قلمروی تسو

قلمروی تسو (به ژاپنی: 津藩 Tsu-han) یک ملک اربابی در دوره ادو بود که متعلق به یکی از دایمیوهای توزاما بنام خاندان تودو بود.

منابعویرایش