لرد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

لرد عنوانی است که عموماً برای نجیب‌زاده‌ها در کشورهایی نظیر انگلستان به کار می‌رود.

لرد همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: