قایق بادبانی

نوعی قایق با نیروی پیشران باد

قایق بادبانی قایقی است که عمدتاً با نیروی باد حرکت می‌کند و از این نظر گونه‌ای ناو بادبانی است. قایق بادبانی بسته به نوع بدنه و بادبان‌های آن، نام‌های مختلفی دارد. قایق بادبانی عمدتاً در قایق‌رانی تفریحی و ورزشی بکار می‌رود، هرچند کاربردهای نظامی و پژوهشی و تجاری نیز دارد.

مون‌بیم از قایق‌های طراحی شده توسط ویلیام فیف - ۱۹۰۳ میلادی

انواع قایق بادبانی ویرایش

 • دینگی: نام گونه‌ای قایق بادبانی کوچک و بدون کابین است.
 • ویند سورفینگ
 • انسین
 • هابی
 • لیزر
 • باهیا
 • مریت
 • ژونو
 • هانتر
 • پیرسون
 • کاتر
 • کچ
 • یاول
 • اسکونر
 • اسلوپ

منابع ویرایش