قطر سوراخ (Bore) به قطر گردی سیلندر در موتور رفت و برگشتی می‌گویند. برای بیان اندازه قطر سیلندر لوکوموتیو نیز از این واژه استفاده می‌شود.

قطر گردی سیلندر

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش
  • //en.wikipedia.org/wiki/Bore_(engine)