قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۲

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۲ چهل و ششمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۲۷ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۷۲ در مونیخ، آلمان غربی برگزار گردید. در این دوره ۱۸۸ ورزشکار مرد از ۵۴ کشور رقابت کردند.

قهرمانی جهان ۱۹۷۲
شهر میزبانآلمان شرقیمونیخ، آلمان غربی
تاریخ‌ها۲۷ اوت–۶ سپتامبر

این مسابقات بخشی از رقابت‌های وزنه‌برداری در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۷۲ نیز بود اما همچنان به عنوان قهرمانی وزنه‌برداری جهان محسوب شد. تنها مدال‌های مجموع برای المپیک محسوب شد در حالی که مدال‌های یک ضرب و دو ضرب برای رقابت‌های قهرمانی جهان شمرده شد.

خلاصه مدال‌هاویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
پرس زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ Sándor Holczreiter
  مجارستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ Lajos Szűcs
  مجارستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب Aung Gyi
  برمه
۱۰۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۰۰٫۰ ک‌گ Tetsuhide Sasaki
  ژاپن
۹۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Pak Dong-geun
  کرهٔ شمالی
۱۳۰٫۰ ک‌گ Lajos Szűcs
  مجارستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۳۳۷٫۵ ک‌گ Lajos Szűcs
  مجارستان
۳۳۰٫۰ ک‌گ Sándor Holczreiter
  مجارستان
۳۲۷٫۵ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
پرس ایمره فولدی
  مجارستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۱۲۷٫۵ ک‌گ هنریک تروبیکی
  لهستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب Koji Miki
  ژاپن
۱۱۲٫۵ ک‌گ Gennady Chetin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۰۷٫۵ ک‌گ هنریک تروبیکی
  لهستان
۱۰۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب ایمره فولدی
  مجارستان
۱۴۲٫۵ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۱۴۲٫۵ ک‌گ Gennady Chetin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع ایمره فولدی
  مجارستان
۳۷۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
محمد نصیری
  ایران
۳۷۰٫۰ ک‌گ Gennady Chetin
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۶۷٫۵ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
پرس Ymer Pampuri
  آلبانی
۱۲۷٫۵ ک‌گ Dito Shanidze
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۲۷٫۵ ک‌گ نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب Jan Wojnowski
  لهستان
۱۲۰٫۰ ک‌گ یوشینوبو میاکه
  ژاپن
۱۲۰٫۰ ک‌گ Dito Shanidze
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۲۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Dito Shanidze
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۲٫۵ ک‌گ یوشینوبو میاکه
  ژاپن
۱۴۵٫۰ ک‌گ
مجموع نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۴۰۲٫۵ ک‌گ Dito Shanidze
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۰۰٫۰ ک‌گ János Benedek
  مجارستان
۳۹۰٫۰ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
پرس Mladen Kuchev
  بلغارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
نصرالله دهنوی
  ایران
۱۵۰٫۰ ک‌گ موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۴۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۵٫۰ ک‌گ والدمار باشانوفسکی
  لهستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ Won Shin-hee
  کرهٔ جنوبی
۱۳۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Mladen Kuchev
  بلغارستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۶۷٫۵ ک‌گ
مجموع موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۶۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
Mladen Kuchev
  بلغارستان
۴۵۰٫۰ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۴۳۷٫۵ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
پرس Vladimir Kanygin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۵٫۰ ک‌گ محمد طرابلسی
  لبنان
۱۶۰٫۰ ک‌گ یوردان بیکوف
  بلغارستان
۱۶۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب Ondrej Hekel
  چکسلواکی
۱۴۲٫۵ ک‌گ Aimé Terme
  فرانسه
۱۴۲٫۵ ک‌گ محمد طرابلسی
  لبنان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب یوردان بیکوف
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ Gábor Szarvas
  مجارستان
۱۷۵٫۰ ک‌گ Anselmo Silvino
  ایتالیا
۱۷۵٫۰ ک‌گ
مجموع یوردان بیکوف
  بلغارستان
۴۸۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
محمد طرابلسی
  لبنان
۴۷۲٫۵ ک‌گ Anselmo Silvino
  ایتالیا
۴۷۰٫۰ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
پرس لایف ینسن
  نروژ
۱۷۲٫۵ ک‌گ Christos Iakovou
  یونان
۱۷۰٫۰ ک‌گ رولف میلسر
  آلمان غربی
۱۶۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب لایف ینسن
  نروژ
۱۵۰٫۰ ک‌گ Bernhard Radtke
  آلمان شرقی
۱۴۵٫۰ ک‌گ Mike Karchut
  ایالات متحده آمریکا
۱۴۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب György Horváth
  مجارستان
۱۹۲٫۵ ک‌گ Norbert Ozimek
  لهستان
۱۸۷٫۵ ک‌گ لایف ینسن
  نروژ
۱۸۵٫۰ ک‌گ
مجموع لایف ینسن
  نروژ
۵۰۷٫۵ ک‌گ Norbert Ozimek
  لهستان
۴۹۷٫۵ ک‌گ György Horváth
  مجارستان
۴۹۵٫۰ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
پرس دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۷٫۵ ک‌گ Hans Bettembourg
  سوئد
۱۸۲٫۵ ک‌گ آندون نیکولوف
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
یک ضرب آندون نیکولوف
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ Jaakko Kailajärvi
  فنلاند
۱۵۰٫۰ ک‌گ Pierre Gourrier
  فرانسه
۱۴۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب Rick Holbrook
  ایالات متحده آمریکا
۱۹۷٫۵ ک‌گ Phil Grippaldi
  ایالات متحده آمریکا
۱۹۵٫۰ ک‌گ Atanas Shopov
  بلغارستان
۱۹۲٫۵ ک‌گ
مجموع آندون نیکولوف
  بلغارستان
۵۲۵٫۰ ک‌گ Atanas Shopov
  بلغارستان
۵۱۷٫۵ ک‌گ Hans Bettembourg
  سوئد
۵۱۲٫۵ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
پرس یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۰٫۰ ک‌گ Aleksandar Kraychev
  بلغارستان
۱۹۷٫۵ ک‌گ Roberto Vezzani
  ایتالیا
۱۹۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب Rainer Dörrzapf
  آلمان غربی
۱۶۵٫۰ ک‌گ Kauko Kangasniemi
  فنلاند
۱۶۵٫۰ ک‌گ یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Stefan Grützner
  آلمان شرقی
۲۰۷٫۵ ک‌گ Helmut Losch
  آلمان شرقی
۲۰۵٫۰ ک‌گ یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۵٫۰ ک‌گ
مجموع یان تالتس
  اتحاد جماهیر شوروی
۵۸۰٫۰ ک‌گ Aleksandar Kraychev
  بلغارستان
۵۶۲٫۵ ک‌گ Stefan Grützner
  آلمان شرقی
۵۵۵٫۰ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
پرس واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۵٫۰ ک‌گ Rudolf Mang
  آلمان غربی
۲۲۵٫۰ ک‌گ Ken Patera
  ایالات متحده آمریکا
۲۱۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۵٫۰ ک‌گ Rudolf Mang
  آلمان غربی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Kalevi Lahdenranta
  فنلاند
۱۶۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۰٫۰ ک‌گ Gerd Bonk
  آلمان شرقی
۲۱۷٫۵ ک‌گ Rudolf Mang
  آلمان غربی
۲۱۵٫۰ ک‌گ
مجموع واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۶۴۰٫۰ ک‌گ Rudolf Mang
  آلمان غربی
۶۱۰٫۰ ک‌گ Gerd Bonk
  آلمان شرقی
۵۷۲٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌هاویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  بلغارستان۳۳۰۶
۲  اتحاد جماهیر شوروی۳۱۱۵
۳  مجارستان۱۱۳۵
۴  لهستان۱۱۱۳
۵  نروژ۱۰۰۱
۶  آلمان غربی۰۱۰۱
  ایران۰۱۰۱
  لبنان۰۱۰۱
۹  آلمان شرقی۰۰۲۲
۱۰  ایتالیا۰۰۱۱
  سوئد۰۰۱۱
مجموع (۱۱ کشور)۹۹۹۲۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (پرس، یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۱۱۴۶۲۱
۲  بلغارستان۷۵۴۱۶
۳  مجارستان۴۴۴۱۲
۴  لهستان۳۴۵۱۲
۵  نروژ۳۰۱۴
۶  آلمان شرقی۱۳۲۶
  آلمان غربی۱۳۲۶
۸  ایالات متحده آمریکا۱۱۲۴
  ژاپن۱۱۲۴
۱۰  آلبانی۱۰۰۱
  برمه۱۰۰۱
  چکسلواکی۱۰۰۱
  کرهٔ شمالی۱۰۰۱
۱۴  ایران۰۴۰۴
۱۵  فنلاند۰۲۱۳
  لبنان۰۲۱۳
۱۷  سوئد۰۱۱۲
  فرانسه۰۱۱۲
۱۹  یونان۰۱۰۱
۲۰  ایتالیا۰۰۳۳
۲۱  کرهٔ جنوبی۰۰۱۱
مجموع (۲۱ کشور)۳۶۳۶۳۶۱۰۸

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش