قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۴

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۴ چهل و هشتمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۵ تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۴ در مانیل، فیلیپین برگزار گردید. در این دوره ۱۴۳ ورزشکار مرد از ۳۲ کشور رقابت کردند.

تاریخ‌ها۲۱–۲۹ سپتامبر

خلاصه مدال‌ها ویرایش

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
یک ضرب György Kőszegi
  مجارستان
۱۰۵٫۰ ک‌گ Takeshi Horikoshi
  ژاپن
۱۰۵٫۰ ک‌گ محمد نصیری
  ایران
۱۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب محمد نصیری
  ایران
۱۳۲٫۵ ک‌گ زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۲۷٫۵ ک‌گ Lajos Szűcs
  مجارستان
۱۲۵٫۰ ک‌گ
مجموع محمد نصیری
  ایران
۲۳۲٫۵ ک‌گ György Kőszegi
  مجارستان
۲۳۰٫۰ ک‌گ Takeshi Horikoshi
  ژاپن
۲۲۷٫۵ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
یک ضرب Leszek Skorupa
  لهستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ Atanas Kirov
  بلغارستان
۱۱۰٫۰ ک‌گ داوود ملکی
  ایران
۱۱۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Jiro Hosotani
  ژاپن
۱۴۷٫۵ ک‌گ Atanas Kirov
  بلغارستان
۱۴۵٫۰ ک‌گ Leszek Skorupa
  لهستان
۱۳۷٫۵ ک‌گ
مجموع Atanas Kirov
  بلغارستان
۲۵۵٫۰ ک‌گ Leszek Skorupa
  لهستان
۲۵۰٫۰ ک‌گ Jiro Hosotani
  ژاپن
۲۴۵٫۰ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
یک ضرب Georgi Todorov
  بلغارستان
۱۲۵٫۰ ک‌گ نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ Jan Wojnowski
  لهستان
۱۲۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب نیکولای کولسنیکوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۵۷٫۵ ک‌گ Georgi Todorov
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ
مجموع Georgi Todorov
  بلغارستان
۲۸۰٫۰ ک‌گ
ر.ج
نیکولای کولسنیکوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۷۷٫۵ ک‌گ نورایر نوریکیان
  بلغارستان
۲۷۷٫۵ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۰٫۰ ک‌گ نصرالله دهنوی
  ایران
۱۳۰٫۰ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۵٫۰ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۷۲٫۵ ک‌گ موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۷٫۵ ک‌گ
مجموع پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۰۵٫۰ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۳۰۲٫۵ ک‌گ نصرالله دهنوی
  ایران
۲۹۵٫۰ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
یک ضرب Rumen Rusev
  بلغارستان
۱۵۲٫۵ ک‌گ Nedelcho Kolev
  بلغارستان
۱۵۰٫۰ ک‌گ Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۱۴۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Nedelcho Kolev
  بلغارستان
۱۸۵٫۰ ک‌گ Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۱۸۰٫۰ ک‌گ Rumen Rusev
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
مجموع Nedelcho Kolev
  بلغارستان
۳۳۵٫۰ ک‌گ Rumen Rusev
  بلغارستان
۳۳۲٫۵ ک‌گ Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۳۲۲٫۵ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب Vladimir Ryzhenkov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ لایف ینسن
  نروژ
۱۵۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۱۹۵٫۰ ک‌گ لایف ینسن
  نروژ
۱۹۵٫۰ ک‌گ Tsvetko Petkov
  بلغارستان
۱۹۵٫۰ ک‌گ
مجموع Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۳۵۰٫۰ ک‌گ لایف ینسن
  نروژ
۳۵۰٫۰ ک‌گ رولف میلسر
  آلمان غربی
۳۴۷٫۵ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
یک ضرب دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۲٫۵ ک‌گ Sergey Poltoratsky
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۲٫۵ ک‌گ Jaakko Kailajärvi
  فنلاند
۱۶۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
Sergey Poltoratsky
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۵٫۰ ک‌گ آندون نیکولوف
  بلغارستان
۲۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۸۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Sergey Poltoratsky
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۶۷٫۵ ک‌گ Peter Petzold
  آلمان شرقی
۳۵۵٫۰ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
یک ضرب Valery Ustyuzhin
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۷٫۵ ک‌گ Jürgen Ciezki
  آلمان شرقی
۱۶۵٫۰ ک‌گ یوری زایتسف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Jürgen Ciezki
  آلمان شرقی
۲۱۲٫۵ ک‌گ Valery Ustyuzhin
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۲٫۵ ک‌گ یوری زایتسف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۷٫۵ ک‌گ
مجموع Valery Ustyuzhin
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۸۰٫۰ ک‌گ Jürgen Ciezki
  آلمان شرقی
۳۷۷٫۵ ک‌گ یوری زایتسف
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۶۷٫۵ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
یک ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۵٫۰ ک‌گ Hristo Plachkov
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ Gerd Bonk
  آلمان شرقی
۱۷۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۴۰٫۰ ک‌گ Serge Reding
  بلژیک
۲۲۰٫۰ ک‌گ Jürgen Heuser
  آلمان شرقی
۲۱۷٫۵ ک‌گ
مجموع واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۲۵٫۰ ک‌گ Serge Reding
  بلژیک
۳۹۰٫۰ ک‌گ Jürgen Heuser
  آلمان شرقی
۳۸۲٫۵ ک‌گ

جدول مدال‌ها ویرایش

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۴۲۱۷
۲  بلغارستان۴۱۱۶
۳  ایران۱۰۱۲
۴  لهستان۰۲۰۲
۵  آلمان شرقی۰۱۳۴
۶  بلژیک۰۱۰۱
  مجارستان۰۱۰۱
  نروژ۰۱۰۱
۹  ژاپن۰۰۲۲
۱۰  آلمان غربی۰۰۱۱
مجموع (۱۰ کشور)۹۹۹۲۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۱۳۵۴۲۲
۲  بلغارستان۸۸۵۲۱
۳  ایران۲۱۳۶
۴  لهستان۱۴۳۸
۵  آلمان شرقی۱۳۶۱۰
۶  ژاپن۱۱۲۴
۷  مجارستان۱۱۱۳
۸  نروژ۰۲۱۳
۹  بلژیک۰۲۰۲
۱۰  آلمان غربی۰۰۱۱
  فنلاند۰۰۱۱
مجموع (۱۱ کشور)۲۷۲۷۲۷۸۱

رده‌بندی تیمی ویرایش

رتبه تیم امتیازات
۱   بلغارستان ۷۸
۲   اتحاد جماهیر شوروی ۷۴
۳   لهستان ۵۰
۴   ژاپن ۴۲
۵   آلمان شرقی ۳۹
۶   مجارستان ۳۵

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش