قنطورس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قنطورس به چند معنا استفاده می‌شود: