باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان باغک قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۳۸نفر (۹خانوار) بوده‌است.

منابعویرایش