ریاضی‌دان

به کسی گفته می‌شود که با اندیشه و دانش به ریاضی می‌پردازد و دربارۀ علم ریاضی پژوهش می‌کند.
(تغییرمسیر از ریاضیدان)

ریاضی‌دان شخصی است که در کارهای خود از علم گستردهٔ ریاضیاتی، به‌خصوص جهت حل مسائل ریاضی استفاده می‌کند. ریاضی‌دانان اغلب درگیر موضوعاتی چون اعداد، داده، کمیت، ساختار، فضا، مدل‌ها و تغییرات هستند.

ریاضی‌دان
اقلیدس (درحال کار با کولیس)، او به عنوان پدر علم هندسه شناخته شده‌است.
پیشه
نوع پیشه
دانشگاهیان
توصیف
مهارت‌هامهارت تحلیلی و مهارت‌های تفکرات نقادانه
تحصیلات موردنیاز
دکترا، (گاه کارشناسی ارشد نیز مقبول است)
زمینه کاری
دانشگاه‌ها،
مؤسسات خصوصی،
صنعت مالی،
حکومت
کارهای وابسته
آمارگیر

جستارهای وابسته ویرایش

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • Hardy, G.H. (1992) [First edition 1940], A Mathematician's Apology (with foreword by C. P. Snow), Cambridge University Press, ISBN 0-521-42706-1
  • Paul Halmos. I Want to Be a Mathematician. Springer-Verlag 1985.
  • Dunham, William. The Mathematical Universe. John Wiley 1994.

مطالعه بیشتر ویرایش

پیوندهای بیرونی ویرایش