مختصات: نقشه آسمان ۱۳h ۰۰m ۰۰s٬ −۵۰° ۰۰′ ۰۰″

قنطورس نام یکی از صورت‌های فلکی است.

قنطورس
صورت فلکی
قنطورس
نام لاتینCentaurus
کوته‌نوشت لاتینCen
صفت ملکیCentauri
افسانه‌شناسیسنتور، قنطورس
بعد13 ساعت
میل-50°
پهنه1060 درجه مربع
رتبه9
فاصله نزدیک‌ترین ستارهسال نوری
مشهود بین عرض‌های °+ و °-
بهترین زمان مشاهده در ماه اردیبهشت

این صورت فلکی نمای نیمه انسان و نیمه اسب دارد.