کبوترسانان

راسته‌ای از پرنده
کبوترسانان
محدودهٔ زمانی: میوسن آغازین - امروز
Rock Pigeon Columba livia 3264px.jpg
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
فرورده: نوآروارگان
راسته: کبوترسانان
لتهم، ۱۷۹۰
خانواده‌ها

متن را ببینید

کبوترسانان (Columbiformes) راسته‌ای از پرندگان در زیرردهٔ نومرغان و فرورده نوآروارگان است که شامل کبوترها. قمریها، یاکریم‌ها، فاخته و باقرقره‌ها می‌شود. این پرندگان اغلب دانه‌خوار و حشره‌خوار هستند. دو تیرهٔ اصلی آن تیرهٔ باقرقره‌ایان (باقرقره‌ییان) و تیرهٔ کبوتریان است.

تیره‌هاویرایش

کبوترسانان شامل دو تیره کبوتریان و باقرقره‌ییان

کبوتریانویرایش

کبوتریان شامل دو سرده کبوترها و قمری‌ها

باقرقره‌ییانویرایش

گاه باقرقره‌ییان نیز جزو کبوترسانان دسته بندی می‌شوند.

منابعویرایش

فرهنگستان زبان فارسی. فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان ـ دفتر پنجم. بخش حوزه.