قیژک کولی
Ghijake Koli.jpg
آلبوم استودیویی از
انتشارشهریور ۱۳۸۷
ژانرمایه شور و دشتی
ناشردل‌آواز
گاه‌نگاری همایون شجریان
با ستاره‌ها (۱۳۸۵) قیژک کولی (۱۳۸۷) خورشید آرزو (۱۳۸۷)

مشخصات اثرویرایش

قیژک کولی هفتمین آلبوم منتشر شده از همایون شجریان در مایهٔ شور دشتی است که در سال ۱۳۸۷ در ایران و جهان منتشر شد.

خواننده:همایون شجریان

گروه: دستان

نوازندگان:

تنظیم: محمدرضا ضرابیان

ناشر: دل‌آواز

شماره مجوز ۵۸۳۴

شماره ثبت کتابخانه ملی ۱۱۰۴۰و

شرح: «خورشید آرزو» و «قیژک کولی» نام دو آلبومی است که مربوط به کنسرت همایون شجریان و گروه دستان در سال۲۰۰۸ برلین است.

آهنگ سازی قیژک کولی را حمید تبسم بر عهده داشته، می‌توان در آن قطعات عاشقانه (حمید متبسم)، بوی عشق (سعدی)، قیژک کولی (شفیعی کدکنی)، مستانه (بی کلام)، کمند زلف (حافظ) و زهی عشق (مولانا) را شنید.

فهرست ترانه‌هاویرایش

 1. تصنیف "عاشقانه"
 2. ساز و آواز"بوی عشق"
 3. تصنیف "قیژک کولی"
 4. مستانه
 5. ساز و آواز "کمند زلف"
 6. تصنیف "زهی عشق"

اشعار ترانه‌هاویرایش

به ترتیب لیست آهنگ‌ها:

تصنیف عاشقانهویرایش

آهنگ تصنیف عاشقانه (حمید متبسم)

 • در تارهای عشق تو پیچیده‌ام عزیز
 • بر بند سخت زلف تو تابیده‌ام عزیز
 • از آفتاب مهر تو روییده‌ام ز خاک
 • در سایه‌سار سرو تو آسوده‌ام عزیز
 • از آفتاب مهر تو روییده‌ام ز خاک
 • در سایه‌سار سرو تو آسوده‌ام عزیز
 • چون برگ زرد
 • چون برگ زرد
 • به‌روی زمین سرد
 • به‌روی زمین سرد
 • چون برگ زرد
 • جانانه در گذار تو افتاده‌ام عزیز
 • در تارهای عشق تو پیچیده‌ام عزیز
 • بر بند سخت زلف تو تابیده‌ام عزیز

بوی عشقویرایش

آهنگ ساز و آواز بوی عشق (سعدی)

 • چه خوش‌ست بوی عشق از نفس نیازمندان
 • دل از انتظار خونین دهن از امید خندان
 • اگرم نمی‌پسندی مدهم به دست دشمن
 • که من از تو برنگردم به جفای ناپسندان
 • اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم
 • که خلاص بی‌تو بندست و حیات بی‌تو زندان
 • نفسی بیا و بنشین سخنی بگوی و بشنو
 • که قیامت‌ست چندین سخن از دهان خندان

قیژک کولیویرایش

آهنگ تصنیف قیژک کولی (شفیعی کدکنی)

 • رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش طیف
 • نغمه در نغمه به هر نغمه به یاد یاران
 • قیژک کولی کوک است.
 • دراین تنگی عصر
 • راست در پردهٔ اندوه و مقام باران
 • می‌زند بی که نگاهی فکند بر چپ و راست.
 • رفته از دست و درافتاده ز مستی از پای
 • قیژک کولی کوک است در این تنگی عصر
 • رعد را عربده بگسسته (۳) ولی پیوسته قیژک کولی
 • در همهمه ای
 • هایاهای هایاهای
 • قیژک کولی در همهمه ای هایاهای هایاهای
 • قیژک کولی کوک است دراین تنگی عصر
 • پرده دیگر مکن و راه مگردان کولی(۴)
 • هم مگر همرهی زخمهٔ طوق تو کند(۲)
 • دلی از گریه سبکبار
 • در این تنگ غروب
 • رنگ در رنگ و به هر رنگ هزارانش طیف
 • نغمه در نغمه
 • به هر نغمه …

مستانهویرایش

(بی کلام)

کمند زلفویرایش

 • آهنگ ساز و آواز کمند زلف (حافظ)
 • در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا
 • سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت
 • از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
 • زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت
 • از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود
 • زنهار از این بیابان وین راه بی‌نهایت
 • در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود
 • از گوشه‌ای برون آی ای کوکب هدایت
 • چشمت به غمزه ما را خون خورد و می‌پسندی
 • جانا روا نباشد خون ریز را حمایت
 • رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس
 • گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت
 • ای آفتاب خوبان می‌جوشد اندرونم
 • یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
 • عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ
 • قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت

زهی عشقویرایش

آهنگ تصنیف زهی عشق (مولانا)

 • زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
 • چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا
 • چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
 • چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا
 • زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
 • که جان را و جهان را بیاراست خدایا
 • زهی شور زهی شور که انگیخته عالم
 • زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا
 • فروریخت فروریخت شهنشاه سواران
 • زهی گرد زهی گرد که برخاست خدایا
 • فتادیم فتادیم بدان سان که نخیزیم
 • ندانیم ندانیم چه غوغاست خدایا
 • ز هر کوی ز هر کوی یکی دود دگرگون
 • دگربار دگربار چه سوداست خدایا
 • نه دامیست نه زنجیر همه بسته چراییم
 • چه بندست چه زنجیر که برپاست خدایا
 • چه نقشیست چه نقشیست در این تابه دل​ها
 • غریبست غریبست ز بالاست خدایا
 • خموشید خموشید که تا فاش نگردید
 • که اغیار گرفتست چپ و راست خدایا