قورولتای لغتی آلتاییک به معنی مجمع عظیم برای مشاوره می‌باشد. به مجمعی که ریش‌سفیدان جمع شده و تصمیمات سیاسی گرفته و تصمیمات این مجمع حالت قانونی می‌گیرد، قورولتای گفته می‌شود. می‌توان قورولتای را به نوعی مجلس قانون‌گذاری محسوب می‌شود. گردهمایی به منظور مشورت یا حل و فصل اختلافات که میان چندین ایل بزرگ مغول یا ترک که به‌طور معمول به دعوت ایلخان یا ریش‌سفیدان قبایل رخ می‌دهد. تصمیمی که در این جمع گرفته شود خود به خود جنبه رسمی گرفته تمام ایل‌ها، ایلچه‌ها و اوبه‌ها موظف به دفاع از آن هستند. اکثر خان‌های مغول همچون چنگیز خان در قورولتای منتخب می‌شدند. در کاربرد مدرن این واژه به معنی گردهم‌آیی مجلس شورا و پارلمان نیز در گروه‌های سیاسی مختلف استفاده می‌شود. در سال‌های اخیر در مجارستان همایش‌های فرهنگی با نام توران قورولتای با برخی عشایر اورآسیایی برگزار می‌کنند.این همایش حامل احساسات پان تورانیسم و پان ترکی است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

لغت‌نامه دهخدا: قوریلتای. (معرب، اِ) قورولتای. به لغت مغولی مجمع عظیم بود که برای مشاوره و کنکاش انعقاد یابد. (سنگلاخ).