باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان لیراوی جنوبی قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۷نفر (۴خانوار) می‌باشد.

منابعویرایش