لباس محلی

لباسی که افراد بومی یک محله می‌پوشند

محمد کشتکار

نگاره‌ای از یک خِفتان ابریشمی مراکشی.

محمد کشتکار. هنرمند. بازیگر فیلم اکشنویرایش

بازیگرویرایش