قراقلی نوعی کلاه است که از پشم گوسفند قره‌قل ساخته می‌شود.

قراقلی بر سر لئونید برژنف ۱۹۷۴
حامد کرزی اغلب کلاه قراقلی بر سر می‌گذارد.

منابعویرایش

http://www.foxnews.com/story/0,2933,51034,00.html