قفقاز کوچک

دومین رشته‌کوه مهم از کوه‌های قفقاز

قفقاز کوچک، کوهستانی که همراه با قفقاز بزرگ، تشکیل رشته کوه قفقاز را می‌دهند. مرز میان گرجستان، ترکیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در امتداد این رشته‌کوه است.

قفقاز کوچک
Map
قفقاز کوچک به شکل کوه‌های پوشیده از برف در جنوب این تصویر ماهواره‌ای دیده می‌شود.
مرتفع‌ترین نقطه
قلهآراگاتس
ارتفاع۴٬۰۹۰ متر (۱۳٬۴۲۰ فوت)
فهرست‌بندی
ابعاد
طول۶۰۰ کیلومتر (۳۷۰ مایل)
شمال‌غرب-جنوب‌شرق
جغرافیا
کشورهاارمنستان، جمهوری آذربایجان، گرجستان و ترکیه
مختصات رشته‌کوه۴۱° شمالی ۴۴° شرقی / ۴۱°شمالی ۴۴°شرقی / 41; 44
رشته‌کوه مادرکوه‌های قفقاز
هم‌مرز باقفقاز بزرگ

درازای این کوهستان، ۶۰۰ کیلومتر است و به موازات قفقاز بزرگ قرار گرفته‌است. قله آراگاتس (۴۰۹۰ متر) در ارمنستان به عنوان بلندترین نقطهٔ این کوهستان شناخته می‌شود.

قفقاز کوچک توسط رشته‌کوه لیخی در گرجستان به قفقاز بزرگ می‌پیوندد و توسط رود کورا در سمت شرق، از آن جدا می‌شود.

منابع ویرایش