گورکن، یا قبرکن شخصی است که قبر را برای فرد مرده می‌کند. گورکن معمولاً از کارکنان گورستان است.

گورکن اثر ویکتور واسنتسوف، ۱۸۷۱ میلادی.

گورکنان مشهورویرایش

منابعویرایش