لباس محلی

لباسی که افراد بومی یک محله می‌پوشند

لباس محلیدربارهٔ این پرونده تلفظ (Costume) به لباسی گویند که افراد بومی یک منطقه می‌پوشند. این لباس معمولاً برگرفته از آداب و رسوم هر منطقه و با توجه به منابع موجود در آن منطقه است. پوشش محلی معمولاً در شهرها و روستاهای نزدیک به هم تفاوت چندانی ندارد. این موضوع را می‌توان با توجه به فرهنگ نزدیک آن‌ها به یکدیگر، شرایط اقلیمی مشابه و و منابع موجود تقریباً یکسان توجیه کرد.

نگاره‌ای از یک خِفتان ابریشمی مراکشی.

جستارهای وابستهویرایش