باز کردن منو اصلی

قطوره

همسر ابراهیم پیامبر

قطوره، بر اساس باورهای یهودی و مسیحی و کتاب مقدس همسر ابراهیم، و مادر شش پسر ابراهیم به نامهای زمران، یُقشان، مَدان، مِدیان، یِشباق و شوحا بوده‌است. پدر زن موسی، یترون(شعیب) را از نسل مدیان دانسته‌اند.


منابعویرایش

  • مستر هاکس (۱۳۸۲قاموس کتاب مقدس، ترجمهٔ مستر هاکس، تهران: اساطیر، ص. ۹۸۶