لب

عضوی از صورت

لَب یکی از اعضای بدن در صورت انسان و خیلی از حیوانات است. لب از دو قسمت تشکیل شده که هر دو نرم، برآمده، قابل تحرّک و [اولین] عضوی است که غذا با آن در ارتباط است. لب دارای اعصاب لامسه‌ است و در صحبت کردن هم درگیر است

لب
لب یک زن
جزئیات
سرخرگ‌هالبی پایینی، لبی بالایی
سیاهرگ‌هالبی پایینی، لبی بالایی
عصب‌دهیپیشانی، زیرچشمخانه‌ای
شناسه‌ها
لاتینlabia oris
MeSHD008046
TA98A05.1.01.005
TA22775
FMA59816

در ادبیات ویرایش

لب در شعر و ادبیات کاربرد و نقش زیادی دارد و بیشتر در معانی مهر و دلدادگی و سخن‌گویی استفاده می‌شود. در توصیفات روزمره، لب نازک را لب قیطانی، لب بسیار کلفت را گاه لب شتری، لب جمع‌شده رو به جلو را لب غنچه‌ای و لب تقریباً کلفت رو به عقب را لب برگشته می‌گویند.

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

Wikipedia contributors، "Lip،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lip&oldid=207984587