لشکر یازدهم پیاده‌نظام (ورماخت)

لشکر یازدهم پیاده‌نظام (آلمانی: 11. Infanterie-Division) از لشکرهای نیروی زمینی آلمان در جنگ جهانی دوم بود که از ابتدا تا انتهای جنگ جبهات غربی و شرقی حضور یافت.

لشکر یازدهم پیاده‌نظام
11th Infanterie Division Logo.svg
فعال۱ اکتبر ۱۹۳۴ – ۸ مه ۱۹۴۵
کشور آلمان نازی
رستهنیروی زمینی
گونهپیاده‌نظام
اندازهلشکر
پادگان/ستاداولشتین
فرماندهان

این لشکر نهایتا پاییز سال ۱۹۴۴ در کورلند به محاصره نیروهای ارتش سرخ درآمد اما ماه آوریل سال ۱۹۴۵ موفق شد از طریق دریا از محاصره خارج شود.

فرماندهیویرایش

(آخرین درجه در این مقام)

فرماندهویرایش

منابعویرایش