قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران

از قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران

قوّه مقننه جمهوری اسلامی ایران یکی از سه قوّه نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که بر طبق قانون اساسی وظیفه تقنین و نظارت را برعهده دارد. این قوه از دو رکن اصلی یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تشکیل شده است.[۱]

قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران
نمایه کلی
دولتجمهوری اسلامی ایران
رهبررئیس مجلس شورای اسلامی
دبیر شورای نگهبان
تعیین‌شدن توسط
  • رئیس مجلس تعیین شده از طرف نمایندگان مجلس
  • نمایندگان مجلس تعیین شده از سوی آرای مردم
  • ۶‌ نفر از اعضای شورای نگهبان منصوب رئیس قوه قضاییه و ۶ نفر منصوب رهبری
ارگان اصلیمجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان
ستادمیدان بهارستان، مجموعه بهارستان
وبگاه

ارکان ویرایش

  • مجلس شورای اسلامی که در آن نمایندگان مجلس، قوانین گوناگون را تهیّه و تصویب می‌کنند. اعضای مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یک بار انتخاب می‌شوند. رئیس مجلس در حال حاضر محمدباقر قالیباف است.[۲]
  • شورای نگهبان که کار نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و انطباق آن‌ها با قانون اساسی و شرع را بر عهده دارد. این شورا مرکب از ۱۲ نفراست. ۶ نفر فقیه که از سوی رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شدند و ۶ نفر حقوقدان که از طرف رئیس قوّه قضاییه به مجلس معرفی می‌شوند. تفسیر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأیید انطباق مصوّبات مجلس با رأی سه چهارم فقهای این شورا صورت می‌گیرد.[۳]

منابع ویرایش

  1. فصل هفتم قانون اساسی.
  2. اصل شصت و دوم قانون اساسی.
  3. اصل نود و دوم قانون اساسی.