لباس پشت‌باز

یک لباس پشت‌باز یک لباس طراحی شده است که قسمت پشت بدن را نمی‌پوشاند و معمولاً برای لباس شب یا لباس عروسی استفاده می‌شود.

کلارا بو در یک لباس پشت باز اواسط دهه ۱۹۲۰

سبک‌های مختلف لباس پشت‌بازویرایش

منابعویرایش