ق (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ق در دو مورد به کار می رود:

  • ق نام یکی از حروف الفبای فارسی
  • ق نام یکی از سوره‌های قرآن