لنفوپنی یا لنفوسیتوپنی (Lymphocytopenia) پایین رفتن تعداد لنفوسیتهای در گردش خون است.

لنفوپنی
مترادف‌هاLymphopenia
تخصصخون‌شناسی، ایمنی‌شناسی

اغلب در این وضعیت تعداد لنفوسیت پایینتر از ۲۵۰۰ لنفوسیت در هر میکرولیتر(LCM) است.کاهش تعداد گلبولهای سفید را لکوپنی مینامند.

علل لنفوپنیویرایش

به‌طور کلی لنفوپنی در موارد زیر دیده میشود: عفونت اخیر (برای مثال سرماخوردگی ساده و کووید 19)، مصرف کورتیکواستروئیدها، ایدز، لوپوس، سوءتغذیه، عفونتهای باکتریایی و قارچی و رادیوتراپی.لنفوپني در سنين مختلف عدد متفاوتي دارد.

انواع لنفوپنیویرایش

انواع لنفوسیتها میتوانند به صورت مجزا کاهش تعداد داشته باشند لذا میتوانیم لنفوسیتوپنی T ، لنفوسیتوپنی B و لنفوسیتوپنی سلولهای کشنده طبیعی (NK) را داشته باشیم.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش