قشر حرکتی اولیه قسمتی از قشر مخ است و در جلوی شیار مرکزی قرار دارد و دارای نورون‌هایی است که در کنترل حرکت نقش دارند. اگر پژوهشگری قسمتی از سطح قشر حرکتی اولیه را با جریان برق کمی تحریک کند، بخش خاصی از بدن به حرکت در خواهد آمد. از آن جایی که نیمکره‌های مخ به هر یک از اندام‌های سمت مقابل اتصال دارند، تحریک قشر حرکتی اولیه در نیمکره راست، قسمتی از سمت چپ بدن و تحریک قشر حرکتی سمت چپ، سمت راست بدن را به حرکت در خواهد آورد.[۱]

مغز: Primary motor cortex
Ba4.png
Brodmann area 4 of human brain.
Blausen 0103 Brain Sensory&Motor.png
Primary motor cortex shown in green.
نام لاتین cortex motorius primus
آناتومی گری subject #۱۸۹ ۸۲۱
بخشی از Precentral gyrus
سرخ‌رگ‌ها سرخرگ مغزی پیشین
Middle cerebral
نورونیمز ancil-۴۲۱
MeSH Motor+Cortex

نگارخانهویرایش

پانویسویرایش

  1. نیل آر کارلسون. روان شناسی فیزیولوژیک. ترجمهٔ مهرداد پژهان.