قورقا کلمه‌ای ترکی است که از فعل « قووورماق » گرفته شده‌است . قورقا به گندم و شادونه تفت شده گفته می‌شود. در منطقه آذربایجان قورقا در فصول سرد خصوصا در شب چله و عید نوروز استفاده می‌شود. در عیدنوروز قورقا را در سفره هفت سین هم می‌گذارند.