قراجه ساقی

قراجه ساقی یکی از اتابک‌های حکومت سلجوقیان در زمان سلطان سنجر بود که بر بلاد فارس حکم می‌راند. او در سال ۵۲۶ هجری، حین نبرد میان سنجر و مسعود سلجوقی، به لشکریان مسعود پیوست و در نبرد دینور به دست سلطان سنجر کشته شد.[۱] در این نبرد او به دست یکی از سپاهیان باوندیان، که متحد سنجر بودند، با نیزه از اسب به زمین افتاده و دستگیر شد.[۲]

منابعویرایش

  1. علی‌اکبر دهخدا و دیگران، سرواژهٔ «قراجه ساقی»، لغت‌نامهٔ دهخدا.
  2. مهجوری، تاریخ مازندران، ۱۷۹–۱۸۰.