لئونیداس اپیروسی

(تغییرمسیر از لئونیداس اهل اپیروس)

لئونیداس اهل اپیروس از خویشاوندان المپیاس، مادر اسکندر کبیر، بود که مسئولیت خطیر تربیت و تعلیم اسکندر را در خردسالی‌اش بر عهده داشت. بعد از او ارسطو این وظیفهٔ خطیر را عهده‌دار شد.

تعلیم و تربیتویرایش

لئونیداس بسیار سخت‌گیر بود و شاهزادهٔ جوان را منضبط بار آورد. گفته می‌شود که او صندوق‌های حاوی رختخواب و البسهٔ اسکندر را وارسی می‌کرده تا مبادا المپیاس هدیه‌ای به پسرش داده باشد که رنگ‌وبوی از اشرافیت داشته باشد.

توصیهویرایش

وقتی اسکندر در یک مراسم قربانی مقادیر زیادی از عود را در آتش سوزاند، لئونیداس اسکندر را عتاب کرد و گفت «تا زمانی که کشوری را که عود در آن می‌روید تصرف نکرده‌ای، در مصرف آن بیشتر صرفه‌جویی کن». بعداً اسکندر ۶۰۰ تالان عود و مر حجاری را از آسیا برایش فرستاد تا «شاید دیگر در بخشش‌ها و پیشکش‌هایش به خدایان آنقدر خست به خرج ندهد».

منابعویرایش