لاکشمانا یا لاکان برادر کوچکتر و همراه همیشگی راما و از شخصیت‌های اصلی حماسهٔ رامایانا است.

لاکشمانا
Rama in forest.jpg
والدین
خانوادهShatrughna (برادر دوقلو)
راما، Bharata (half-brothers)
Shanta (half-sister)
Angada
Chandraketu

او در دوران تبعید ۱۴ سالهٔ راما و همسرش سیتا به جنگل کمک‌های فراوانی به آن دو کرد. پس از ربوده شدن سیتا توسط راوانا لاکشمانا نقش مهمی در مبارزه با راوانا و نجات سیتا ایفا کرد و حتی ایندراجیت پسر راوانا را نیز به قتل رساند.