قند (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قند به شکر فشرده شده به شکل مکعب گفته می‌شود.

قند همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • کربوهیدرات (برابر معنی عمومی قند) یکی از عنصرهای آلی در طبیعت
  • قند (قصرقند) روستایی از توابع بخش قصرقند شهرستان نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان