قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۵

قهرمانی وزنه‌برداری جهان ۱۹۷۵ چهل و نهمین دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان می‌باشد که از ۱۵ تا ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۵ در مسکو، اتحاد جماهیر شوروی برگزار گردید. در این دوره ۱۶۹ ورزشکار مرد از ۳۳ کشور رقابت کردند.

قهرمانی جهان ۱۹۷۵
شهر میزباناتحاد جماهیر شورویمسکو، اتحاد جماهیر شوروی
تاریخ‌ها۱۵–۲۳ سپتامبر

خلاصه مدال‌ها

رویداد طلا نقره برنز
۵۲ ک‌گ
یک ضرب زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۰۵٫۰ ک‌گ Masatomo Takeuchi
  ژاپن
۱۰۵٫۰ ک‌گ Lajos Szűcs
  مجارستان
۱۰۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۱۳۲٫۵ ک‌گ الکساندر ورونین
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۲٫۵ ک‌گ Lajos Szűcs
  مجارستان
۱۳۰٫۰ ک‌گ
مجموع زیگمونت اسمالتسژ
  لهستان
۲۳۷٫۵ ک‌گ الکساندر ورونین
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۳۲٫۵ ک‌گ Lajos Szűcs
  مجارستان
۲۳۰٫۰ ک‌گ
۵۶ ک‌گ
یک ضرب Waldemar Korcz
  لهستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ Włodzimierz Jakub
  لهستان
۱۱۲٫۵ ک‌گ Karel Prohl
  چکسلواکی
۱۱۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Atanas Kirov
  بلغارستان
۱۴۵٫۰ ک‌گ Karel Prohl
  چکسلواکی
۱۴۰٫۰ ک‌گ Waldemar Korcz
  لهستان
۱۴۰٫۰ ک‌گ
مجموع Atanas Kirov
  بلغارستان
۲۵۵٫۰ ک‌گ Waldemar Korcz
  لهستان
۲۵۲٫۵ ک‌گ Karel Prohl
  چکسلواکی
۲۵۰٫۰ ک‌گ
۶۰ ک‌گ
یک ضرب نیکولای کولسنیکوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۲۵٫۰ ک‌گ Georgi Todorov
  بلغارستان
۱۲۵٫۰ ک‌گ Setsuya Goto
  ژاپن
۱۲۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب Georgi Todorov
  بلغارستان
۱۶۰٫۰ ک‌گ Takashi Saito
  ژاپن
۱۵۵٫۰ ک‌گ Antoni Pawlak
  لهستان
۱۵۵٫۰ ک‌گ
مجموع Georgi Todorov
  بلغارستان
۲۸۵٫۰ ک‌گ
ر.ج
نیکولای کولسنیکوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۷۷٫۵ ک‌گ Antoni Pawlak
  لهستان
۲۷۵٫۰ ک‌گ
۶۷٫۵ ک‌گ
یک ضرب Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۳۷٫۵ ک‌گ پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۳۵٫۰ ک‌گ Mladen Kuchev
  بلغارستان
۱۳۲٫۵ ک‌گ
دو ضرب پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۷٫۵ ک‌گ
ر.ج
Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۱۷۵٫۰ ک‌گ موخاربی کیرژینوف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۲٫۵ ک‌گ
مجموع پترو کورول
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۱۲٫۵ ک‌گ Zbigniew Kaczmarek
  لهستان
۳۱۲٫۵ ک‌گ Mladen Kuchev
  بلغارستان
۳۰۲٫۵ ک‌گ
۷۵ ک‌گ
یک ضرب یوردان میتکوف
  بلغارستان
۱۵۰٫۰ ک‌گ Nedelcho Kolev
  بلغارستان
۱۴۵٫۰ ک‌گ Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۱۴۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۱۹۰٫۰ ک‌گ یوردان میتکوف
  بلغارستان
۱۸۲٫۵ ک‌گ Nedelcho Kolev
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ
مجموع Peter Wenzel
  آلمان شرقی
۳۳۵٫۰ ک‌گ یوردان میتکوف
  بلغارستان
۳۳۲٫۵ ک‌گ Nedelcho Kolev
  بلغارستان
۳۲۵٫۰ ک‌گ
۸۲٫۵ ک‌گ
یک ضرب والری شاری
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۲٫۵ ک‌گ Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۱۶۲٫۵ ک‌گ پیتر باتساکو
  مجارستان
۱۵۷٫۵ ک‌گ
دو ضرب رولف میلسر
  آلمان غربی
۲۰۰٫۰ ک‌گ والری شاری
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۹۵٫۰ ک‌گ Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۱۹۵٫۰ ک‌گ
مجموع والری شاری
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۵۷٫۵ ک‌گ Trendafil Stoychev
  بلغارستان
۳۵۷٫۵ ک‌گ Juhani Avellan
  فنلاند
۳۵۰٫۰ ک‌گ
۹۰ ک‌گ
یک ضرب دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۷٫۵ ک‌گ Michel Broillet
  سوئیس
۱۶۷٫۵ ک‌گ Sergey Poltoratsky
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۶۵٫۰ ک‌گ
دو ضرب دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۱۰٫۰ ک‌گ Sergey Poltoratsky
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۰۷٫۵ ک‌گ Peter Petzold
  آلمان شرقی
۲۰۲٫۵ ک‌گ
مجموع دیوید ریگتر
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۷۷٫۵ ک‌گ Sergey Poltoratsky
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۷۲٫۵ ک‌گ Peter Petzold
  آلمان شرقی
۳۶۲٫۵ ک‌گ
۱۱۰ ک‌گ
یک ضرب Valentin Hristov
  بلغارستان
۱۸۰٫۰ ک‌گ Vasily Mazheikov
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۷۰٫۰ ک‌گ Jürgen Ciezki
  آلمان شرقی
۱۷۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Valentin Hristov
  بلغارستان
۲۳۷٫۵ ک‌گ Vasily Mazheikov
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۲۰٫۰ ک‌گ Jürgen Ciezki
  آلمان شرقی
۲۲۰٫۰ ک‌گ
مجموع Valentin Hristov
  بلغارستان
۴۱۷٫۵ ک‌گ Vasily Mazheikov
  اتحاد جماهیر شوروی
۳۹۰٫۰ ک‌گ Jürgen Ciezki
  آلمان شرقی
۳۹۰٫۰ ک‌گ
۱۱۰+ ک‌گ
یک ضرب Hristo Plachkov
  بلغارستان
۱۹۵٫۰ ک‌گ واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۱۸۷٫۵ ک‌گ Jürgen Heuser
  آلمان شرقی
۱۸۰٫۰ ک‌گ
دو ضرب Gerd Bonk
  آلمان شرقی
۲۴۲٫۵ ک‌گ واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۲۴۰٫۰ ک‌گ Jürgen Heuser
  آلمان شرقی
۲۳۲٫۵ ک‌گ
مجموع واسیلی آلکسیف
  اتحاد جماهیر شوروی
۴۲۷٫۵ ک‌گ Gerd Bonk
  آلمان شرقی
۴۲۲٫۵ ک‌گ Hristo Plachkov
  بلغارستان
۴۲۰٫۰ ک‌گ

جدول مدال‌ها

رده‌بندی بر اساس مدال‌های بزرگ (نتیجهٔ مجموع)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۴۴۰۸
۲  بلغارستان۳۲۳۸
۳  لهستان۱۲۱۴
۴  آلمان شرقی۱۱۲۴
۵  فنلاند۰۰۱۱
  مجارستان۰۰۱۱
  چکسلواکی۰۰۱۱
مجموع (۷ کشور)۹۹۹۲۷

رده‌بندی بر اساس تمام مدال‌ها: بزرگ (نتیجهٔ مجموع) و کوچک (یک ضرب و دو ضرب)

رتبهکشورطلانقرهبرنزمجموع
۱  اتحاد جماهیر شوروی۹۱۲۲۲۳
۲  بلغارستان۹۶۶۲۱
۳  لهستان۵۴۳۱۲
۴  آلمان شرقی۳۱۸۱۲
۵  آلمان غربی۱۰۰۱
۶  ژاپن۰۲۱۳
۷  چکسلواکی۰۱۲۳
۸  سوئیس۰۱۰۱
۹  مجارستان۰۰۴۴
۱۰  فنلاند۰۰۱۱
مجموع (۱۰ کشور)۲۷۲۷۲۷۸۱

منابع

پیوند به بیرون