باز کردن منو اصلی

قراقلی نوعی کلاه است که از پشم گوسفند قره‌قل ساخته می‌شود.

قراقلی بر سر لئونید برژنف ۱۹۷۴
حامد کرزی اغلب کلاه قراقلی بر سر می‌گذارد.

منابعویرایش