قلمرو دیرین‌شمالگان

قلمرو دیرین‌شمالگان یا قلمرو پالئارکتیک (انگلیسی: Palearctic realm) عنوان محدوده‌ای مشتمل بر ۸ قلمرو زیست‌جغرافیایی در سطح زمین است که برای اولین بار در سده نوزدهم شناسایی و معرفی گردید و هنوز هم به عنوان پایه و اساسی برای طبقه‌بندی جغرافیای حیوانی استفاده می‌شود. دیرین‌شمالگانی دربرگیرندهٔ ۸ قلمرو بزرگ می‌باشد که عبارت هستند از، سراسر اروپا، آسیا و محدوده شمال هیمالیا، شمال آفریقا، و قسمت‌های شمالی و مرکزی شبه‌جزیره عربستان.

نقشهٔ بومگاهی به نام قلمرو دیرین‌شمالگان

نگارخانه

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش