قمری

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قمری ممکن است اشاره به موارد زیر باشد:

افراد
  • قمری جرجانی، ابوالقاسم زیاد بن محمّد، شاعر ایرانی همدوره و مدح‌کننده قابوس وشمگیر
  • قمری بخاری، ابومنصور حسن بن نوح القمری البخاری، از پزشکان سرشناس سدهٔ چهارم هجری
  • سراج قمری یا قمری آملی، سراج‌الدین قُمری آمُلی، از شاعران پارسی‌گوی نیمه دوم سدهٔ ششم و اوایل سدهٔ هفتم