لاگرانژین (نظریه میدان)

(تغییرمسیر از لاگرانژین)

لاگرانژین L (به انگلیسی: Lagrangian) یک سامانه دینامیک، تابعی است که دینامیک سیستم را خلاصه می کند. نام آن برگرفته از نام ریاضیدان ایتالیایی فرانسوی، ژوزف لویی لاگرانژ می باشد. مفهوم لاگرانژین در فرمولبندی دوباره ای از مکانیک کلاسیک توسط ژوزف لویی لاگرانژ در سال ۱۷۸۸ معرفی شد که به نام مکانیک لاگرانژی شناخته می شود. در نسبیت لاگرانژی دیگر یک کمیت نرده ای نیست, بلکه یک چاربردار است. در واقع تفاضل چاربردار جنبشی و چاربردار پتانسیل است.

T=انرژی جنبشی.

V=انرژی پتانسیل.

منابعویرایش