نام آن را قانون صفرم گذاشته‌اند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

Wikipedia contributors، "Zeroth law of thermodynamics،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Zeroth_law_of_thermodynamics&oldid=195658597